Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Minner fra valgkampen: Thams-museum og billig Orklahall

kirka4.jpg

* Thams-museum i Orkdal (Orkdalslista).
* Orkanger kirke tilbake til Thams-stil (Orkdalslista - bildet).
* Lavere hall-leie for barn og unge (Venstre).
Det var tre saker politikerne gikk til valg på i 2011. Vi ser på skjebnen til disse og andre kampsaker når over halve valgperioden er passert.

Eksemplene er hentet fra valgprogrammene for 2011-2015 til partiene som vant valget og har makt til å gjøre det de sa. To ting først:

1) En valgkampsak er ikke alltid mer en et løfte om å arbeide for saken. Men: Kan vi vite om et parti har brukt energi på temaet?

2) Partier med konkrete saker står lettere for hogg enn partier som er generelle. Men: Konkrete mål og løfter forplikter overfor velgerne.

Noen av de tilsynelatende glemte sakene fra valget  2011:

Orkdalslista vil arbeide for å:

 • Tilbakeføre Orkanger kirke til opprinnelig stil (Thams-arkitektur).
 • Etablere et Thams-museum i samarbeid med Orkla Industrimuseum.
 • Etablere heldøgns pleie- og omsorgstilbud på Orkanger.
 • Utvikle det positive arbeidet som skjer gjennom frivillighetssentralen.
 • Sette strengere krav til estetikk i sentrumsområdene.
 • Vise fram Orkdals kultur, historie og framtid gjennom estetikk og utsmykning i hele kommunen.

Kommentar:
Orkdalslista har mye å ta fatt på før valget i 2015.
* Thams-museum og ombygging av Orkanger kirke har ikke vært synlig som politiske tema.
* Det har heller ikke heldøgns pleie- og omsorgstilbud på Orkanger. Dette er aktualisert av at Orkdal Helsetun er sprengt til bristepunktet. Ingrid Fagerli ble valgt inn i kommunestyret for Orkdalslista, men har permisjon fordi hun senere er tilsatt som leder nettopp ved helsetunet. På siste formannskapsmøte rådet Fagerli politikerne til å ha is i magen mht å utvide tilbudet.
* Satsing på frivilligsentralen: Sentralen risikerer å måtte flytte til mindre egnede lokaler pga pengemangel.
* Estetikk og utsmykning: Er ikke konkretisert politisk.

Venstre ville:

 • Redusere hall-leie for barn og unge.
 • Kartlegge hvorfor vi i Orkdal har betydelig lavere levealder enn nabokommunene.
 • Satse på grønn vekst; bla. fjernvarme til gartnerier.
 • Satse på biblioteket som møtested for alle aldersgrupper.
 • Sette fokus på kompetansearbeidsplasser, feks se på muligheten for et forsknings- og utviklingssenter knyttet til industrien.

DSC_0023.JPG

Orklahallen: Leia ble høyere, ikke lavere - slik det står i Venstres program.

Kommentar:
Mye spennende i Venstre-programmet, men:
* Leia i Orklahallen er ikke redusert, derimot satt opp med ti prosent og skal økes med 30 prosent over tre år. Begrunnelse er leienivået i den fylkeskommunale hallen på Follo, som Venstre sloss for.
* Kartlegging av årsaker til lav levealder: Vet ikke.
* Grønn vekst og kompetansearbeidsplasser: Gode intensjoner, viktig emne - men ikke noe konkret å se.
* Utvikle biblioteket: God ide. Småbylista har bla. foreslått å  flytte turistinformasjonen til biblioteket for å utvide åpningstid og tilbud. Nedstemt.
* Kompetansearbeidsplasser/teknologisk utviklingssenter: Viktig, men har ikke sett konkrete tiltak.

Høyre:

 • 30 km/t fartsgrense i sentrumsområdet.
 • Ønsker at kommunen gjør strategiske oppkjøp av eiendommer som hindrer 2040-målet (utvikle kompakt sentrumskjerne).

Kommentar:
Program med mange gode og viktige innspill, særlig om sentrumsutvikling.
* 30 km/t: Ikke sett noen sak.
* Strategiske oppkjøp: Dette er senere vedtatt som virkemiddel av kommunestyret. Men Orkdal kommune har ikke gjort noen slike oppkjøp.
- Boligeiendom i ST-kvartalet gikk for lavt beløp uten at Orkdal kommune kjøpte som feks flyktningebolig i påvente av mulig sentrumsutvikling/dybde i aksen skolene - Idrettsparken.
- Bårdshaug Øst-virksomheter skulle vært flyttet til Bårdshaug Vest eller Grønøra for å frigi sentrumstomter til handel/bolig i stedet for skjemmende lager- og verkstedvirksomhet.

Senterpartiet:

 • Bybuss Orkanger-Fannrem-Gjølme.

Kommentar:
Programmet er behagelig rundt formulert.
* Bybussen har flere partier med i programmene. Det har ikke lyktes å få AtB/fylket til å ta økonomisk risiko ved ringrute. Kommunen har ikke foreslått å ta risikoen selv.

Kristelig Folkeparti:

 • Vil arbeide for røykfrie arbeidsplasser.

Kommentar:
* Jobb uten tobakk? Vet ikke hva som evt er gjort.

PS:
De fleste partiene gikk til valg på svømmehall på Orkanger og utvikling av en Orklapark langs elva.
* Svømmehallen ser ut til komme, skjønt ikke i valgperioden.
* Orklaparken er det nå satt av penger til i tre år.

Her finner du alle programmene.

Hans Kringstad

Orklapark1.jpg

I dette ødslige industrilandskapet skal det vokse fram en attraktiv Orklapark, ifølge valgprogrammer og senere bevilgninger.

 

Publisert 26.01.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse