Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal kommune: Vil si ja til mer havn utenfor Gammelosen

DSC_0016.JPG

Rådmannen vil anbefale at Trondheim Havn får fylle opp et område på 15 dekar (ca to fotballbaner) rett utenfor Gammelosen. Naturvernforbundet og Orkla Shipping & Trading er blant dem som har protestert.
Ny kai utenfor Gammelosen blir tema på folkemøtet om storhavn tirsdag 25.februar.

Rådmannen skriver til Havnas konsulenter at man vil anbefale politikerne å godta utvidelse av havneområdet på Grønøra Øst.

Omstridte utvidelser
Dette er en kontroversiell plan, akkurat som den ønskede oppfyllinga av 30 dekar i sjøen utenfor Råbygda. Begge utvidelser bringer havn/industri enda nærmere tettbebyggelse og friområder. (OBS! Nå opplyser kommunen at de angitte 30 dekar ved Råbygda er ca 70 dekar. Venter på endelig avklaring.)

Utvidelsen utenfor Gammelosen kommer opp som politisk sak snart. En utredning er gjennomført for å kartlegge konsekvensene for blant annet:

  • Fugleliv.
  • Bunnfauna.
  • Brukere av friluftsområdene.
  • Naboer.

En støyrapport viser at bebyggelsen ytterst på Nerøra allerede ligger innenfor en sone med mer støy enn anbefalt.

Det er uklart hva et nytt kaiområde skal brukes til, dersom politikerne gir Trondheim Havn klarsignal. Så langt har det vært snakk om:

  • Fabrikk for kyllingfôr.
  • Midlertidig håndtering av 15 000 containere årlig.
  • Lager for tømmer.

Naturvernforbundet avga tidlig en omfattende uttalelse med sterke advarsler både av hensyn til fugle-/dyreliv og bomiljø.

Shipping advarer
Muligens mer overraskende gikk også daglig leder Atle O. Larsen i Orkla Shipping & Trading åpent ut mot planen om å trekke havneområdet inn mot bebyggelsen.

Selskapet driver  containerterminalen på Orkanger på oppdrag fra Trondheim Havn. Larsen advarer mot unødvendig konflikt med bomiljø og lokalbefolkning pga støy, trafikk og visuell forurensing.

Han sa blant annet:

"Havnene trekkes unna boligsentra og friområder for å unngå konflikter. Vi kan bygge ut havna uten å nærme oss tettbebyggelsen."

Orkanger Vel og Råbygda Vel arrangerer folkemøte om havneplanene i Båtklubben Ternas lokaler tirsdag 25.februar kl. 18.00.

Havna1_1.jpg

Den stiplede firkanten viser området på 300 x 50 meter som Havna vil fylle opp utenfor brua ved Gammelosen.

Havna har i dag 190 dekar på Grønøra, og en førsterett til å kjøpe ytterligere 85 dekar på land (Fesil-tomta). Den ønskede utvidelsen ved Gammelosen vil utgjøre litt over 5 prosent av dette arealet.

DSC_0007.JPG

Det blå feltet til venstre markerer hvor Trondheim Havn vil utvide havneområdet i retning Gammelosen/Nerøra.

 

Publisert 17.02.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse