Besøkstall

111 001 denne måneden

11 783 203 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Folkemøtet om storhavn: Frykt for støy og dårlig rykte

DSC_0007.JPG

- Er du villig til å rasere Råbygda/Gjølme? spurte Britt Solemsløkk Helgemo (bildet). Spørsmålet gikk til ordfører Gunnar H. Lysholm - en av få politikere blant hele 150 frammøtte på folkemøtet om storhavn tirsdag kveld.

Lysholm svarte "nei", og lovte å se nøye på såkalte avbøtende  tiltak - dvs grep for å redusere ulemper som feks endret landskap (utsikt), trafikkbelastning og støy.

Gunnar H. Lysholm er en av 35 politikere i kommunestyret som i løpet av 2014 skal fatte vidtrekkende vedtak om havneutbygging.

Bare fire av de 35 i kommunestyret tok ordet på folkemøtet. Alle var invitert (Ap hadde årsmøte samtidig). På folkemøtet presenterte Trondheim Havn planene sine for et stort publikum - og svarte på kritiske spørsmål.

DSC_0002.JPG

Havnedirektør Wollert Krohn-Hansen forsikret at Havna ønsker å ta hensyn.

Noen stikkord fra det overfylte møtelokalet i Terna:

Støy
Risikoen for mer støy skaper uro. Flere i salen trakk i tvil en støyrapport Havna la fram. Støy fra industriområdet er allerede over grensa for enkelte naboer. Rapporten beskriver imidlertid at disse støyplagene kan bli redusert ved Havnas planer om skjerming og flytting av aktiviteter fra øst (Orkanger) til vest (Råbygda).
Kritikken går på at rapporten:
* Ikke regner med annen støy enn den fra Havna. Orkanger/Råbygda har mange støykilder som samlet gir mer bråk.
* Bare måler støy rett over bakken; tar ikke hensyn til at støy stiger i en dal med boliger oppe i "bakkan".

Folk som bor langt utenfor støysonen i rapporten beskrev store støyplager. Lignende avvik mellom målt og opplevd støy er rapportert fra Oslo Havn: 6 av 10 spurte naboer til havna i Oslo sier de har redusert nattesøvn. 4 av 10 sier de har redusert livskvalitet pga havnedrift.

Arne Grønset (V): - Vi politikere må ta i betraktning det totale støybildet.

PS: Orkdal kommune har nettopp vedtatt en plan som presiserer at kommunen skal sikre befolkningen mot helseskadelig støy(!)

DSC_0009.JPG

Prosjektingeniør Anita Veie orienterte om selskapet Swecos beregning av støy fra Havna.

Havneveien
Er tungt trafikkert og skulle være en midlertidig løsning.

Daglig leder Atle Olav Larsen i Orkla Shipping & Trading, som driver containervirksomheten:
- Steng Havneveien for alt annet enn trafikk til Elkem. Da vil trafikken reduseres til ca 15 prosent av dagens.

Torstein Larsen (uavhengig, eks FrP):
Vil stenge, ser selv hvor hard trafikken er.

Gunnar H. Lysholm (Orkdalslista):
Kan ikke si når/om vil stenge. Vil også vurdere feks fartshumper.

Orkanger Vel og Nerøra Vel har formelt bedt om stenging. Det kom ingen svar på hvordan Orkdal kommune følger opp.

Utbygging i sjøen utenfor Råbygda
Sterke protester trass i at Havna tilbyr skjerming, ny strand og turområde (illustrasjon under). Sikten mot fjorden blir redusert, frykt for støy i bomiljø og verneområdet, havna kommer helt inntil verneområdet i Råbygdfjæra og mye av den nære sjøen blir havnebasseng.

Orkanger_Avbotende_tiltak.jpg

Oppfyllinga Havna ønsker her på Grønrøa Vest er på 70 dekar (ti fotballbaner). Mest omstridt er en utstikker på 30 dekar mot Råbygda. I tillegg kommer et stort område i sjø der skip skal kunne manøvrere.

Havna vil se på om planen kan justeres. Men dybdeforhold gjør det umulig å bygge utover sjøen i stedet for foran Råbygda.

Arne Grønset (V): - Tror det blir utfordrende for Havna å få denne delen av planen gjennom i kommunestyret.

Ny kai utenfor Gammelosen
Kommer nær bebyggelsen på Nerøra (205 meter fra nærmeste bolig) og rett ved Gammelosen friluftsområde. 300 x 50 meter, altså 15 dekar (to fotballbaner).

Her på Grønøra Øst harl Havna 125 dekar UTEN tillegget på 15 dekar utenfor Gammelosen. Hvorfor insistere på å bygge såvidt lite på et så kontroversielt sted?

Atle Olav Larsen, Orkla Shipping & Trading:
- Ikke riktig å bygge ut her i retning tettbebyggelsen. Kan fylle opp 15 dekar inne i eksisterende havnebasseng i stedet.

Havna: Trenger arealene for mest mulig effektiv drift. Dyrere å fylle opp inne i havnebassenget. Men skal se på innvendinger.

Arne Grønset: - Det fins kanskje andre løsninger her.

Tostein Larsen: - Ett sted går grensen. Den går her.

Litt om arealer:
Havna har 190 dekar samlet på Grønøra Øst og Vest i dag. Bare 18 av disse brukes til containere.
Havna vil ha 370 dekar. 230 på Vest/140 på Øst.

Trafikk
Lite nytt. Flere beregninger og prognoser kommer. Diskusjon om hvorvidt Havna har for lave anslag for trafikk fra egen virksomhet - både som andel av all trafikk, mengde (antall) og intensitet (fordelt på hvor mange timer).

Forsiktig anslått vil dobling av dagens 16 000 containere til ca 30 000 gi seks ekstra trailere i timen hver time, ti timer i døgnet/300 dager i året. (ca 20 000 ekstra trailere per år).

Gunnar H. Lysholm: - Synes ikke seks ekstra trailere i timen virker så mye.

Målet er 100 000 containere per år, men det vil ta minst 20 år før vi er der, ifølge Havna. 100 000 containere gir anslagsvis en trailer i snitt hvert eneste minutt (hvis du fordeler på  300 dager a 10 timer). Skal krysse bla. skolevei Råbygda-Orkanger.

Kommunen har startet samarbeid med andre for å se på bedre veger. Statens vegvesen sier at det er lenge til kapasiteten på Bårdshaug er sprengt. Ingen konkrete tiltak er inne i noen planer for finansiering av bedre veger, kulvert/tunnel.

DSC_0004.JPG

Markeds- og logistikksjef Rolf Aarland (t.h.) i Trondheim Havn med mange tall om tung trafikk. Aarland er sentral i utbygginga og opprinnelig ørbygg.

Flere jobber - dårlig omdømme
Havna varsler mer enn 200 arbeidsplasser basert på hva aktuelle aktører sier de kan tenke seg å gjøre ved ei storhavn. Havna påpeker at Orkdal jublet da det var håp om 200 jobber ved en ny solcellefabrikk som ikke kom (Havna vil nå kjøpe tomta).

Utredning av sysselsettingseffekt kommer.

Diskusjon om hvorvidt nye jobber vil gi innflytting eller bare innpendling. Debatt om Orkdal har dårlig omdømme blant folk som ikke bor her (potensielle innflyttere) pga av oppfatning av et sted med støy og dårlig bomiljø. Hvordan vil storhavn/debatt om storhavn påvirke omdømmet?

Hva med Trondheim - kaffebarer der, lagerbygg her?
Arne Grønset spurte hvorfor all containerdrift er flyttet fra Trondheim til Orkanger. Hvorfor ikke dele på byrdene? Skal Trondheim bare ha cruiseskip?

Havna: Rasjonelt å samle containerdrift ett sted. Kommer ikke bare kaffebarer i Trondheim, om noen tror det.

Jan Aage Mortensen, Orkanger Vel, fulgte samme spor:
Pirsentret i Trondheim, ytterst i havneområdet ved Pribadet, rommer 1600 kompetanse-arbeidsplasser. Brattøra i Trondheim utvikles og har enorm verdi. Vi får lagerbyggene. Arealene våre blir mer og mer attraktive. Havna har det travelt med å kjøpe, men Orkdal kommune kan vente med å selge.

Tore André Helgemo, Råbygda Vel, framførte synet sitt med en selvkomponert sang - en hyllest til Råbygda/Gjølme og kvalitetene ved Råbygdfjæra:

DSC_0010.JPG

 

Publisert 25.02.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Helge 28.02.2014 18:55
Havneutbyggingen tror jeg er i gode hender. Shipping-Larsen, Aarland, Orkanger vel, Råbygda vel og politikere ordner dette sammen på en fornuftig måte. Mye mye alvorligere og avgjørende for fremtiden i kommunen er hvordan sentrum blir formet. Alt arbeidet for et tiltrekkende bymessig sentrum i kommunen avgjøres om 2040 prosessen blir fulgt eller ikke fulgt. Åpnes det for detaljhandel på Bårdshaug Vest blir alle sentrumsmuligheter på Orkanger ødelagt. Dagens handlegate vil gå i oppløsning, det samme vil skje med Oti. Sæther Røhme vil bestå av kun boliger. Sentrum blir Amfisenteret og noen kolosser på Bårdshaug Vest. Et kaldt gjennomtrafikkert område uten stemning og sjel. Garantert fortsatt nullvekst i innbyggerantallet.

Asbjørn T. Heggdal 28.02.2014 00:04
Som gammel sjømann har jeg en god del erfaring fra store olje/gass og containerterminaler som f.eks Rotterdam, Antwerpen og Hamburg. Det var nok en del støy der ja, spesielt skarpe smell fra containere under lasting og lossing 24/7. Men dette var i forrige århundre. I dag er det langt mer avansert utstyr/kraner som brukes ved containerdrift som også minimaliserer støy. Jeg bor et par hundre meter fra Vannspeilet, rigtignok noen hus imellom . Det som er merkelig er at jeg overhode ikke hører noe støy fra containerdriften på havna. ( joda, jeg har utmerket hørsel tross fremskreden alder :-) ) Det som høres nå og da er klunkingen fra handteringen av rør fra rørbasen og noen infernalske ryggealarmer fra Trucker/Shovler når vindretningen er ugunstig, og som fungerer som vekkerklokke for enkelte. Dette kan naturligvis være ille nok for de som bor nærmest. Disse alarmene bør det være enkelt å dempe, men det er kanskje et EU direktiv for lydstyrken på disse også. Tror nok vi bør lytte litt til daglig leder Atle Olav Larsen v / Orkla Shipping & Trading som har mange års erfaring fra nettopp containerdrifta på Orkanger havn. ( Muligens er det bukken som passer havresekken som uttaler seg her ) men jeg tror han er oppriktig når han overraskende uttaler, " Havnene trekkes unna boligsentra og friområder for å unngå konflikter. Vi kan bygge ut havna uten å nærme oss tettbebyggelsen " sitat slutt. Man slakter som kjent ikke ei god melkeku hvis rautinga blir for sterk, i så fall vil budeiene ta grep og omorganisere så det opprettholdes fred og fordragelighet. ( dette uten at jeg ikke har noen form for erfaring fra fjøsrøkt i så henseende ) Når det det gjelder fauna og flora i Råbøggfjæra, vil jeg anta at naturen tilpasser seg etter forholdene, noe som den har gjort i uminnelige tider. Det er som kjent vanskelig å stoppe industriutviklingen og evt.støy som følger med. Men klart, et sted går grensen. Vel, dette var mitt lille bidrag som " mannen i gata " i denne komplekse saken. Forhåpentligvis vil de kloke hoder som tar beslutninger, komme fram til en rasjonell og fornuftig løsning som kommer oss innbyggere og Kommunen til gode.

Rolf Aarland 27.02.2014 19:53
Et godt og positivt folkemøte med en god møteleder. Vi har notert oss alle innspill og vil ha de med i videre planlegging. Støy var et hovedtema, og vi er allerede i gang for å vurdere mulige ulike tiltak. Vi hører gjerne innspill på alle områder, og vi er lett å få tak i.

Per E 27.02.2014 17:55
Jeg synes det er veldig bekymrende at det er nullvekst i kommunen. Hva er årsaken? Til nå har det vært lite engasjement innenfor boligbygging på rette plassen. Hvor ønsker innflyttere å bosette seg? I nærheten av handel, industri og bymessige tilbud og funksjoner eller i utkanten av Orkdal kommune? Ønsker tilflyttere et spredd, oppdelt og uoversiktlig sentrum ? Eller et tett, samlet sentrum med en blanding av boliger, detaljhandel,restauranter, kulturelle tilbud, rekreasjon og idrett i gangavstand? Tror svarene sier seg selv. Man må starte opp utbyggingen/fortettingen i den vedtatte sentrumskjernen, ref 0rkdal 2040, og først bruk områdene innenfor rødstreken. Her er det mange store områder og areal ledig. Mer enn god nok plass til store aktører i lang tid fremover. Hvis politikerne åpner for detaljhandel på Bårdshaug Vest vil et bymessig og harmonisk sentrum aldri se dagens lys og kommunen vil få en destruktiv nedbygging av Orkesalsveien, SætherRøhme og Oti. Det er nå det snart avgjøres om Orkdal/Orkanger blir et attraktivt sted eller ikke.

Terje 27.02.2014 13:49
Til per post. Det er ingen som vil stoppe utviklinga. Det handler om å styre utviklinga på riktig måte. Det er det de gjør de som lykkes.

Per Post 26.02.2014 21:36
Stop utviklinga! Det går ikke. Skal det ikke bli by her da? Flere arbeidsplaser? Det er mange fine tomter lenger opp i dalen vis folk vil ha bonderomantik! Rødstreken er bare noe tull. Kan ikke stoppe utviklinga. Med de som er valgt inn i kommunestyre her er disse sakene alt for komplisert, vennekubben 52-64 ordner for seg. Bruk pontensiale som er i dalen her, å slut å syt!

Øyvind jensen 26.02.2014 19:35
Vi er heldige som har velforeninger som til de grader tar ansvar og arrangerer folkemøter som dette! Det er mange gode krefter som på forskjellig vis ønsker gods fra vei og over til mye mer miljøvennlig sjøtransport, og det gjøres grep for at dette skal bli virkelighet. Kan vi i Orkdal få en viktig rolle i en framtidsrettet næring? Trondheim Havn (og dermed Orkanger havn) er definert som regionhavn. I tillegg har denne havna blant noen andre status som "utpekt havn". Etter det jeg kan se, kan det da være at statlige penger til utbedring av veger/infrastruktur kan tilfalle oss i Orkdal om en spiller kortene riktig. Med de riktige kravene og gjennomtenkt utforming kan denne utbygginga være med å «forskjønne» hele den ytre delen av Grønøra. Ærlig talt synes jeg ikke utsikten fra Råbygd-fjæra i retning Grønøra er blendende vakker i dag. Jordvollen og trærne mot Gammelosen viser at det går an å få det fint. Uansett utbyggIng sånn eller sånn av havna, vi har en kjempeutfordring innen vei/ trafikk pga. nye E39, kampflybasen og antatt generell trafikkvekst. Etter å ha bodd i Rømmebakkan noen tiår, har jeg følt (og hørt) hvor fatal tabbe det var å legge E39 tvers gjennom stedet vårt. Kanskje kan kampflybasen Stortinget plantet uti Fosen, uten å sjekke om det var farbar vei dit, og ei miljøvennlig havn, være det som gir oss de pengene vi trenger til å lage en ny, skikkelig vegøsning for nedre del av Orkdalen -uten bompenger. Men da må vi mobilisere de stortingspolitikerne vi har - i beste Opseth-stil!

Nikki 26.02.2014 16:57
Utfordringa for Orkdal kommune fremover blir havneutbyggingen og sentrumsutviklingen sett i sammenheng med nullveksten. Meget ille at ingen lenger vil flytte til Orkdal. Et par av årsakene er utvilsomt for dårlig bomuligheter i et sentrum som pr dato ikke finnes. Kommunen er nødt til å utvikle boligbygging og detaljhandel innenfor rødstreken samtidig som havneutbyggingen blir utviklet i samarbeid med velforeningene på Orkanger/Råbygda og med de viktigste aktørene på industriområdet.

Brigitte Nicolas Kvarsnes 26.02.2014 14:16
Orkanger er attraktiv nettopp fordi den har skog, mark, og strand. Litt industri må vi ha, men vi kan ikke tredoble den eller mer. Det kommer til å koste skjorta med bevilgninger for renseannlegg når forurensningen for alvor blir et problem.. Hvem vil bosette seg i et sterkt forurenset område uten naturperler??

Ruth Astrid Mule 26.02.2014 13:57
Om støy og trafikk! Vi bor i Øvre Rømmesbakkan, men våkner om natta av støy fra havna! Trailertrafikken fordeler seg nok ikke over hele døgnet, det blir spennende å følge med på om det blir plass til alle på dagens E39 mellom Orkanger og Klett i travleste tida, antakelig kommer det økt pendertrafikk i tillegg. Influensa'n gjorde det umulig å delta på folkemøte, derfor et lite hjertesukk her.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse