Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OTI tar opp kampen med Amfi/Bårdshaug Vest

OTI2.jpg

Ny kamp kommer nå om tett eller spredt Orkanger:
* OTI vil  bygge senter for storhandel som Plantasjen og Jysk bak dagens varehus (bildet).
* Amfi (Thon) vil ha samme handel på Bårdshaug Vest.
OTI er innenfor den røde streken - Bårdshaug Vest er utenfor. Politikerne bestemmer.

OTI-sentret presenterte de nye planene sine for formannskapet  onsdag. Cato Hauge (eierselskapet Union /Storebrand) og Roy Johansen (ny OTI-leder) hadde i tillegg et klart politisk budskap.

I kortform:

  • Handelen på Orkanger må utvikles nær sentrum. Det vil si på Bårdshaug Øst, Rømme Øvre og ved OTI.
  • Bårdshaug Vest må ikke  brukes til annet enn bil, landbruksmaskiner og byggevarer.

Dermed er det duket for et nytt oppgjør mellom OTI og storebror Amfi. Amfi har kjøpt Bårdshaug Vest, og jobber for å få mer enn bil, landbruksmaskiner og byggevarer der.

OTI-sentret må derfor ha politisk hjelp for å lykkes.

Hjelp vil bety at politikerne holder på reguleringsplanen for Bårdshaug Vest. Den sier nettopp bil og byggevarer.

Men i Orkdal er det ikke noen selvfølge å følge egne planer. Europris ble sendt på Bårdshaug Vest i strid med vedtatt plan allerede for ti år siden. I fjor fikk Jysk etablere seg i strid med reguleringsplanen - riktignok med en tidsavgrensing.

Amfi kjøpte utenfor streken
Amfi-gruppen jobber for å få igjen investeringen sin på Bårdshaug Vest (kjøpt av Bermingrud - bildet under) ved hjelp av mer tradisjonell handel. Det vil kreve endring av planene, dispensasjoner eller en ekstremt liberal  tolking av Bårdshaug Vest-bestemmelsene.

BhaugVest1.jpg

Den tidligere Bermingrud-tomta, kjøpt av Thon & co. OTI-eierne frykter at politikerne tillater storhandel her.

Det er nettopp et nytt handelssenter på Bårdshaug Vest OTI-eierne forsøker å hindre. Argumentet er det samme som Orkanger Vel har brukt i ti år: Fortetting - samle handelen, ikke spre den.

For første gang blir ordfører Gunnar H. Lysholm & co sin (manglende) respekt for sentrumsplanene tungt utfordret av næringslivet selv.

Dette sier OTI-eierne
Stikkord fra presentasjonen til Cato Hauge på vegne av OTI-eierne:

  • Orkanger/Orkdal som handelssted vil tjene på å samle ny storhandel nær sentrum framfor å spre til Bårdshaug Vest.
  • Eksempler på slik storhandel: Plantasjen, XXL, Jysk, Stoff og Stil.
  • OTI-sentret kan tilby 8 500 kvm i planlagte nybygg bak dagens varehus. Det vil si 4-6 store aktører. (OTI er i dag ca 12 000 kvm).
  • OTI forhandler nå med flere. En av dem kan ta 3 500 kvm alene.
  • Aktørene trenger forutsigbarhet for å etablere seg.

Forutsigbarhet ï denne sammenhengen betyr etter alt å dømme en politisk garanti mot at Bårdshaug Vest blir åpnet for samme type handel. Da taper trolig OTI, fordi Bårdshaug Vest ligger like ved ny E39.

OTI3.jpg

Fra presentasjonen i formannskapet. Mørke bygg er nybygg.

OTI-sentret har en vedtatt reguleringsplan og kan starte bygging hvis aktuelle leietakere får klarhet i at denne type handel ikke skal utenfor den røde streken.

Ledende politikere i Orkdal har tidligere vært åpne for blant annet Plantasjen på Bårdshaug Vest, selv om reguleringsplanen presiserer at detaljhandel som feks blomster er forbudt.

Historien om Jysk
Jysk-saken gir OTI enda større grunn til bekymring. Coop leide i fjor ut til Jysk uten at det en gang ble søkt om tillatelse. Det politiske flertallet ga i ettertid Jysk lov til å drive på Bårdshaug Vest fram til 1.januar 2015.

Ordføreren omtalte Jysk-butikk der som "kurant", selv om reguleringsbestemmelsene er klare: De sier at bil og byggevarer er tillatt, og at detaljhandel med mye besøk IKKE er tillatt.

Nå ønsker Amfi å bygge et permanent bygg for Jysk på Bårdshaug vest - utenfor den røde streken og i konkurranse med OTI som ligger innenfor.

Hans Kringstad

Jysk_1.jpg

Skal Jysk flyttes innenfor den røde streken - eller få bli utenfor?

 

Publisert 22.01.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Noen politikere er preget av grendestrid 23.01.2014 18:48
Dette er jo såre enkelt. Følg bestemmelsene og vedtakene som er gjort i forbindelse med sentrumsutviklingen. Sentrumsfunksjoner i gangavstand innenfor den røde streken. Hvorfor må visse politikere gå imot kommunens vedtak. Stikker sjalusi og grendekrangel såååå dypt ???

Eystein 23.01.2014 09:24
Amfi ønsker detaljhandel utenfor den røde streken på Bårdshaug vest. Dvs at de egentlig ikke bryr seg om hvilket sentrum vi får Orkdal kommune. Til opplysning så har kommune og Lysholm samarbeidet med Amfi. Skulle bare mangle om ikke nå kommunen og Lysholm samarbeider med Oti og samtidig stenger all detaljhandel utenfor rødstreken.

Mildrid Jorun Lian Værnes 22.01.2014 22:52
Jysk bør flyttes innenfor den røde streken,og holde seg etter reguleringsplanen som har blitt vedtatt av politikerne.

Kjell 22.01.2014 20:38
Stoler på at dagens ledende politikere tar vare på muligheten. Flytter Europris og Jysk til Otiområdet og samler all detaljhandel i sentrum. Bårdshaug vest og Grønøra trenger vi til fremtidens industriutvikling.

Jan Erik 22.01.2014 19:31
Hvorfor skal nye E39 være 5km lengre enn nødvendig? Som en stor u-sving forbi Orkanger via Amfi for å komme til Gjølme? I tillegg presenterer varaordfører en miljøpakke med tunnel til Shell som ikke gjør E39 bedre. Det hadde vært smart å grave tunnelen i riktig retning mot Gjølme dit E39 skal gå. Minst 5km kortere kjørestrekning for de som bare skal videre. Samtidig kan trafikken ledes til OTI eller havna når de dupper ut av tunnelåpningen. Men nei, det kommer ikke til å skje.

En som ønsker et best mulig sentrum for alle 22.01.2014 18:28
Orkedalsveien, Sæther Rømme og Oti vil bli lagt død hvis kommunen snur ryggen til de nye planene fra ex Remaroy. Roys planer er helt i tråd med kommunens tidligere vedtatte planer om sentrum. Nå har Orkdal kommune samarbeidet med Anfi og tilrettelagt et fornyet senter på Bårdshaug øst. Åpner Lysholm og flertallsgruppen for detaljhandel på Bårdshaug vest torpederer de Otiplanene og indirekte en nedbygging av Orkdalsveien.

Kjempemulighet for fremtiden 22.01.2014 17:36
Kjempeforslag fra de nye lederne på Otisentret. Helt i støpeskjeen etter det som ble vedtatt i Orkdal 2040 prosessen. Kommunen har lagt tilrette for et nytt flott senter på Amfi. Nå bør de følge opp og støtte Otis forslag. Noe annet vil være dramatisk negativt.

Jan 22.01.2014 17:22
Nå går siste toget for et skikkelig samlet sentrum med gangavstand mellom handel, boliger, idrett/helse. Lysholm og flertallsgruppen har muligheten til å sveise sammen Orkdalsveien, Amfi og Oti. Hvis de åpner for Amfis planer på Bårdshaug vest er toget gått for Orkdal 2040 og et potensielt sentrum ødelagt for alltid.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse