Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Havna: 100 000 trailere kan komme tidligere

Orkanger_Utsikt_Luftfoto.jpg

  • Gradvis utbygging fra dagens 16 000 containere per år kan nå 100 000 containere (og minst 100 000 trailere) i løpet av 20-30 år, ikke 40-50 år som opplyst før.
  • Nye turområder kan oppveie ulemper for Råbygda.
  • Støynivået blir trolig for høyt uten tiltak.

Det framgår av en ny rapport Trondheim Havn har oversendt Orkdal kommune om konsekvenser ved utbygging på Grønøra Vest (mot Råbygda).

Illustrasjonen over skisserer en full utbygging med oppfylling i sjøen inn mot Råbygdfjæra.

Trondheim Havn konkluderer med at utbygging har "små konsekvenser" og stort sett vil gi positive effekter. Noen stikkord:

Forurensing:
Annen industrietablering vil trolig gi større utslipp lokalt enn havn. Mer gods på båt vil redusere klimagassutslipp.

Støy:
Støynivået ligger på grensen. "Dersom støyreduserende tiltak ikke tas hensyn til er det sannsynlig at støygrensene blir overskredet." Beregningene bruker støydata fra Ormsund-/Sjursøyaterminalen i Oslo. Der hevdet befolkningen at støy drev dem til vanvidd. Se Aftenposten og Bekkelaget Vel.

Naturmangfold:
Utredning ikke ferdig, men forventer negativ påvirkning.

Nærmiljø og friluftsliv:
Havnebassenget blir litt mindre tilgjengelig for småbåter. Oppveies ved nye tilbud i bakkant av havneområdet: Grøntområde med tursti, fugletittetårn, brygge for kajakkutsett og gangbru over Skjenaldelva (se bildet under, ill: Trondheim Havn).

Orkanger_Avbotende_tiltak.jpg

Trafikk:
Havna regner ca en tungtransport per container. 16 000 containere per år i dag skal gradvis øke til 100 000 om 20-30 år (før opplyst 40-50 år).
Havna viser til at containertransporten ikke utgjør mye av totaltrafikken og at økende laksetransport vil bety mye mer.
(Velforeningene mener både volum og særlig intensitet blir verre en Havnas anslag. Hvem som har mest rett blir sikkert tema på folkemøtet).

Sysselsetting:
Utredning ikke ferdig før april/mai. Havna venter positiv effekt for utvikling av arbeidsplasser og samfunnsnytte.

Forvirring om areal:
Dessverre har det oppstått surr om hva slags areal Havna allerede kan bruke som den vil, og hva politikerne skal stemme over. På et forberedende møte med velforeningene og ST ble det opplyst at havnesaken kun gjelder et 30 dekar (fire fotballbaner) stort område ytterst utenfor Råbygda.

Politikerne skal ta stilling til omregulering/bruk av områder på land og i sjø på over 200 dekar (30 fotballbaner) ved Råbygda. Mer om det også på folkemøtet i Båtklubben Terna tirsdag kl. 18.

Ifølge rapporten er Orkanger eneste aktuelle sted for ny regionhavn. Det finnes ingen realistiske alternativer.

Last ned rapporten her.

Orkanger_Funksjonsdeling.jpg

Skisse av ferdig utbygd regionhavn med ny sandstrand mot Råbygda. Ill: Trondheim Havn.

 

Publisert 20.02.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse