Besøkstall

142 764 denne måneden

13 059 914 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Havna svarer: - Containere er ikke trafikk-problemet

Havn__st.jpg

Trondheim Havn har nå svart velforeningene både skriftlig og i et møte. Helt kort:
* Avviser at utbygging vil øke trafikken dramatisk.
* Ikke avhengig av at Havneveien er åpen.
* Telte 304 tunge kjøretøy på en dag i Havneveien.
* Containerdrifta på Orkanger er fordoblet siden 2009.

Tirsdag 25. februar kl 18 blir det folkemøte om storhavn i lokalene til Båtklubben Terna. Der vil ledelsen ved Havna orientere om planene, og om arbeidet med å kartlegge konsekvenser for lokalsamfunnet.

Orkanger Vel og Råbygda Vel arrangerer. Også politikere/ administrasjon i Orkdal kommune blir invitert, blant annet for at folk skal få vite hvilke beslutninger kommunen skal ta - og når.

Velforeningene sendte en rekke spørsmål til Havna og kommunen i høst. Her er noen foreløpige svar fra Havna i stikkords form.

Om godsmengder og trafikk

* I 2009 hånderte Havna ca 8000 containere på Orkanger.
* I 2013 var dette fordoblet til ca 16 000 containere.
* Havna ser for seg en mulig utbygging til 100 000, men det vil ta flere tiår.
* En container tilsvarer enkelt sagt en tungtransport.
* Havna avviser likevel at denne transporten blir noe stort problem, fordi den utgjør en liten andel av den totale trafikken.
* Dagens 16 000 containere gir 2-4 trailere i timen (fordelt jevnt på 15 timer/300 dager).

Trondheim er i praksis nedlagt som containerhavn. I 2013 hadde Trondheim 440 containere mot 16 551 på Orkanger.

Trafikktelling

Utført 14.januar mellom klokka 08 og 21:
* 304 tyngre transporter på Havneveien, hvorav 116 trailere/vogntog, 56 lastebiler og resten varebiler.
* Nesten alt (ca 270) på åtte timer mellom 08 og 16.
* 45 tyngre kjøretøy på det meste i løpet av en time.

Bårdshaugbrua hadde 653 tyngre kjøretøy og fylkesveien på Geitastranda 254 - altså færre en Havneveien.

Trondheim Havn mener containertrafikken vil klare seg godt uten Havneveien.

Arealbruk

* Havna disponerer i dag ca 190 dekar på Grønøra. Bare 18 dekar brukes til containerdrift (16 000 containere).
* Har opsjon på å kjøpe 85 dekar regulert areal (Fesil-tomta) på Grønøra Vest.
* Ønsker å fylle ut ytterligere 30 dekar i sjøen utenfor Råbygda. Dette må omreguleres i arealplanen.
* Får da totalt ca 300 dekar.

De 30 dekar (av 300) i sjøen er det området som har skapt reaksjoner i Råbygda fordi det sperrer mot fjorden.

* De store arealene kan brukes til ro-ro (båter der trailere kjører av og på), mer stykkgods, kjøl/frys og div. næringsvirksomhet knyttet til havn/lager/transport.

Salg utsatt
Før jul var Orkdal kommunes plan å selge de 85 dekar på land (opsjonen) med betingelser knyttet til framtidig omregulering av de omstridte 30 dekar (i sjøen). Politikerne stoppet denne koblinga. Arealplanen med Havnas innspill om de 30 dekar skal behandles før en endelig avtale om salg.

På Orkanger-sida er utbygging av ny kai utenfor Gammelosen et kontroversielt tiltak for arealutvidelse.

Visuelt
* Ser videre på utfoming av område i sjøen utenfor Råbygda.
* Containere stables normalt maks fire i høyden, tilsvarende 10-11 meter.

Støy, sysselsetting mm

Havna har igangsatt utredninger for å kartlegge blant annet:

* Trafikkprognoser.
* Grunnforhold.
* Konsekvenser for biologisk mangfold.
* Sysselsettingseffekt, erfaring fra andre havner.
* Støy fra selve virksomheten, og avbøtende tiltak.

Tidligere kartlegging (Sweco-rapporten) konkluderer med at selve havnedriften bare vil øke støyen ubetydelig. Råbygda Velforening har på sin side lagt ut lenke på Facebook til artikler i Aftenposten om støyproblemer fra containerhavn i Oslo.

Mer informasjon kommer om folkemøtet.

Orkanger_Utsikt_Luftfoto.jpg

Slik kan Orkanger regionhavn bli. (Ill: Trondheim Havn).

 

Publisert 13.02.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Ketil Stokkan 13.02.2014 23:51
Det er ytret ønske om å sperre veien for trafikk utenom trafikk Thamshavn-Havna. Hvor stor del av trafikken pr. dag er det? Ikke uvesentlig, containere fra/til havna. Spontransport fra flishuggeriet. Skal den også gjennom sentrum ?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse