Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Endelig: Byggestart for boliger på Orkanger igjen

3095_001.jpg

Etter lang tids stillstans reiser et større boligkompleks seg på Orkanger. Det er byggestart for Franslykkkja med 25 leiligheter - hvorav 13 er solgt. Bygget må for øvrig heves 50 centimeter fordi grunnvatnet står høyere enn ventet under tomta.

Utbygger Salvesen & Thams har søkt om å oppjustere høyden med en halvmeter for blokka på fire etasjer. Akkurat det er trolig en formalitet. På illustrasjonen fra On Arkitekter og Ingeniører ser du den eksisterende Rosenvik-blokka til høyre.

Salvesen & Thams selger samtidig boligtomter på Joplassen/Perbakkan. Utbygging av veger og annen infrastruktur pågår.

Boligmarkedet er fortsatt stille sammenlignet med nabokommunen Skaun. Blant annet har det ikke lyktes Vibo å selge to prosjekterte eneboliger med utsikt nederst i Storåsfeltet.

Her er det som ligger ute på finn.no fra Orkdal.

Orkdal kommune og enkelte aktører i nærigslivet jobber nå med å planlegge en kampanje for å markedsføre Orkdal og spesielt Orkanger som attraktivt bosted på en profesjonell og målrettet måte.

En kampanje vil særlig ha to siktemål:
* Økt tilflytting.
* Rekruttering av kompetanse til lokalt næringsliv (og offentlig sektor).

Les tidligere artikkel om denne planen; PR-eksperter mener Orkanger By vil trekke folk til Orkdal.

Utfordringen med slike kampanjer er ofte å spisse mål og virkemidler godt nok. Planen i Orkdal er blitt knyttet til debatten om bystatus.

Et vedtak om bystatus har ingen egenverdi, men det kan kick-starte en effektiv kampanje og gi den økt oppmerksomhet hvis den spiller nettopp på byfunksjoner.

Orkanger har kvaliteter som åpenbart er lite kjent blant potensielle innflyttere fra blant annet Trondheim.

Bystatus-gruppe:
Kommunestyret har vedtatt å nedsette ei gruppe som skal legge fram forslag til hvordan bystatus kan brukes konstruktivt. Formannskapet har nå valgt medlemmer:

Ordfører Gunnar H. Lysholm (Orkdalslista), Joar Syrstadeng (H), Knut Even Wormdal (Ap) og en politiker fra Småbylista eller SV. I tillegg er Orkanger Vel og Orkladal Næringsforening invitert inn med ett medlem hver.

Siste møte er planlagt i juni. Deretter skal kommunestyret stemme ja eller nei til Orkanger som Den nye byen.

Hans Kringstad

 

Publisert 11.02.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse