Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Knyken i knipe: Hastesøknad om 600 000 fra kommunen

kNYKEN.jpg

Orkdal IL søker Orkdal kommune om nye 600 000 kroner til Knyken. Laget trenger ny løypemaskin omgående. OIL ber kommunen ta drøyt 40 prosent av regninga. Kommunens samlede tilskudd og kausjon i Knyken er nå ca 25 millioner.

Da Knyken-sprekken kom for en dag i 2011 uttrykte Orkdal kommune dyp bekymring for framtidig drift: En kollaps ville bli kommunens problem.

I den nye søknaden om støtte heter det at:
* OILs to løypemaskiner er gamle og krever mye penger til vedlikehold.
* Den ene bør skiftes ut "omgående".
* Ny maskin må til for å holde anlegget åpent om vinteren (altså sikre drift som gir inntekter til å dekke løpende utgifter).

Et budsjettforslag på 1,4 mill for ny maskin legger opp til at  Orkdal kommune betaler 600 000 av beløpet. Spillemidler, salg av gammel maskin og salg av gavebrev skal dekke resten.

OIF kjøpte ny maskin for Ulvåsmarka i 2009, og fikk et bidrag på 250 000 fra Orkdal kommune.

Orkdal IL får imidlertid 565 000 kr. i året fra Orkdal kommune nettopp til drift av Knyken skisenter. En kommunal andel på over 40 prosent til driftsutstyr, som OIL søker om, vil dessuten sette en ny standard. 

25 kommunale millioner
Orkdal kommune satte en ny standard også da Orkdal IL ved byggestart fikk 7 mill. kr. til et anlegg som skulle koste knapt 35 mill (20 prosent). Den kommunale andelen har sunket med stigende kostnader i Knyken. Men kommunens bidrag i rene kroner har økt:

* 7 mill. i tilskudd ved oppstart i 2010.
* 2,5 mill. i ekstraoridnært tilskudd etter sprekk i 2011. 
* 11,5 mill. i kausjon for nytt lån pga samme sprekk.
* 3 mill. i kjøp av eiendom og skog fordi OIL manglet robuste avtaler med alle grunneiere (betingelse for spillemidler).
* 750 000 til Toppidrettsveka for at OIL skal kunne stå som arrangør i tre år - og få betydelige inntekter.
* 535 000 til bedre vannforsyning (hast).

600 000 til ny løypemaskin blir eventuelt det første store bidraget til direkte drift av Nye Knyken ut over det årlige driftstilskuddet på 565 000.

I søknaden famhever OIL at Knyken:
* har vakt oppsikt over hele Norge.
* er omtalt som landets beste skianlegg for rekrutter.
* er en suksess for alle i Orkdal.

Les søknaden selv.

Funksjonshemmede - og et apropos fra 2010:
Suksess for alle i Orkdal: Hoppbakkene er det som koster klart mest i Knyken, ikke tiltak for folkehelse. Men i 2010 solgte stortingsrepresentant/idrettspresident Jorodd Asphjell inn Knyken overfor sponsorer som et anlegg spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede. Det bidro til millionstøtte fra Sanitetsforeninga.

Samtidig skulle Orkanger Vel bygge badeanlegg for funksjonshemmede i Gammelosen - etter initiativ fra bla. Orkdal Handikaplag. Velforeninga tok hele jobben, og trengte bare ei underskrift (ikke penger) fra Handikaplaget. Signaturen var nødvendig for å kunne søke statlige Extra-midler (spesielle spillemidler for bla. tiltak for funksjonshemmede).

Velforeninga fikk ingen signatur - med følgende begrunnelse: Orkdal Handikaplag vil prioritere Knyken.

Konkurranse eller samarbeid?
Orkanger Vel måtte lete opp en annen søknadsberettiget organisasjon. LHL skrev under slik at man kunne søke (og få) 125 000 fra Extra/staten, som uansett ikke ville konkurrere med Knyken. Men derimot; alle kommunale kroner til Knyken konkurrerer med andre lokale formål.

Dette var en liten flik av  bakteppet som kan forklare at det eksisterer en viss mistro mellom enkelte lag og foreninger i Orkdal.

Her kan du lese en søknad fra Asphjell som beskriver Knyken som anlegg særlig tilrettelagt for funksjonshemmede og tiltenkt dem som ikke driver med organisert idrett.

Hans Kringstad

__Pning__5_.jpg

Åpning av badeanlegget for funksjonshemmede som Orkdal Handikaplag ikke kunne støtte med en underskrift av hensyn til satsinga i Knyken. Anlegget ble bygd uten søknad om støtte fra Orkdal kommune.

 

Publisert 27.02.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Mildri 28.02.2014 13:22
Medaljens bakside kan ofte være tvilsom og dårlig egnet for offentligheten. Knykentilfellet derimot berører hele bygda og spesielt konkurrerende idrettslag og viktige kommunale områder som sliter økonomisk. I kjølvannet av prosessen fremmer den økt avstand/grendekrangel. Når pengebruken i tillegg er voldsom stor kan man undres på om utbyggingen skulle vært en del mindre.

k e k 28.02.2014 12:48
Eg har lest søknaden fra Orkdal sikkert 10 ganger nå, men klarer ikke å lese av søknaden verken at Knyken er i knipe eller at dette er en hastesøknad. Slik jeg leser søknaden, er det en enkel søknad til kommunen om støtte til tråkkemaskin. Da blir det opp til kommunen og si ja eller nei til dette. Får orkdal nei, må de sikkert prøve å ordne med finansiering på annet vis.

Hans K 28.02.2014 12:56
Det kan være du har helt rett, at "knipe" er å dramatisere. Men det står at den ene maskina bør skiftes omgående (det haster) og at slik maskin er avgjørende for å holde anlegget åpent om vinteren.

Arne R 28.02.2014 00:51
Orkdal kommune har satt seg selv i en umulig situasjon. Det blir nå meget vanskelig å være rettferdig med pengestøtte til andre idrettslag. Best at kommunen først som sist tar over hele greia.

Destruktiv og voldsom millionsprekk 28.02.2014 00:11
Skandaleprosjektet vil ingen ende ta. Vel og bra at dugnadsgjengen fikk pris men er den voldsomme utbyggingen verd millionsprekkene? Beviselig gang etter gang at prosjekt Knyken går på bekostning andre og heller viktigere prosjekter. Og ikke minst så forsterker dette grendestriden. Hvor ender dette millionsluket til slutt?

Edvard ALMLIealml 27.02.2014 23:58
Det er vel på tide att Aspjell og Fossbakk tar ansvar for galskapen dem har satt igang iknyken. det har gått på løgn,fjusk å fanteri som dem sjøl kamuflere som misforståelser. det er mulig det er Norges flotteste anlegg,men det er mye grums bak.Dem har ikke noen grunn til å stå frem i media å skryte.Det der anlegget er avhengi av å ha SUGERØR ikommunekassen i mange år.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse