Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Småbyen: Null i folkevekst - men vi får P-forbud

DSC_0014.JPG

* Nullvekst i Orkdal: Regionsenter med Orkanger som framtidig by vil vokse. Men i siste kvartal flyttet flere ut en inn.
* Skaun trekker folk: Nabokommuen vår fortsetter å vokse i rekordfart.
* Noe bymessig skjer: Nedre del av Orkdalsveien får nå parkering forbudt.

Folketall først

Orkdal fikk et nedslående resultat siste kvartal i 2013:

  • Ti flere flyttet vekk fra kommunen enn inn til regionsentret.
  • Noen flere ble født enn antall døde.
  • Resultat: Nøyaktig 0 - null - i folkevekst.

Ett enkelt kvartal er selvsagt lite å bygge på. Orkdal endte slik i 2013 sett under ett:

  • Vi var 11 628 orkdalinger ved årsskiftet.
  • 109 flere enn ett år tidligere. Veksten fordeler seg likt på fødselsoverskudd og innflytting.
  • Målt i prosent var den 0,9.

0,9 prosent vekst er lavere enn andre kommuner rundt Trondheim, og mye svakere enn nabokommunen Skaun. Orkdal skal være dynamo og vekstsenter i regionen, men Skaun vokser fire ganger så fort prosentvis:

  • 3,5 prosent vekst mot Orkdals 0,9.
  • 249 flere innbyggere på ett år mot Orkdals 109.
  • Skaun har fire ganger så høy tilflytting.

Her ser du kommunenes nye folketall i Trondheimsregionen.

Bygger nytt
Via Salvesen & Thams forsøker Orkdal å få i gang boligbygging og tilflytting igjen. Det arbeides samtidig med en plan for markedsføring av Orkdal som bo- og arbeidskommune. Mer enn 300 bor i Trondheim og jobber i Orkdal uten å ville bosette seg her. Hva skyldes det?

Bystatus
Tanken er å markedsføre de urbane verdiene på Orkanger hos potensielle innflyttere. Orkanger er det eneste bymessige området i fylket utenfor Trondheim. Urbane kvaliteter og møtesteder betyr stadig mer for attraktivitet, særlig blant unge mennesker og arbeidskraft med høy kompetanse.

Derfor er et framtidig vedtak om bystatus koblet til en plan om markedsføring.

Parkering og trafikk

Trafikkproblemer følger med bydannelse. Nå kommer en lengre strekning med forbud mot gateparkering på Orkanger. Statens vegvesen har godkjent et politisk vedtak i kommunen. Det fører til p-forbud i nedre del av Orkdalsveien.

DSC_0003.JPG

Bildet over viser Orkdalsveien fra krysset med Trondheimsveien ved Norpark/Deinboll-bautaen. Her kommer nå skilt med parkering forbudt på hele venstre side (mot vest) helt til veien stopper ut mot Gammelosen.

På høyre side kommer p-forbud på en bit i den aller nederste delen (etter kirka).

DSC_0001.JPG

Et provisorisk skilt er allerede oppe ved starten av Orkdalsveien (mot Gammelosen). Herfra kommer parkering forbudt-skilt på denne sida helt til Norpark/ved politistasjonen.

Samtidig blir det lov å kjøre rett fram forbi Solbugården på vei mot sentrum. Skiltene på bildet under forsvinner (innkjøring forbudt/påbudt å svinge til venstre ned Kåresgata).

DSC_0002.JPG

Her har mange fått bøter på over 4 000 kr for å kjøre rett fram. Nå blir det lov.

Blant naboene er det uenighet om denne endringa i kjøremønster. Men både politikere, politi og Statens vegvesen mener det er bedre å la trafikken gå rett fram enn å sende den gjennom enda trangere boliggater på Nerøra.

P_forbud.jpg

De røde strekene viser hvor det blir forbudt å parkere i gata. Skisse fra Statens vegvesen.

 

Publisert 22.02.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Forundret 25.02.2014 21:59
Skaun vokser. Hva slags sentrumskjerne har de ?? Det er nok eller null boligvekst som hemmer Orkanger.

Joar 23.02.2014 11:01
Nullveksten til Orkdal beviser at man ikke har greid å lage en attraktiv og god nok sentrumskjerne. Urbane tilbud og sentrumsfunksjoner må samles innenfor et bymessig begrenset område med gangavstand til det meste. Skaun og Melhus drar fordel av å ligge nærmere Trheim. Orkdal må legge forholdene bedre til rette for at veksten skal komme. Godt signal at det nå planlegges bygging av hus og leiligheter.

Jan 22.02.2014 19:43
Hovedårsaken til stagnasjon i folkeveksten skyldes dårlig planlagt sentrumsutvikling over tid. Dårlig tilrettelegging for boligbygging. Heldigvis ser det lysere ut nå. Muligheten for en samlet stor videregående i sentrum ved siden av idrettsparken og handel/industri ble skuslet bort. I dag finnes ikke et samlet sentrum. Det er delt i tre. Kanskje i fire deler hvis politikerne åpner opp den røde streken. I så fall er løpet kjørt. Håpet nå er at politikerne sammen bestemmer seg for å bygge ut sentrum innenfor den røde streken og stenger ut detaljhandel på Bårdshaug Vest. Da er det håp på sikt å bli attraktiv nok for større tilflytting.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse