Besøkstall

122 698 denne måneden

12 379 364 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Både gata og OTI lekker: Knallhard kamp om butikker

DSC_0002.JPG

Amfi kan sluke det meste av aktivitet på Orkanger. Store deler av andre etasje på OTI-sentret tømmes. De tre byggene på bildet i handlegata kan stå uten butikker i snart.
* Flertallet i formannskapet vedtok onsdag å krympe næringsarealet litt på Rømme Øvre - der man drømmer om et sentrum en gang.

* Amfi: Har fortsatt et stort antall ledige lokaler før nyåpning i høst.

* OTI-sentret: Alle vet nå at OTI slåss en uhyre dramatisk kamp mot tyngdekraften fra Amfi.

* Handlegata: Trolig mer alvorlig for Orkanger som et attraktivt sentrumsområde er skjebnen til handlegata. Amfi og OTI er to varianter av det samme. Gata skiller Orkdal fra andre kommuner utenfor Trondheim. 

Sentrumsgata representerer et urbant miljø annerledes enn kjøpesentrene.  Den har sjel og potensial for utvikling. Dette har en rekke eksperter pekt på under folkemøter og Orkdal 2040-debatter/utredninger de siste årene.

En visnende plante?
Orkdals konkurrenter i kampen om nye innbyggere og kompetent arbeidskraft mangler et slikt miljø. Nå kan det visne også her.  Skjer det er en kvalitet tapt for alltid. Et nytt tett og mangfoldig miljø med nisjebutikker, kafeer og andre små, uformelle møtesteder må i så fall bygges opp fra grunnen av på Rømme Øvre.

Ingen vet om det noen gang vil lykkes, eller om det vil ta 20, 50 eller 100 år.

Orkanger har i dag et sentrumsområde like langt som i en storby, men uten den dybden som gjør at folk myldrer og går fra sted til sted.

Parfymeriet - en hjørnestein i gata - flytter til Amfi.
Reisebyrået i nabobygget flytter muligens tilbake til Amfi (ikke endelig bestemt).
Orkdal Farve og Interiør er borte og erstattet av et midlertidig konkursutsalg.

Ingen stimulans
Ei unik handlegate risikerer å ende opp med kontor og solstudio (se Fannrem). Så langt har det ikke vært mulig å mobilisere politisk for gata. Orkdal kommune har unnlatt å styre virksomhet dit som kan gi aktivitet på kveldstid og stimulere nye etableringer.

Politikerne i Orkdal vedtok i 2010 å prioritere arbeidet for å skape et pulserende sentrum. Men det krever samling av mange tilbud på et lite område.

Samling eller spredning
Markedskreftene går hele tida for spredning, ikke samling. Det skyldes blant annet at:

* Tomter og lokaler er billigere på industriområdet (Grønøra-lekkasjen).
* Tomter er mer attraktive utenfor den røde streken pga nærhet til trafikkstrømmer/E39 (Bårdshaug Vest-lekkasjen).
* Det erklærte sentrum har naturlig nok fordyrende krav for at arealer skal utnyttes bedre, som feks parkeringskjellere (Rømme Øvre).

Så langt har det politiske flertallet ikke villet styre trass i vedtatte planer om sterk styring.

Rømme Øvre er ikke bebygd. Salvesen & Thams har planer om et prosjekt, men det er ikke byggeklart. Mangel på tilflytting gjør det tungt å selge planlagte leiligheter i Orkdal.

Formannskapet drøftet Rømme Øvre-planen igjen onsdag. Nok en gang kom det store dilemmaet på dagsorden:

  • Hvor stor del av området skal ha krav om næring i første etasje?

1. For omfattende krav til næringslokaler kan hindre utbygging i det hele tatt.
Rømme Øvre-utbyggere konkurrerer om leietakere med bla. OTI, Amfi og i verste fall billige lokaler utenfor den røde streken (Bårdshaug Vest, Grønøra 1-bygget osv).
Uten leieinntekter i første blir det ulønnsomt å bygge selv med tre etasjer leiligheter over første. (Melhus åpner nå for seks etasjer).

2. For begrenset område med næringsarealer gir ingen bykjerne.
Da blir Rømme Øvre et boligområde med næring ut mot Orkdalsveien, dvs en forlengelse eller flytting av handlegata uten den dybden som skaper et attraktivt, urbant miljø.

Ny debatt
Med 6 mot 5 stemmer vedtok formannskapet onsdag å begrense næringsområdene litt. Et område på øst nær jernbanen/E39/Jernbanegata slipper kravet om næring (gule skråstreker på kartet under).

Orkdalslista (2), Sp (2), KrF  og Venstre stemte for å begrense kravet om næring. Ap (3), Høyre og Småbylista stemte for å opprettholde kravet. Planen skal behandles flere ganger.

                                                                  Hans Kringstad

R__mme__vre.jpg

Rømme Øvre: Brune områder med rutenett skal ha næring i første. Med 6 mot 5 stemmer er krav til næring tatt ut for feltet med gule streker.

 

Publisert 28.02.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse