Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Havna vil ha 15 000 trailere utenfor Gammelosen

plask5.jpg

Trondheim Havn ønsker å styre massiv trailertrafikk til ei ny kai rett utenfor Gammelosen. Havna legger opp til å håndtere 15 000 containere per år på dette stedet - inntil ei mulig storhavn er bygd ut mot Råbygda.
15 000 containere er det samme som nærmere 15 000 trailere.

15 000 containere/trailere tilsvarer samtidig den mengden som blir kjørt inn og ut av hele havneområdet i dag. Så mange transporter skal snart inn/ut rett ved Gammelosen, hvis Havna får det som den vil.

Dette framgår av konsulentselskapet Swecos støyrapport, som ST omtalte forrige uke.

Trondheim Havn er allerede i ferd med å flytte containertrafikk fra Trondheim til Orkanger. Ei ny kai på 300 x 50 meter rett utenfor friluftsområdet Gammelosen er et ledd i denne overføringa.

Havna2_1.jpg

Skisse som viser ønsket utbygging rett utenfor Gammelosen renseanlegg. Terna til høyre.

Utredning av ei slik havneutbygging mot Orkanger/Nerøra/Gammelosen er nå i gang.

* Sweco-rapporten opplyser ikke hvor lenge Gammelosen-området skal fungere som containerhavn.

* Det framgår heller ikke hva slags virksomhet som skal komme etterpå, når containerne eventuelt er flyttet til ei ny havn ved Råbygda. En periode var det snakk om fabrikk for kyllingfôr.

Bransjen advarer
Ledelsen i Orkla Shipping & Trading advarte Orkdal kommune mot en slik løsning i fjor pga transport, støy og sperring av sikt mot fjorden.  Selskapet drifter i dag containerterminalen på Orkanger for Trondheim Havn.

Daglig leder Atle Olav Larsen sa at slik virksomhet bør trekkes unna boligbebyggelsen, ikke flyttes inn mot boligområdene.  Les artikkelen her.

Nerøra, Terna, turområdet i Gammelosen og badestrendene i nordenden kan få ei travel containerhavn som nærmeste nabo.

Svarer ikke på faktaspørsmål
Allerede i dag representerer tungtrafikken på Havneveien en voldsom belastning på området. Ledelsen i Orkdal kommune har avvist en anmodning fra Orkanger Vel om å foreta trafikktellinger. Politikerne har nå bedt om tellinger.

Orkdal kommune og Trondheim Havn har også unnlatt å svare på konkrete spørsmål fra Orkanger og Råbygda Vel. I stedet for å svare på brevet, skrev Havna etter noen måneder et leserinnlegg i Adresseavisen/ST med ett budskap:

"Vi har ikke svar."

Flere av svarene ligger imidlertid i Sweco-rapporten. Den var klar i mai.

Den forteller også at de langsiktige planene er 100 000 containere per år - 100 000 trailere - gjennom Orkanger.

Les støyrapporten her. Rapporten omhandler ikke trafikkstøy.

DSC_0007.JPG

Ny containerkai med kapasitet på 15 000 enheter per år er planlagt her: Oppfylling i sjøen på vestsida av utløpet utenfor Gammelosen.

 

Publisert 15.01.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Nerøring 16.01.2014 13:07
Er det virkelig mulig? Jeg tror det er mange møter bak lukkede dører. Jeg skulle ønske ordfører Lysholm kom på banen og forklarte hva dette innebærer for Orkanger/Orkdal. Han er demokratisk valgt til folkets talsperson, men nok en gang viser han at dette ikke helt stemmer. Hvilken agenda har han/politikerne i Orkdal på vegne av Orkdals befolkning. Det å miste vannspeilet som rekreasjonsområde slik det fremstår i dag er en katastrofe. Vi er en barnefamilie som stor koser oss når vi sitter i vannkanten og ser dem små leker seg i vannet. I dag er det my trafikk i området, litt i overkant mye trafikk, men vi skjønner at noe må vi godta. Men med denne containerhavna kan vi sikkert se borti fra den kosen og idyllen vannspeilet i dag fremstår som

Innflytter på Orkanger 16.01.2014 09:22
Men dette vil vi jo ikke ha! Hvordan kan Lysholm & co si at de ønsker å gjøre området mer attraktivt for å øke tilflyttingsvekst,og så i samme omgang ødelegge Gammelosen som virkelig er en av hovedattraksjonene. Vi benytter Gammelosen nesten daglig, og har skrytt til potensielle innflyttere av hvor idylliske dette er for både oss og barna. Dette er et unikt område som virkelig har potensiale til å bli en av grunnene til at folk flytter til Orkdal i stedet for Melhus og Skaun. Gode rekreasjonsmuligheter er mangelvare i bynære strøk. Og flottere utendørse bademuligheter enn Vannspeilet kan ingen konkurrere mot! Dette i tillegg til støy, forurensning, trafikksikkerhet og visuell rasering av fjorden kommer til å bli spikern i kista for vekst i tilflytting. Nei, Lysholm & co, dette tror jeg er meget korttenkt av dere!

Bekymret 16.01.2014 01:32
Dette høres meget tvilsomt ut. Politikere med Gunnar L i spissen burde utvist litt klokskap og tidligere gått i dialog med naboer og bla Atle Larsen som har 30 års erfaring i havna. Det smeller hvis dette blir en realitet.

Atle Olav Larsen 15.01.2014 19:31
Orkla Shipping som er ansvarlig for all komersiell drift av containere ved Orkanger Havn er ikke blitt informert av Trondheim Havn om det som framgår i ovenstående innlegg.Vi hørte rykter om dette ifjor, og tok da kontakt med Trondheim Havn for å protestere mot dette. Vi ble så informert om at denne utbyggingen ikke skulle være for containere, men brukes som område for lagring og lasting av tømmer. I tillegg skulle området tas i bruk som 'bakareal' for annen type gods til korttidslagring. Vi som er 'ansvarlig' for all containerdrift på Orkanger har ikke til hensikt å flytte vår virksomhet til nytt område på Grønøra Øst. I såfall må vi bli presset ut av det området Washington Mills, Elkem Thamshavn og vi leier av Trondheim Havn i dag, til hådtering og lagring av containere. Vi som har hatt vår forretning og drift ved Orkanger Havn siden 1981,dvs 33 år,er vel vitende om at det å ha et godt forhold til Orkdals befolkning er grunnlaget for å kunne drive seriøs forretning. Vi håper for Orkdals befolkning, og for vår egen del at innholdet i ovenstående artikkel ikke er Trondheim Havn's plan og innstilling til framtidig drift av Orkanger Havn.

Hans Kringstad 15.01.2014 20:47
Svarer som ansvarlig for dette nettstedet: Trondheim Havn dementerte i ST 15.januar 2013 at det skal lagres containere på ny kai mot Orkanger. Den aktuelle støyrapporten er datert 31.mai 2013. Der står det: "4.3 Midlertidig framtidige havneaktiviteter Med utfylling av kai på Grønøra øst er det planlagt å doble containeraktiviteten på havna slik at det omsettes ca. 15 000 TEU både ved kai 2 og ved den nye kaia. 4.4 Framtidige havneaktiviteter Når Grønøra vest blir utfylt skal all containeraktiviteten flyttes hit, og det er antatt at antall containere (TEU) vil øke gradvis fra dagens 15.000 til 100.000."

Naboer 15.01.2014 17:06
Dette prosjektet bør Lysholm og flertallsgruppa tenke på lenge lenge før de setter i gang en krenkende rasering av nærmiljøet !!!!!!!!!!!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse