Besøkstall

122 698 denne måneden

12 379 364 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Mer støtte til navneforslag i Moan: Gamle Geitastrandvei

DSC_0005.JPG

Geitastrandveien i Moan mister navnet sitt. Orkdal kommune har forslått Rømmesmoan som nytt. Foreninga Orkanger Historie ber nå om at strekningen Geilan-Gjølmebrua får navnet Gamle Geitastrandvei.

Argumentet mot har vært risiko for navneforveksling med Geitastrandvegen. Dette blir nå navnet på fylkesveien på Geitastranda - fra Råbygda ut mot Ingdalen. Nye bestemmelser sier at alle slike hovedveier skal ha adressenavn i tillegg til veinummer.

I et brev til kommunen anbefaler Orkanger Historie Gamle Geitastrandvei framfor kommunens forslag om Rømmesmoan. Her er hovedpunktene:

  • Navnet er lokalhistorisk godt begrunnet. Den første Geitastrandveien gikk her - fra Orkdalsveien til fergestedet ved Orkla i Rømmesmoan. Båtskyssen pågikk helt fra 1100/1200-tallet til Gjølmebrua kom i 1935.

  • Også Rømmesmoan er et godt navn, men navnet beskriver et større område.

Gamle Geitastrandvei er allerede foreslått av Berit Solem (Ap) i kommunestyret.

Orkanger Historie opplyser at foreninga har et eget utvalg som sprer kunnskap om personer knyttet til navn på veier og gater på Orkanger. Foreninga ber om å bli hørt i slike saker.

Poenget med de nye reglene er å sikre at nødeatater rykker ut til rett adresse.

Geitastrandveien i Moan mister navnet sitt etter en folkeaksjon på Geitastranda. Oppsitterne langs fylkesveien protesterte massivt mot et forslag fra Orkdal kommune om å kalle veien Agdenesveien. I stedet fikk de gjennomslag for å overta Geitastrandvegen.

Kommunestyret og sentrale myndigheter må godkjenne nytt navn i Moan, så de nåværende gatenavneskiltene vil henge ei stund ennå (bildet under).

DSC_0006.JPG

 

Publisert 25.01.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse