Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Voksenopplæringa: Muslimer ber om bønnerom på Follo

Follo3.jpg

Muslimer ved voksenopplæringa ber om å få eget bønnerom i gymbygget (F-bygget) på Follo. Orkdal kommune kjøpte dette bygget blant annet for å flytte voksenopplæringa fra Orkanger senrtum.

Voksenopplæringa er for en stor del rettet mot flyktninger og innvandrere. 21 har skrevet under på et ønske til kommunen.

I søknaden heter det at:

"Noen av deltakerne ved voksenopplæringa er muslimer, og har behov for en plass å be. Dette er et spesielt behov i vinterhalvåret da dagene er korte, og bønn skal foregå mens sola er oppe.

Vi respekteter de ordninger og romfordelinger som skolen har, men ønsker likevel å søke om å disponere et rom.

Dette med bønn er en meget viktig del av vår religionsutøvelse. Vi ønsker i så liten grad som mulig at dette skal være et forstyrrende element, og vil derfor tilpasse vår aktivitet til pausene i voksenopplæringa."

Orkdal har blitt et multikulturelt samfunn med et betydelig innslag av andre nasjonaliteter. Det har blant annet gjort OIF Fotball til et fargerikt fellesskap. Kommunen vil nå hjelpe OIF og evt. andre lag som vil drive integrering i praksis.

Gudshus for muslimer
I 2010 skrev 55 muslimer under på et  brev til Orkdal kommune, der de ba om hjelp til å finne lokale til et gudshus - en moske i miniatyr. Det krevdes separate rom og toaletter for kvinner og menn, og plass til minst 100.

Politikeren Khadija Ali sto øverst på underskriftslista. Orkdal kommune svarte at muslimene måtte forsøke å leie et lokale på det private markedet.

Kjønnsdelt svømming
Det skapte het politisk debatt da Orkianger barneskole innførte svømming hver for seg for gutter og jenter etter ønske fra innvandrerforeldre.

Torstein Larsen (da frP) tok opp saken som interpellasjon i kommunestyret.

Samtidig søkte voksne innvandrerkvinner i 2011 om en time svømmiing i uka. Begrunnelsen var blant annet at kvinner som bruker hodeplagg er avhengige av å kunne bade uten at menn er til stede. 

 

Publisert 14.01.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Brigitte Kvarsnes 14.01.2014 21:52
Det høres ikke greit ut synes jeg. Dette er en norsk skole, selv om det brukes til voksenopplæring. Jeg kan ikke forstå hvorfor det ikke kan gå an å ha bønnemøter privat hos hverandre? Såvidt jeg vet finnes det moske i Trondheim. Det skulle dekke behovet. Jeg forstår at folk har forskjellig religion og behov, men er det kommunens ansvar for å legge til rette for det? Jeg mener fortsatt at det er den som flytter til et nytt land som må innordne seg. Det har jeg gjort selv og det kunne ikke ha falt meg inn å kreve noe annet. Jeg er veldig stolt av å bo i et norsk samfunn og har tilpasset meg uten problem. Håper at denne saken finner en løsning en gang for alle.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse