Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Velforeningene krever stenging av Havneveien snarest

DSC_0057.JPG

Orkanger Vel og Nerøra Vel har fått nok av dundrende tungtrafikk på Havneveien. Nå ber foreningene om at Orkdal kommune stenger veien før årets sommersesong i Gammelosen. Trafikken har økt voldsomt. Tålegrensen er nådd, heter det i et brev til politikerne.
Les brevet nedenfor.

Dermed blir trafikken på Havneveien en politisk sak. Forholdene her opptar mye folk. Fra brevet til politikerne:

Gammelosen:
Orkanger Vel og Nerøra Vel mener gjennomgangstrafikken reduserer verdien av Gammelosen, som er det mest brukte friluftsområdet i Orkdal. Det er investert store beløp i anlegg for både barn og eldre, men tungtrafikken noen få meter unna fører til støy og utrygghet som mer og mer ødelegger for bruken.

Bomiljøet:
Velforeningene mener også at økende tungtrafikk har blitt en stor belastning for bomiljøet ut mot Havneveien. Her finner vi blant annet den eldste trehusbebyggelsen på Nerøra.

Stenger ute sjøen:
Havneveien, med stor tungtrafikk, danner i tillegg en barriere mot sjøen. Det har vært framholdt som et politisk mål å åpne Orkanger mot fjorden.

Unntak for interntrafikk:
Orkanger Vel og Nerøra Vel ber om stenging innen 1.juni for å unngå enda en sommersesong ødelagt av tungtransport.

Velforeningene mener kommunen kan gjøre et unntak for interntrafikken Grønøra-Elkem Thamshavn ved hjelp av fjernstyrt bom. Dette er et innspill som først kom fra Orkla Shipping & Trading.

Folkehelse?
Brevet påpeker at dagens bruk av Havneveien er i strid med kommunens overordnede mål om å prioritere folkehelse og miljø.

Havn og fjerntrafikk
Havneveien har blitt en snarvei også for fjerntrafikk. Trafikkmengden kommer til å øke ytterligere:

* Trondheim Havn flytter gradvis mer gods fra Trondheim til Orkanger.

* Gjennomgangstrafikken øker pga generell trafikkvekst. I tillegg vil ny E39 ned Skjenalddalen og mer bruk av Fv 710 pga utbygging på Ørlandet gi enda mer utilsiktet trafikk over Grønøra.

Her kan du lese brevet. Det har gått til ordføreren og de andre politiske partiene.

PS, for å gjenta:
1. Orkanger Vel ba for flere år siden om trafikktellinger på Havneveien for å ha et kunnskapsgrunnlag. Orkdal kommune avslo med henvisning til at dette var unødvendig. 
2. En uoffisiell telling i sommer viste ca en tungtransport annethvert minutt (annen trafikk i tillegg).
3. Orkdal kommune vedtok før jul at det skal telles. Trondheim Havn gjennomførte tellinger tidlig i januar, men resultatet er foreløig ikke offentliggjort.

DSC_0008.JPG

Sommeren 2013 i Gammelosen. Dette er en vanlig situasjon ved brua, ca 10 meter fra badeoassene og to meter fra turstien.

 

Publisert 04.02.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse