Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ny protest mot skolebuss i boliggater på Orkanger

S_Signesvei.jpg

For andre gang siden skolestart har foreldre bedt om bom i Søster Signes vei (bildet) på Orkanger. Årsak: Frykt for at buss som bruker boliggatene skal kjøre på barn.
* Se også hva Orkdal kommune vil gjøre for bedre trafikksikkerhet på Orkanger.

Allerede i sepgtember ble kommunen advart mot at skolebusser bruker kvartalet med Søster Signes vei for å snu. Der går fullt av barn uten fortau til og fra skolen.

Svaret var at bussene ikke skal kjøre disse gatene.

10.februar kom det ny, skriftlig bekymringsmedling fra en annen beboer. Brevet i korte trekk:

* Hver dag litt over kl. 8 kommer buss gjennom kvartalet etter å ha satt av barn på skolen.

* En morgen kom bussen rundt hjørnet fra Willmannsveien (90 grader sving. To små barn, det ene i rullestol, havnet i grøfta.

* Mye biltrafikk i stort fart også, muligens for å slippe fartshumper i Orkdalsveien.

* Ber om bom som strakstiltak mot gjennomkjøring.

Orkdal kommune har nå lagt ut et forslag til trafkksikkerhetsplan på høring. Planforslaget legger stor vekt på holdningsskapende arbeid, men omfatter også en liste med fysiske tiltak på kommunale veier.

Her er planlagte tiltak på Orkanger:

2014: Gatelys på kommunale veier også om sommeren (mai-august) fordi dette kommer på fylkesveier. Unngå mørke soner. 130 000 per år.

2015: Gatelys ved to gangfelt på Havneveien. 50 000 kr.

2016: Fortau i Njardar gate fra gamle brannstasjonen til Orkanger barnehage. 400 000 kr, hvorav kommunen kan få 200 000 i tilskudd.

2016: Fartshumper i Bårdshaugveien pga stor fart etter asfaltering. 100 000 kr.

2016: Fem gatelys som mangler i nordre del av Geilan. 130 000.

Les mer her og avgi uttalelse hvis du vil.

Planen presenterer også fakta om trafikkulykker i Orkdal. Noen smakebiter:

  • I perioden 2003-2012 fikk politiet varsel om 285 ulykker . Totalt 409 skadde og 12 drepte i Orkdal på ti år.
  • Aldersgruppen 17-23 år er desidert mest utsatt.
  • November verste måned, dobbelt så ille som april og mai.
  • Søndag verste dag, dobbelt så ille som tirsdag.
  • Klokka 15-16 er den verste timen.

OBS! Planforslaget formidler følgende verdisyn:

"Prioritering av trafikksikkerhet, miljø og trivsel foran framkommelighet for bilen i tettstedene."

"Regulering og reduksjon av biltrafikken i tettsteder og boligområder. Det skal bygges fartshindrende tiltak i alle gater."

Trafikk_barn.JPG

Trafikksikkerhet, miljø og trivsel skal gå foran bilens framkommelighet i tettstedene, foreslår Orkdal kommune. Viktig budskap å ta med ved planlegging av sentrum.

 

Publisert 12.02.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse