Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rådmannen: Nei til bønnerom og boligbrakker

Follo1.jpg

Rådmannen (administrasjonen) ber politikerne si:

  • Nei til bønnerom for muslimer ved voksenopplæringa på Follo.
  • Nei til enda to år med boligbrakker for 22 Adecco-arbeidere inne på havneområdet.

De to sakene skal behandles politisk kommende onsdag. Rådmannen gir en begrunnet anbefaling, de folkevalgte bestemmer.

Bønnerom:
21 muslimer ved voksenopplæringa i det kommunale F-bygget (gymbygget) på Follo søkte nylig om å få et rom å be i. Fra søknaden:

"Dette med bønn er en meget viktig del av vår religionsutøvelse. Vi ønsker i så liten grad som mulig at dette skal være et forstyrrende element, og vil derfor tilpasse vår aktivitet til pausene i voksenopplæringa."

Rådmannen mener:
* F-bygget er et undervisningslokale. Det er ikke kommunens ansvar å sette av/tilrettelegge rom for religionsutøvelse.
* Voksenopplæringa har innvandrere fra 23 nasjoner med forskjellige religioner.
* Tilrettelegging for musllimer kan utløse krav fra andre grupper og sette kommunen i en urimelig situasjon.

Boligbrakker på havneområdet:
Adecco leier ut arbeidere til Reinertsen på Grønøra. I 2012 fikk Adecco lov til å sette opp boligbrakker for 22 personer inne på havne- og industriområdet. Folk skal egentlig ikke bo på et slikt område pga støy, risiko for skader osv.

Rådmannen frarådet, men et flertall på 6 (Orkdalslista, Sp, Høyre, Venstre) mot 4 (Ap) ga likevel dispensasjon for to år. Nå har de to årene gått, og Adecco søker om to nye år.

Begrunnelse fra Adecco:
Det er praktisk at arbeiderne bor nær arbeidsplassen, og det har kostet mye å sette opp brakkene.

Rådmannen er klar på at politikerne bør si nei:
*Folk skal ikke bo på et industriområde av hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Det aktuelle området er spesielt støyutsatt.
*Det er 1 km til nærmeste butikk (OTI), og arbeiderne må ha bil til alle sentrumsfunksjoner.
*Kommunen har ingen kontrollmulighet. Brakkene kan i praksis brukes som hybelhus for folk fra hele regionen.
* Saken kan danne presedens; dvs også andre kan kreve å få sette opp hybelbrakker på industriområdet.
* Det fins egnede arealer for boligbrakker utenfor industriområdet, blant annet på Grønøra næringspark  (Sponplaten) nær OTI/sentrum og havna.

Havn__st.jpg

Havna er bosted for 22 arbeidere - etter en politisk beslutning.

 

Publisert 06.02.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse