Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orklaparken: Fortsatt trist og dårlig tilrettelagt

DSC_0056.JPG

Den såkalte Orklaparken på Orkanger skulle settes i stand for 250 000 kroner i 2013. Det skjedde ikke. En forsinkelse er ingen krise, men det er merkelig at Orkdal kommune lar plastrør (bildet) og annet rask ligge i årevis der miljøkommunen skal vise seg fra sin beste side.

Bildet over er tatt 20.januar. Bildet under er tatt i august 2012 (i motsatt retning). Det viser det samme avfallet - et flere meter langt plastrør - rett ved kommunens høystatus turvei. På den andre sida finner du piggtråd og gamle containere.

Orklaprk95.jpg

Søppel som Orkdal kommune har latt ligge i flere år, trass i at Orklaparken er et satsingsområde for miljø og trivsel, ifølge Orkdal 2040-planen - vedtatt i 2010.

I tida mellom de to bildene har det skjedd en del:

* 2012: Moan Vel og Orkanger Vel etterlyste istandsetting av Orklaparken i tråd med Orkdal 2040-planen. Velforeningene fikk henvendelser fra turgåere, og pekte blant annet på:

  • Turstien er bred som en bilvei. Det mangler intimitet og naturfølelse.
  • Skogen hindrer utsyn mot elva. Bedre kontakt med elva var et hovedformål med ideen om en Orklapark.
  • Mens elva er stengt ute, mangler det ironisk nok skjerming mot industrien.
  • Ingen rasteplasser med bord og benker. Folk som ikke er i god form har ingen steder å hvile. Dermed faller også mye av folkehelseeffekten bort.
  • Orkdal kommune har lagt igjen hauger med avfall i området etter forsøk på skogryddng.

* Rådmannen svarte at turstien ble laget så brei av hensyn til vedlikehold (selv om den er smalere, trivelig og intim Gammelosen), og at det ikke fins penger til bord/benker og andre tiltak.

* Ordføreren svarte at han vil arbeide for videreføring, men at det er lenge til 2040.

Etter mye mas kjørte kommunen de verste haugene med kommunalt hageavfall dit det hører hjemme - på Hamos noen hundre meter unna.

Partiene som bestemmer:
Både Orkdalslista, Senterpartiet, Høyre og Venstre programfestet utvikling av Orklaparken i valgprogrammene for 2011-2015 (lenge før 2040). Venstre ville ikke bare utvikle/videreføre, men ferdigstille.

* Varaordfører Oddbjørn Bang tok fatt i saken sommeren 2013 og fikk bevilget 500 000 til konkrete tiltak som rydding, skjerming, toppdekke og fastmonterte benker. Alt skulle stå klart høsten 2013.

Det gjør det ikke, men noe penger er altså bevilget - 250 000 nær tettbebyggelsen på Orkanger og like mye opp mot Fannrem.

Orklaparken har stort potensial i tråd med kommunens erklærte satsing på folkehelse/miljø. Men det er langt igjen.

Slik ser det ut i dag:

DSC_0054.JPG

Turstien vest langs elva nedstrøms Gjølmebrua er ikke brøytet, men sperret av vindfall.

DSC_0058.JPG

Skogen har fått hard medfart. Orkdalstorget kan få litt å henge fingrene i.

Muligens er det for seint å gjenskape naturfølelsen som gikk tapt ved anlegg av en brei kjøreveg i stedet for intim tursti. Men mye kan gjøres med enkle midler for å åpne mot elva.

Gjølmebrua er for øvrig uegnet for andre enn de spreke vinters tid. Den brøytes ikke. Dermed blir mange av dem som kan ha mest glede av området utestengt.

Her kan du lese en tidigere artikkel om Orklaparken (august 2012).

Bildet under viser visjonen for Orklaparken under Orkdal 2040-arbeidet.

Hans Kringstad

Orklaparken_Selberg1.jpg

 

Publisert 21.01.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse