Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Storhavn: Orkanger/Råbygda Vel vil arrangere folkemøte

DSC_0065.JPG

Orkanger Vel og Råbygda Vel vil arrangere folkemøte om storhavn sammen. Scenariet nå er 75 000-100 000 trailere inn og ut av havna i året. Samtidig:
* Orkla Shipping & Trading vil ikke ha containere inntil Orkanger.
* Støydebatten har gått lenge i Oslo. Se Aftenposten - Barn våkner i skrekk.

I Oslo har folk forsøkt å stoppe døgndrift, slik det er planlagt på Orkanger.

Debatten om støy fra selve havnedriften verserer også på Facebook-sida til Trondheim Havn. Der skriver Norsk Forening mot Støy om følgene av å legge containerhavner inntil tettbebyggelsen.

Som kjent har konsulentselskapet Sweco laget en rapport om Orkanger for Trondheim Havn. Konklusjonen er at støyen fra selve drifta vil øke bare ubetydelig selv om drifta blir mange ganger så omfattende som i dag.

I Oslo har støyproblemene fra containerdrift vært et alvorlig stridstema i lang tid. Støy er også en av årsakene til at andre kommuner sier nei til havn.

Trondheim Havn flytter nå virksomhet fra Trondheim til Orkanger. Dersom Orkdal kommune regulerer og selger de arealene havna ber om, vil antall containere/enheter øke fra 15 000 per år til ca 100 000.

Det tilsvarer trolig mellom 75 000 og 100 000 tungtransporter i tillegg til annen trafikkvekst.

Ubesvart
Nettopp antall, framtidig vekst og hva det tilsvarer i transport er blant spørsmålene Orkanger Vel og Råbygda Vel ba om å få svar på fra Trondheim Havn i et brev 6. oktober. Havna har unnlatt å svare på brevet.

Containere eller tømmer ved Gammelosen?
I Sweco-rapporten heter det at inntil 100 000 containerne skal
håndteres på Grønøra Vest - utenfor Råbygda. Daglig leder Atle Olav Larsen advarte i januar i fjor mot containerdrift på ei planlagt kai utenfor Gammelosen/Nerøra (bildet under).

DSC_0061.JPG

I sjøen her ønsker Trondheim Havn å bygge ut ei 300 meter lang og 50 meter bred kai i retning Gammelosen og Terna.

15. januar 2013 avviste Trondheim Havn i ST at det er planer om containere på denne kaia (som ennå ikke er godkjent utbygd). Men i Sweco-rapporten heter det at havna vil håndtere 15 000 containere årlig her inntil det er bygd ut utenfor Råbygda.

Orkla Shipping & Trading har containerdriften for Trondheim Havn på Orkanger. Daglig leder Atle Olav Larsen skriver i en kommentar at selskapet ikke flytter virksomheten frivillig inn mot bebyggelsen.  Havna har tidligere opplyst til Orkla Shipping at ny kai ved Gammelosen skal brukes til tømmer.

Hvor mange trailere?
Orkanger Vel og Råbygda Vel ønsket svar på faktaspørsmål før et folkemøte for å få en saklig debatt mest mulig basert på kunnskap. Foreningene har ventet forgjeves. Nå blir det trolig folkemøte uansett i løpet av februar.

Trondheim Havn har foreslått omfattende utbygging i sjøen utenfor Råbygda som et innspill til ny arealpan for Orkdal. Fristen for å avgi uttalelser til planen er 1.mars.

Havneveien som barriere
Også Havneveien blir et sentralt punkt. Flere politikere har varslet at de ønsker å stenge den - med et mulig unntak for interntrafikk mellom havna og Elkem Thamshavn. Tidspunkt for stenging er ikke nevnt.

DSC_0053.JPG

Midt i trafikken på tur med barnevogn rundt Gammelosen. Dette er et vanlig syn.

Havneveien er sterkt belastet med tungtransport. Trolig har trafikken økt kraftig de siste årene. Det kan imidlertid ikke dokumenteres, siden Orkdal kommune har avslått å gjennomføre trafikktellinger.

Den dundrende tungtransporten reduserer verdien av friluftsområdet, særlig om sommeren når folk bruker de barnevennlige strendene i nord.

Nå har Havneveien også fått mye busstrafikk. Det skyldes et nytt bussdepot på Grønøra.

DSC_0047.JPG

Havneveien har blitt bussvei.

 

Publisert 16.01.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Terje O 16.01.2014 23:40
Hvis Lysholm absolutt vil ha storhavna må han sørge for at tungtrafikken blir lagt utenfor eller rundt sentrale deler av Orkanger/Råbygda. Dvs helst i tunnel under og forbi både sentrum og gammelosen. Koster sikkert et par hundre millioner. Men det blir vel gjennomført uansett da de fleste som stemmer på flertallsgruppen er fra andre steder enn Orkanger og har et antiforhold til konstruktiv sentrumsutvikling der.

Geir 16.01.2014 23:25
Sæther er inne på noe her. Lysholm og kommunen må dobbeltsjekke alle muligheter før de tar en avgjørelse for fremtiden. Et enkelt spørsmål som de må stille først. Hvorfor ønsker ingen andre kommuner/tettsteder denne storhavna med trailertrafikk som i en storby???? Hva er årsaken til at ingen andre ønsker denne muligheten??? Lysholm har vel svarene eller????

Svend Åge Sæther 16.01.2014 17:33
Spørsmål som folk + Orkdal kommune + Fylket + Statens vegvesen + Trondheim havna og i tillegg Skaun kommune, som også blir berørt, bør svare og uttale seg om: Viss 100.000 trailere er 100.000 containere er vel reknestykket det samme med dagens 15.000. Tar vi 15.000 trailere og deler på 220 arbeidsdager blir det 69 trailere pr dag. 100.000 blir 456 trailere pr dag. Tenk for en kjøresituasjon det blir for vanlige bilister inn til og ut av byen. Vil vi dette da? Med så mye tungtransport blir det stort behov for vedlikehold på E39 mellom Orkanger og Trondheim. Dette gjelder også den gamle vegen til byen som blir mer belastet når tunneler er stengt og man trenger omkjøring. Hva er planen for dette og er det satt av penger til økt vedlikehold? Grunnforhold i sjøen er også en ting. Tåler grunnen de 1000-vis av tonn med stein og annen fyllmasse som må til for å anlegge den nye havnen? Hva sier NGU til dette, og er det laget rapport fra dem om det?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse