Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rema & co jubler for Orkanger-havn: Mer om folkemøtet

DSC_0009_1.JPG

Rema Distribusjon og store transportører er begeistret over at Trondheim Havn vil satse på Orkanger som regionhavn. Bransjen var nylig samlet på Røros. Les mer under.
* Les også: Opplegget for folkemøtet om havna i Båtklubben Terna i kveld kl. 18.
* Les også: I Oslo sier en stor del av naboene at havna er en plage.

Havna skriver på egne nettsider om stemningen på Røros-konferansen; Bred støtte til Orkanger regionhavn. På denne konferansen fikk ordfører Gunnar H. Lysholm logistikk-prisen i fjor for sitt arbeid for å løse Midt-Norges havneproblem.

Rema Varedistribusjon Midt-Norge er blant selskapene som er sitert. Daglig leder Gunnar Pedersen Lian:

"Det er storartet at Trondheim Havn tør å ta investeringen det er å satse på Orkanger(...) Det er ikke lang vei fra Orkanger til Sandmoen. Det tar 19 minutter."

Rema har lager på Sandmoen.

Torgård (ved Sandmoen) og Søberg i Melhus er de to mest aktuelle stedene for godsterminal (tog). I Melhus er det sterk folkelig og politisk motstand mot godsterminal, slik det er i Malvik og Stjørdal mot tog/containerhavn.

I Oslo sier 6 av 10 naboer til havna at de sliter med nattesøvnen: Oslo Havn er en plagsom nabo.

FOLKEMØTET
Formålet med folkemøtet i Terna er å få fram fakta om:

1. Hva skal de 35 i kommunestyret vedta, og når?

2. Hva blir følgene for Orkdal (særlig Råbygda/Gjølme og Orkanger) ved stor havneutbygging?

Kjøreplan:
1. Hva skal kommunestyret vedta?

Arealene.

* Orkdal kommune (plansjef) om hva som skal vedtas og videre saksbehandling.
* Havna om hvor mye areal den trenger og hva de skal brukes til.
Her har det kommet ut feilinformasjon om at saken kun gjelder en utvidelse på 30 dekar (fire fotballbaner) ved Råbygdfjæra.
Det riktige er oppfylling av ca 70 dekar nytt havneareal ytterst på Grønøra Vest og ca 135 dekar nytt areal i sjø for manøvrering av båter (havnebasseng).
I tillegg kommer 15 dekar utenfor Gammelosen og 85 dekar mindre kontroversielt areal inne på land på Grønøra vest (Fesil-tomta).

2. Konsekvenser for Råbygda/Gjølme og Orkanger

A. Visuell forurensing - hvordan vil det se ut?

*Havna om planer for avbøtende tiltak utenfor Råbygda og evt utenfor Gammelosen.

B. Trafikkøkning.
*Havna om tellinger av tungtrafikk, trafikkilder og muligens prognoser.
* Kommunen (ordfører) om politisk arbeid for å løse trafikkutfordringer, nye veger.
Stoff om tungtrafikk her.

C. Støy fra havnedrift/Grønøra.
* Havna om støyberegninger og evt avbøtende tiltak fra drift (ikke trafikk).

D. Sysselsetting.
*Havna om erfaring/utredning av hva man kan vente av nye arbeidsplasser - type og antall.

Opplegget er at folk kan stille konkrete spørsmål om hvert enkelt tema, men vente med lange innlegg til slutt. Da er det mulig å rekke over alle viktige emner.

3. Innlegg og synspunkter.
* Forberedte innlegg og på sparket-innlegg fra salen.
Ordet er fritt for folk flest, frammøtte politikere og representanter for lag og foreninger.

Vel møtt!

Orkanger_Utsikt_Rokollen.jpg

Skisse: Slik ser Trondheim Havn for seg ei ferdig utbygd Orkanger regionhavn.

 

Publisert 24.02.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse