Besøkstall

142 764 denne måneden

13 059 914 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Idrettsparken-plan: Orklahallen og OTI bygges sammen?

parken3.jpg

Orkdal kommune ønsker å gjøre Idrettsparken/Gammelosen til et kraftsentrum for aktiviteter og opplevelser, og en magnet for et stort omland. Hva med:

 • Ungdomsskole ved Orklahallen eller bak OTI?
 • Parkeringshus som binder sammen OTI og hallene?
 • Boliger på toppen av nybygg i Idrettsparken?

Dette var noen av ideene politikerne luftet da formannskapet drøftet utvikling av Idrettsparken onsdag.

Svømmehall
Den direkte bakgrunnen er vedtaket om å bygge svømmehall og folkehelsesenter ved Orklahallen. Et slikt bygg kan komme i forlengelsen av hallene ut mot Gammelosen.

Ei prosjektgruppe har som oppdrag å foreslå en løsning for svømmehall/folkehelsesenter. Gruppa mener det trengs en plan for hele området, ikke bare for et nytt bygg. Noen aktuelle tema presentert av næringssjef Aage Schei (kortform):

 • Helhetlig plan; hva slags tilbud skal ligge hvor? Dessuten er kommunikasjonslinjer og parkering viktig.
 • Gruppa ønsker at området blir et unikt tilbud for barn, unge, familier, eldre, publikum - og aktive idrettsutøvere (bevisst nevnt til slutt).
 • Folkehelse og synergier mellom idrettsanlegg og  Gammelosen/Orklaparken er viktig.
 • Vil ha samspill med næringslivet. Næringslivet har nytte av et slikt anlegg og vise versa. Det er dialog med Næringsforeninga.
 • Hvordan utvikle området for å styrke Orkanger som regionsenter?

Konkret: Schei nevnte et eksempel på at bedrifter på besøk har oppdaget Klatrehallen, og derfor vil legge samling til Orkanger.

orklahall.jpg

Svømmehall og folkehelsesenter kan komme i dette området. Bildet er fra 2010 - før bygging av Klatrehallen, ny Bane 3 og basishall.

Gruppa håper å ha en plan ferdig til sommeren. Vil ha sterk brukermedvirkning (idrett, velforeninger osv). Ba om reaksjoner fra formannskapet, som er styringsgruppe. Her er noen av tankene som ble kastet fram:

Joar Syrstadeng, Høyre:

 • Hva med ungdomsskole i området?
 • Bør vi få til felles parkeringsløsninger med OTI og åpne hallene i retning OTI/Tverradkomsten?
 • Kan boliger på toppen av bygg sikre finansiering?

Oddbjørn Bang, Sp:

 • Parkering største arealutfordring. Utrede samarbeid OTI/kommunen om felles p-løsninger ved Tverradkomsten.
 • Bygge sammen OTI og hallene med et felles parkeringshus?
 • Det kan frigjøre plass til spennende ting på Sirkustomta.
 • Skole: Vi har satt av tomt til offentlig formål sør for Orklahallen (mot Sponplaten). Men kanskje mer naturlig inntil hallene.

Samarbeid Idrettsparken/Orklahallen og OTI-sentret for å hente ut synergier (gjensidig nytte) er dermed i ferd med å bli et seriøst politisk tema, omsider. De frivillige som arbeider gratis i området har prøvd uten å lykkes, trass i at gjester i hallene og parken har strømmet til butikkene på OTI i årevis. Helt til i fjor var holdningen hos eier at utvikling i Idrettsparken "er et offentlig ansvar".

DSC_0065.JPG

Klatrehallen trekker folk og gir Orkdal mye positiv oppmerksomhet.

Det mulige samarbeidet er også relevant for arbeidet med ny arealplan, der Amfi/Coop presser på for å få etablere nytt handelssenter på Bårdshaug Vest.

OTI-eierne slåss som kjent mot nytt handelssenter utenfor rødstreken.  Det kan knekke OTI, og dermed fjerne en potensiell partner i forsøket på å utvikleIdrettsparken og hallene til en magnet for regionen.

famdag92.jpg

Folkeliv og familiedag i Gammelosen, Orkanger sentrum.

 

Publisert 06.02.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Erik 06.02.2014 21:13
Til Edel, går Oti dukken , mister sentrumsgaten butikkene og restaurantene. Alt vil følge markedskreftene til Amfi og Bårdshaug Vest. Kundene følger tilbudene. Det er slik det fungerer innenfor varehandelen. Butikker og restauranter samles der det blir lagt til rette for det. I dette tilfellet kan politikerne følge det vedtatte sentrumsvedtaket om å samle sentrum med butikker og restauranter i Orkdalsveien, Sæther R, Anfi og Oti. Eller de kan åpne for detaljhandel på Bårdshaug vest, men da blir alt flyttet dit med tiden.

Edel H.L 06.02.2014 17:12
Vi trenger ikke OTI-senteret som kjøpesenter lenger, OTI-senteret kunne vært et glimrende kulturhus, stort nok inne til alle slags aktiviteter som hører hjemme i et kulturhus. Det er god parkeringsplass der, som gjør det enkelt å dra dit for oss som ikke bor i gangavstand, og det er en veldig fin nærhet til aktiviteter i hallen, idrettsparken og Gammelosen, og kort avstand til butikkene og restaurantene i sentrumsgata.

Innflytter 06.02.2014 13:25
Supre planer som dessverre ikke kan gjennomføres hvis det åpnes for detaljhandel på Bårdshaug vest .

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse