Besøkstall

142 764 denne måneden

13 059 914 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OTI-sentret vil samarbeide med Idrettsparken

OTI1.jpg

OTI-sentret ønsker nå å samarbeide med de frivillige som utvikler og trekker folk til Idrettsparken og Gammelosen.
- Vi har en fantastisk nabo, sa den nye senterlederen Roy Johansen til Orkdal formannskap onsdag.

OIF (Idrettsparken/Orklahallen) og Orkanger Vel (Gammelosen/skateparken) har i flere år forsøkt forgjeves å få til et tettere samarbeid med naboen OTI-sentret.

Tanken har vært gjensidig nytte (synergier).Det er et faktum at frivillig innsats rett utenfor varehuset:

  • trekker folk til OTI.
  • forskjønner omgivelsene.
  • gir OTI sjansen til å bygge omdømme sammen med sunn, populær og samfunnsnyttig aktivitet.

Men: Både konkrete prosjekter og forsøk på strategisk samarbeid er møtt med liten interesse (kan spesifiseres).

osen5.jpg

Gammelosen - nabo til OTI-sentret, for en stor del utviklet av frivillige.

Få kjøpesentre i Norge har et naboskap som gir samme muligheter for positiv profilering. (I dag er det for øvrig  Amfi-sentret som har reklamebanner på utsida av Orklahallen.)

Ny leder - ny policy
Daglig leder Roy Johansen varsler ei ny tid. Han sa i Orkdal formannskap:

  • Vi har en fantastisk nabo.
  • Vi vil ha stor nytte av å spille på lag med naboen.
  • Vi er allerede i gang med å forsterke samarbeidet.

Cato Hauge, representant for OTI-eierne i Oslo, framsto mer reservert:

  • OTI-sentret kan integreres bedre med Idrettsparken, klatrehallen og en planlagt svømmehall.
  • Vi må se med nye øyne på dette fordi det var mye lavere aktivitet i området da vi startet planlegging.
  • OTI-sentret har blitt en parkeringsplass for idrettsarrangement (mer tekst under bildet).

Grilllball909.jpg

Idrettsparken for alle - med OTI-sentret i bakgrunnen.

Fikk ikke møte eierne
Blant annet i 2009 gjorde naboene OIF/Orkanger Vel en henvendelse til OTI med forslag til strategisk samarbeid.

Formål med henvendelsen var (sitat):
"Drøfte muligheten for et samarbeid for å utvikle området OTI, Idrettsparken, Orklahallen, Gammelosen til et opplevelsessenter der handel, idrett, kultur og friluftsliv smelter sammen."

Men OTI fulgte aldri opp et ønske om møte med eierne.

OTI-sentret fikk et omfattende notat med:
* presentasjon av aktiviteter og planer i Idrettsparken/Orklahallen.
* utfordringer/muligheter for OTI-sentret.

De frivillige pekte blant annet på et punkt som i dag - fem år etter - er satt på dagsorden av OTI-eierne selv: Sentret trues av press for utbygging utenfor den røde streken på Bårdshaug Vest.

Her er et utdrag av 2009-notatet fra de frivillige til OTI-sentret.

"Hvorfor OTI-senterets eiere bør vurdere å investere i anlegget:
For å sikre egen investering i kjøpesenteret ved å;
A. Trekke folk til området for å møte konkurransen særlig fra Bårdshaug.
B. Bygge goodwill og egen identitet som et moderne senter i samspill med sunne verdier som idrett og friluftsliv. Et slikt samspill kan skape den største attraksjonen i regionen; et opplevelsessenter der handel, kultur, idrett og friluftsliv smelter sammen.

Bakgrunn – kampen om arealene i Orkdal:
Orkdal kommune har startet arbeidet med planen Orkdal 2040. Den vil peke ut tyngdepunktene for blant annet handel og kultur i regionsentret i framtiden.
Orkanger – og dermed OTI-senteret, Idrettsparken og Orklahallen – kommer under press fra flere hold.

Tre områder er aktuelle for ekspansjon innen handel:
1. Sæther/Rømme, som ligger ubebygd i det geografiske sentrum. Lite tyder på at det finnes kapital til å investere her. Krav om parkering under bakken mv. vil gjøre nye forretningsbygg uforholdsmessig dyre sammenlignet med:

2. Bårdshaug Vest. Det er her blant andre Coop Orkla Møre posisjonerer seg. Det foreligger omfattende planer i regi av firma Bermingrud. Ny E39 vil øke trafikken ytterligere i det området som allerede i dag er et trafikkmessig knutepunkt. Ekspansjon på Bårdshaug Vest vil svekke Orkanger.

3. OTI-senteret ligger kommunikasjonsmessig krevende til. Bare ny vei og bru over til Bårdshaug Vest kan knytte OTI-senteret til det sannsynlige ekspansjonsområdet. Det er svært lite trolig at det offentlige vil investere i et stort prosjekt for interntrafikken i Orkdal.

Hallen og parken – ett av OTI-senterets fortrinn:
Idrettsparken, Orklahallen og Gammelosen er et unikt anlegg med betydelig potensial, se vedlegg fra konsulentselskapet Asplan Viak. Beliggenheten nær sjøen, store boligområder og handel (OTI) gir utviklingsmuligheter og muligheter for synergier idrett-kultur-næring. Området har enestående kvaliteter som ikke er utnyttet.

Orklahallen alene har 3500 besøkende pr uke.
I Idrettsparken for øvrig er anslagsvis 250 i aktivitet en vanlig dag i sommerhalvåret. I tillegg kommer foresatte, trenere, lagledere, dommere mv.
Gammelosen med tursti, badestrender og rasteplasser tiltrekker seg også et stort publikum. Dette kan vi ikke tallfeste.

Nye aktiviteter som klatrehall, ny bane 3 og tribuner vil øke den daglige tilstrømmingen og øke antall store arrangement i anlegget.

Mulige samarbeidsmodeller:
Flere løsninger kan drøftes. Ytterpunktene er:
A. Eierne går inn med tradisjonell sponsorstøtte.
B. Eierne investerer i nye næringsanlegg som integrerer handel, idrett og opplevelse. En mulighet er sammenbygging av OTI-senteret og Orklahallen med butikker, helsestudio, velvære- og spa-anlegg, kafé med innsyn til idrettshall og klatrehall, kulturhus, kino og hotell/sportell.

Det finnes en rekke modeller mellom disse. Men i utgangspunktet er det viktig å tenke stort, kreativt og ekspansivt."
SITAT SLUTT.

OIF/Orkanger Vel kom aldri lenger enn til et møte med daglig leder. Siden har Idrettsparken og Orklahallen ekspandert, mens OTI-sentret mister butikker til Amfi.

Avsnittet "Kampen om arealene i Orkdal" - med vekt på Bårdshaug Vest - fikk et visst profetisk tilsnitt.

PS:
* OIF med 1400 medlemmer er den største organisasjonen i kommunen. OIF skaper store verdier via aktivitet og anleggsutvikling ved OTI. OIF bygger nå anlegg for over 20 millioner på tre år.
* Orkanger Vel med 350 medlemmer har investert over 1 million av egne midler nær OTI i tillegg til å hente inn offentlig støtte og sponsormidler.

Hans Kringstad

DSC_0064.JPG

Klatrehallen - foreløpig siste tilvekst ved Idrettsparken.
I år bygger OIF to nye kunstgressbaner.

 

Publisert 22.01.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Pål A 24.01.2014 08:38
Nye takter ja! Flott! Start i det små, start med en fotgjengerundergang mellom Parken og OTI.

Frivillig 23.01.2014 10:46
Det var på tide at Otiledelsen viser positivitet til det som skjer i parken og gammelosen. Roy Johansen har virkelig gjort mye konstruktivt på bare få uker.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse