Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Folkemøte om Havna: Alt om tungtrafikk på Orkanger

DSC_0053.JPG

Tungtrafikk blir sentralt tema på folkemøtet i Terna tirsdag kl. 18. Havna har foretatt ei telling som viser blant annet:
* 34 tunge kjøretøy per time på dagtid i Havneveien.
* 13 trailere per time.
* Tungtrafikken på havneområdet er nesten like tett som på E39 mellom Trondheim og Orkanger.

Havna: Økning i containertrafikk blir ikke merkbar.

Velforeningene. Jo, den blir merkbar. 

Faktum 1 uansett vurdering av opplevd effekt:
En container gir minst en tungtransport. Havna vil øke gradvis fra 16 000 i dag til ca 100 000 containere/trailere i løpet av 20-30 år.

Faktum 2:
Andre kilder fra tungtrafikk vil også øke betydelig. Laksetransport, ny E39 via Skjenalddalen, Ørland hovedflystasjon, annen havnetransport enn containere og lekkasje fra E6 i Gauldalen.

På E6 kommer fem bommer Berkåk-Melhus. Langtransport vil spare over 400 kroner i bompenger hver vei på å kjøre om Orkanger.

I tillegg øker transporten generelt. På E39 (målt ved Storsandtunnelen) har trafikken økt med 22 prosent siden 2005.

Andelen tunge kjøretøy har samtidig økt fra 11 til 13 prosent.
Antallet tunge kjøretøy økte fra 700 til 1000 i snitt per døgn 2005-2013.

Altså rundt regnet 1000 i 2013 på E39 ved Orkanger.

Til sammenligning talte Havna over 800 tunge ute på Grønøra kl. 8-21 (altså ikke hele døgnet i snitt).

Rundkjøringa på Grønøra, alle retninger:
831, hvorav 200 var trailere. Det tilsvarer en tungtransport hvert minutt på dagtid (8-21) ute på Grønøra.

Bårdshaugbrua:
653 tungtransporter kl. 8-21.

Havneveien:
304 tungtransporter kl. 8-21. 116 av disse var trailere.
270 tungtransporter kl. 8-16. 103 av disse var trailere.

Intensiteten og trailertrafikken er altså klart størst før kl. 16 i Havneveien:
34 tungtransporter per time (mer enn en hvert annet minutt).
Av dette 13 trailere per time.

Havneveien splitter Nerøra og fjorden, og går inntil det klart mest brukte friområdet i Orkdal - Gammelosen. 

OBS1:
Havnas tellinger er foretatt på to enkeltdager. De kan avvike en del fra årssnitt.
OBS2:
Tungtransporter er delt i tre kategorier: Trailere/vogntog, lastebiler og varebiler.

Trondheim Havn har laget illustrasjoner som viser trafikkbildet da tellinger ble gjort:

Trafikk_oversikt.jpg

Røde tall viser antall tungtransporter (sum av trailere/vogntog, lastebler og varebiler) kl 8-21 på forskjellige steder på/ved Orkanger. Svarte tall (ÅDT) er all trafikk (også personbiler) i snitt per døgn.

Trafikk_alle_punkter.jpg

Antall kjøretøy på tellepunktene kl. 8-21, fordelt på trailere/vogntog (blå), lastebiler (mørkegrønn) og varebiler (lysegrønn).

Trafikk_Havnevn.jpg

Tungtrafikk på Havneveien time for time 14. januar i år.

 

Publisert 24.02.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse