Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger blir by i år: Stort flertall i kommunestyret

DSC_0005.JPG

Alt tyder på at Orkanger likevel får bystatus i løpet av 2014. Et stort flertall i kommunestyret vedtok onsdag å framskynde saken. Den skal tas opp innen juni. Også Orkdalslista sier nå at bystatus skal forplikte til økt innsats for sentrumsutvikling i tråd med Orkdal 2040.
Les fra debatten.

Partiene/politikerne deler seg i tre grupper i spørsmålet. En litt forenklet framstilling:

  • Orkdalslista/Høyre: Vil ha bystatus nå som et virkemiddel for markedsføring og sentrumsutvikling.
  • Ap: Vil ha bystatus, men ønsker en plan for hvordan vi skal bruke bystatus først.
  • Venstre/Sp/KrF: Skepsis fordi vi ikke er en by, og frykt for favorisering av Orkanger framfor grendene.

Historikk:
Desember:
Ordfører Gunnar H. Lysholm ville ha vedtak ganske fort; Orkdal som by. Det førte til krav om at byen ikke kan hete Orkdal, men Orkanger - og krav om mer tid.

Formannskapet 8.januar:
Ordføreren foreslår bystatus snarest med Orkanger som byen. Flertallet ønsker mer tid av forskjellige årsaker. Ap og Venstre får flertall for et forslag om at saken utsettes. Tas opp innen juni 2015.

Kommunestyret onsdag 29.januar:
Ap vil framskynde med ett år.
Foreslår nå ny frist juni 2014. Vil at et utvalg skal lage forslag til en plan for bruk av slik bystatus før saken blir avgjort. Ap ønsker å kartlegge tiltak som faktisk gir Orkdal et kompakt, levende og bymessig sentrum på Orkanger.

Dette ble vedtatt med 27 mot 7 stemmer.  

I kommunestyret er det dermed massivt flertall for at Orkdal blir bykommune med Orkanger som by, bare litt uenighet om tempo.

Verktøy for bykjerne
Det desidert viktigste ved saken er:
Om bystatus vil forplikte politikere og administrasjon til å arbeide aktivt for fortetting og sentrumsutvikling med handlegata og Rømme Øvre som bykjerne (Orkdal 2040).

Orkdalslista er nå en pådriver for bystatus og - angivelig - fortetting. Det varsler i så fall et tidsskille for sentrumsutvikling. Orkdalislista har hittil nærmest konsekvent stemt:
* for spredning av Orkanger
* mot forslag som kan styrke handlegata.
Det har gitt flertall for flere vedtak i strid med Orkdal 2040.

Fra debatten i dag
Berit W. Johansen, Orkdalslista:
Vedtak om bystatus vil...
* ha en psykologisk effekt. Skal vi få til utvikling må vi tro på det sjøl.
* gjøre markedsføring og merkevarebygging av Orkdal lettere.
* forplikte oss til å sette fokus på fortetting og sentrumsutvikling. En by må ha et godt sentrum.
* øke muligheten for tilflytting og kanskje til å få ungdom til å flytte tilbake etter endt utdanning.
- Vi må bruke Orkdal 2040 flittig framover.

Gunnar H. Lysholm, Orkdalslista:
* Tida er inne for bystatus. Det skjer endelig noe i sentrum, feks: Banken starter bygging i år, Franslykkkja er under bygging, Salvesen & Thams har leietakere til et kombinert nærings-/boligbygg på Rømme Øvre.
* Fortetting og bypreg vil få flere til å flytte hit.
* Bystatus gir et signal om at vi har ambisjoner i sentrum.

Knut Even Wormdal, Ap:
* Det verste vi kan gjøre er å vedta bystatus og skape forventninger uten å følge opp. Da taper vi troverdighet.
* Derfor ønsker Ap en plan og et innhold.

Arne Grønset, Venstre:
* Bygdesamfunnet har gode verdier, jeg vil ikke markedsføre bare Orkanger.
* Synes ikke vi har nådd langt nok til å kalle oss en by.  Vi bør ta oss tid.
* Det blir vanskelig å nå målene om en sentrumskjerne i handlegata og på Rømme Øvre. Amfi reiser seg som et monumentalt bygg som suger til seg aktivitet. En dåp (bynavn) er ikke nok.

Berit Solem, Ap:
* Vi har vedtatt mål om en by i Orkdal 2040. Er glad ordføreren nå sier bystatus vil forplikte oss til å ta aktive grep. Men er skeptisk pga det ordføreren sa i ST i går (tirsdag; ja til Plantasjen på Bårdshaug Vest).
* Vi har vært altfor dårlige til å følge opp planer og vedtak om sentrumsutvikling. Gulrota har gått til dem som satser på at vi bryter planer.
* Advarer mot at vi om noen år kan sitte igjen med to store kjøpesentre og ei død handlegate (ikke et sentrum).

Torstein Larsen (uavh., eks FrP):
* Orkdal/Orkanger må stå fram som den nest største byen i Sør-Trøndelag; -idretts- og industribyen.
* Vi må ikke peke på manglene...men vi mangler et stort kulturhus.
* Bystatus gir oppmerksomhet og fungerer som døråpner.
* Vil ha med Næringsforeninga og Orkanger Vel i utvalget Ap foreslår.

Lavrans Skuterud, Venstre:
* Har ikke hørt noen utenfor denne salen som er positive til ideen om bystatus, derimot mye harselering.
* Selv har jeg flyttet FRA en by, helt bevisst.
* Vil jobbe for fortetting og respekt for den røde streken, men det er av miljøhensyn -  ikke av hensyn til bystatus.

Joar Syrstadeng, Høyre:
* Bystatus forplikter og gir muligheter. Ikke nødvendig å vente på et utvalg.

Resultat:
Flertallet samlet seg til slutt om kompromisset fra Ap med tillegg fra Torstein Larsen:
* Formannskapet setter ned et utvalg med fire politikere, to fra administrasjonen og representanter fra næringsforening og velforening.
* Utvalget legger fram et beslutningsgrunlag for vedtak om bystatus innen juni i år.

Skeptikerne
Sju markerte skepsis ved å stemme primært for en lengre frist. De var:
Senterpartiet: Tre av fire (ikke varaordfører Oddbjørn Bang).
Venstre: To av tre (ikke Kari Garberg).
KrF: Begge representanter.

Orkdalslista og Ap møttes i en allianse med Høyre, FrP, Småbylista, SV og Torstein Larsen.

PS:
Orkdal bestemmer selv om kommunen skal ha bystatus med Orkanger som by. Et vedtak gir ingen formelle plikter eller rettigheter.

Orkdalsvn__2_.jpg

Dette skal bli by - død eller levende?

 

Publisert 29.01.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Bystatus og rød strek 29.01.2014 21:10
Får håp at bystatus ikke bli et middel for å utvid den røde strek. Hjelpe lite med bystatus hvis de viktigast byfunksjonan forsvinn te Bårdhaug vest.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse