Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ber om bolig i stedet for næring i Orkanger sentrum

bilde_2.jpg

Eieren av Rømme gård ber om bruksendring fra kontor/undervisning til bolig for lokaler i våningshuset (bildet). Dette skal være sentrumskjernen i framtida. Orkdalislista, Sp & co har i stedet flyttet voksenopplæringa til Follo og kontor til Grønøra industriområde.
Nå kan Bårdshaug Vest gi sentrum nye nederlag.

Hele våningshuset ble regulert til næring for 11-12 år siden. Nå står andre og tredje etasje tom etter politiske vedtak i strid med vedtatt politikk.

Eieren ber derfor om at de to øverste etasjene blir omgjort til boligformål. Arbeidsplasser og aktivitet forsvinner fra det ordfører Gunnar H. Lysholm har kalt "indrefileten" siden Orkdal 2040-prosessen.

* Voksenopplæringa flyttet fra lokaler på Rømme og andre steder til det gamle gymbygget på Follo. Det bygget kjøpte kommunen for at fylket ikke skulle flytte linjer fra Follo til Meldal.

* Regnskapsfirmaet Orkla Økonomi forsvant fra Rømme/sentrum til det store industribygget Grønøra 1 i sommer. Forslaget kom fra Per Kirkaune (Orkdalslista). Utvalgsleder Rasmus Skålholt (Sp) sikret flertall med dobbeltstemmen sin.

Vedtaket strider mot alt Orkdal 2040 skulle stå for. Rådmannen (ved plansjef Ingrid Voll) frarådet på det sterkeste av hensyn til sentrumsutvikling og av frykt for smitteeffekten.

"Midlertidig"dispensasjon
Orkdalslista/Sp hørte ikke på faglige advarsler. Formelt er vedtaket bare en dispensasjon for tre år for regnskapsvirksomhet utenfor den røde streken. Dette var også ordfører Gunnar H. Lysholms forsvar på et folkemøte i sommer.

I virkeligheten er det utenkelig at det politiske flertallet vil tvinge Orkla Økonomi tilbake til sentrum etter tre år.

Også Jysk har fått en lignende dispensasjon til å flytte midlertidig ut av  sentrum.

Bårdshaug Vest truer sentrum
Nå jobbes det i regi av Amfi-gruppen (Thon/Løseth) for å etablere blant annet Jysk permanent utenfor den røde streken. Amfi har kjøpt tomta ved Coop Byggmix på Bårdshaug Vest og vil ha etableringer der - utenfor den røde streken.

På et folkemøte i sommer sa ordfører Gunnar H. Lysholm at den røde streken ikke vil bli flyttet. Da hadde eierne av Grønøra1 spilt inn utvidelse av sentrumsområdet ved å flytte streken.

Rød strek uthules
Men: Det hjelper ikke om streken formelt sett ligger fast når det politiske flertallet gir dispensasjoner som sender handel og kontor ut av sentrum likevel.

Ordføreren har også uttalt i ettertid at det var en tabbe å la Europris etablere seg utenfor rød strek. Europris-vedtaket ble imidlertid ikke fattet ved en glipp/tabbe. Det ble presset gjennom bevisst av Orkdalslista og Sp ved en annen gangs behandling.

Nøyaktig det samme skjedde da Orkla Økonomi havnet på Grønøra (bildet under) i sommer.

Hans Kringstad

Gr__n__ra1.JPG

 

Publisert 19.01.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Anne 20.01.2014 10:11
Mye rett i det Lium sier, men Orkdal kommune med politikere i spissen kan hvis de vil med få grep legge forholdene til rette for bedfriftsvirksomhet innenfor den røde streken. Kommunen kan tilrettelegge og ev påvirke prisnivået. Arealet på Grønøra er meget begrenset så det vil aldri bli problemer å fylle det opp med større industribedrifter. For å få til et best mulig attraktivt sentrum blir det helt avgjørende å få samlet småhandel/detaljhandel innenfor et lite sentrumsområde med gangavstand. Kan ikke sammenligne oss med Trondheim og større byer.

Jonny Åge Lium 19.01.2014 22:22
Vi bør stille oss følgende spørsmål i denne saken, for å kunne finne fram til kjernen i problemet som Kringstad legger fram i denne saken og andre innlegg som omhandler den røde streken: Hvorfor ønsker huseier å endre fra næring til bolig? Det er nok ikke noe fasitsvar på dette, men jeg er ganske sikker på at svaret er økonomisk slik tilbudene er i dag. For 2,5 år siden flyttet jeg et programvareselskap fra Brasil til Orkdal. Den gangen var prisene for lokaler på Grønøra flere ganger billigere enn innenfor den røde streken, samt at ekspansjonsmulighetene også var mye bedre. Jeg kjenner ikke til om dette bildet har endret seg, men hvis det har skjedd så burde huseiere innenfor den røde streken markedsført seg bedre. Svaret på hvorfor huseier vil endre fra næring til bolig blir derfor at leieprisene er før høye og ikke attraktive nok mtp ekspansjon, ergo vil ingen leie. For 2,5 år siden var faktisk leieprisene billigere i Trondheim Vest. Det kan derfor være en løsning å tro at hvis man hindrer kontorbaserte næringer å slå seg fast på Grønøra så vil dette være medisinen sentrum trenger for å tiltrekke seg flere foretak. Personlig så syns jeg at å stenge Grønøra for kontorbaserte næringer er en løsning som skader sentrum og orkdals omdømme, mtp å skape attraktivitet for bedrifter som vil etablere seg i Orkdal. Hvorfor? Hvem vil flytte bedriften sin til en kommune der man ikke kan spille på samme fordeler som man har i Trondheim? Løsningen virker også å være korttenkt. Orkdal har et navn godt utenfor Orkdal og nærliggende kommuner. Åpner vi slusene utenfor den røde streken vil dette kunne føre til flere bedrifter, flere arbeidsplasser, befolkningsvekst etc. Undertegnede syns i dag at debatten som foregår i dag ang sentrumsutvikling er svært kortsiktig og en smule lite gjennomtenkt av visse personer, foreninger og partier. Det hersker vel ingen tvil om at alle i Orkdal ønsker et sterkere og mer trafikkert sentrum. Som oftest er det slik at man må ta noen svinger godt utenfor kartet for å komme fram til målet. Jeg er redd for at den bokstavelige måten Orkanger Vel og andre tolker Ordal 2040 på stikker mer kjepper i hjulene enn å lage nye hjul.

Hans Kringstad 20.01.2014 11:14
Takk for saklig og ikke anonymt innlegg. En kort kommentar: 1) Det er riktig at Orkanger Vel, jeg og et politisk mindretall tolker den røde streken bokstavelig. Jeg mener vedtak SKAL tolkes bokstavelig, ellers har de ingen verdi. Det er vedtatt at kontorbasert næring skal ligge innenfor den røde streken. Man kan være uenig i det, og dessuten mene at det er smart å legge denne typen næring på industriområdene. Men da må selve planen endres, og ikke uthules gjennom enkeltvedtak i strid med planen. Slik uthuling undergraver målrettet planlegging, undergraver tilliten til kommunens planer og inviterer til kameraderi og forskjellsbehandling basert på hvem som har de beste politiske kontaktene og er best til å drive lobby. 2) Orkdal kommune har sendt kontor og annen næring utenfor den røde streken i år etter år. Argumentet er at vi trenger en viss fleksibilitet (altså at et overordnet vedtak ikke skal tas bokstavelig). Resultatet så langt er nedslående for sentrum. Det skjer ingen nyetablering i sentrumskjernen, slik politikerne har vedtatt som et overordnet mål. 3) Pris og marked: Selvsagt vil huseiere omregulere fordi det ligger mer penger i bolig enn næring - bare se på Fannrem. På Orkanger har politikerne vedtatt at de skal overstyre disse markedsmekanismene via restriksjoner som den røde streken. Dette er et helt vanlig virkemiddel i areal- og samfunnsplanlegging. Man kan være for eller mot slik styring, men det er altså vedtatt. 4) Sentrum kommer bare til å tape enda mer med dagens politikk i Orkdal: Man uthuler restriksjonene som skal styrke sentrum. Samtidig gir man sentrum enda flere fordyrende ulemper, feks: Krav om parkering under bakken, estetiske krav, bidrag til infrastruktur mv. På industriområdene har vi nesten ubegrenset tilgang på billige tomter der det kan settes opp billige stålkasser uten krav om p-garasjer osv. Jeg tror dessverre ikke et frislipp på industriområdene vil hjelpe sentrum på lang sikt heler. Bare fast styring kan snu trenden. Men det gjør selvagt vondt for politikere å si nei når noen sier at de ikke vil etablere seg/utvide hvis de ikke får gjøre det utenfor sentrum.

Jan Atle Lund 19.01.2014 20:09
Det er vel på tide at den omtalte røde streken omdøpes til den røde strikken!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse