Besøkstall

111 001 denne måneden

11 783 203 i år

Annonse

Annonse

Annonse

PR-eksperter: Orkanger BY vil trekke folk til Orkdal

sentrum_juli6.jpg

* Bygg Orkanger by som merkevare.
* Vis fram "den andre byen" - den utenfor Trondheim.
* Gjør byen Orkanger kjent som et godt sted å bo og jobbe.
Det anbefaler PR-ekspertene i Engasjert Byrå. Bakgrunnen er et ønske i Orkdal om å trekke mer folk til kommunen.

Orkdal kommune og utbygger Salvesen & Thams har sett behovet for systematisk, spisset og profesjonell markedsføring. Mål er blant annet å:

 • Øke tilflytting.
 • Få fart på boligbygginga igjen.
 • Skaffe mer kompetanse til lokalt næringsliv.

27. november deltok folk fra kommunen, Salvesen & Thams, Orkdal sparebank og Amfi-gruppen på en innledende workshop. Engasjert Byrå ledet arbeidet. Byået har laget en rapport med referat og anbefalinger.

Her er noen stikkord.

Situasjonen sett utenfra (fra Engasjert Byrå):

 • Orkdal kommune med Orkanger som by har en unik mulighet til å markedsføre seg som et godt sted å arbeide og bo. Det skyldes at dette er det eneste stedet i fylket utenfor Trondheim med byfunksjoner.
 • Orkanger må framstå som tyngdepunkt og by i regionen.
 • Viktig at kommunen og næringslivet enes om en strategi.

* Engasjert Byrå anbefaler bystatus i 2014.
Man foreslår å tallfeste mål:
* 300 tilflyttere i 2014 og de kommende årene (200-250 i dag.)
* 12 500 innbyggere i Orkdal innen 2016 (11 628 nå).

Mulige tiltak i en langsiktig markedsføringsplan. Eksempler fra rapporten:

 • Nettsted som gjør folk nysgjerrige på Orkanger som bosted.
 • Arrangere treff for å få innpendere til å bosette seg her (ca 350 pendler i dag fra Trondheim til Orkdal på jobb).
 • Bruke ambassadører blant innbyggerne som kan få utflyttere til å vende hjem.
 • Rekruttere spesielt ingeniører med familie (lokalt næringsliv trenger kompetanse).
 • Opprette funksjon som innflyttingsansvarlig som hjelper (potensielle) innflyttere fort.

19mai_94.jpg

Dette er faktisk fra sentrum i den nye byen. Få har maken.

Noen fortrinn og utfordringer nevnt på samlinga 27/11:

 • + Flere gode fritidstilbud som Idrettsparken og Knyken.
 • + Orkanger har potensial som Kristiansund og Molde på handel.
 • + Har sjukehus.
 • + God kultur for næringsutvikling.
 • +/- Kort vei til Trondheim (kan være både pluss og minus).
 • - Har ikke satt fokus på Orkanger som alternativ til Trondheim.
 • - Mye av lederkompetansen vår bor i Trondheim.
 • - Restauranttilbudet i sentrum kan utvikles.

Arbeid for å få studenter (ung kompetanse) til å flytte hjem etter eksamen er ikke omtalt. Derimot har handel fått mye oppmerksomhet på den innledende samlinga. Amfi deltok.

Det heter at Orkanger har areal/kundegrunnlag til å ta imot store handelskonsepter, og hente mer handel fra resten av regionen.
Amfi (Bårdshaug Vest)/OTI har nå havnet i et kappløp for storhandel der politikerne trolig velger vinner. Se egen artikkel.

Sentrumsgata
Samtidig er også handlegata omtalt. Den er det mest unikt urbane vi har. Kjøpesentre finnes på alle større tettsteder, bare størrelsen varierer. Sentrumsgata er enestående.

Om handlegata heter det:

"Det må arbeides aktivt med holdninger til handel (handlegaten, den røde streken, samspillet mellom sentrum og senter."

Engasjert Byrå anbefaler at en arbeidsgruppe på 3-4 personer lager forslag til kommunikasjonsstrategi for "merkevaren Orkanger by".

PS: Tema bystatus kommer opp i kommunesyret onsdag.

Torget2.jpg

Torgdag i handlegata.

 

Publisert 23.01.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Gunnar Lysholm 27.01.2014 15:05
Dette er bare positivt. Et ja ti by viser et ønske om å få til noe nå;en positiv ambisjon. Jeg tror bystatus vil være et attraktivt signal for vekst. Å utsette valget er et signal om at bystatus blir en premie når flertallet av kommunestyret mener at nå er det by nok.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse