Besøkstall

111 001 denne måneden

11 783 203 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Sykepleiere: Slår ny alarm om Orkdal Helsetun

DSC_0003.JPG

Sykepleierforbundet ber Fylkesmannen gjennomføre tilsyn ved Orkdal Helsetun. Ansatte betegner forholdene som uholdbare. De mener mangel på sykepleiere og svak organisering gjør drifta uforsvarlig. Fylkesmannen krever nå en forklaring fra Orkdal kommune.

Fylkesmannen ber samtidig om kopi av alle avviksmeldinger, bekymringsmeldinger og klager fra pasienter og pårørende.

Sykepleierforbundet er bekymret for sikkerheten til pasientene. Brevet fra Fylkesmannnen kom inn lille julaften. Da hadde diskusjonen om bemanning og organisering pågått i mer enn ett år. Noen punkter:

  • Desember 2012: Sykepleiere ved helsetunet sendter bekymringsmelding via verneombudet om underbemanning og arbeidsbelastning. Høyt sykefravær.

  • September 2013: Orkdal kommune omorganiserer for å bedre forholdene.

  • Oktober 2013: Hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Orkdal, Linda Gjeldnes, skriver brev til ledelsen ved Orkdal Helsetun: Dyp bekymring etter omorganiseringa. En sykepleier alene får altfor stort ansvar med risiko for ikke å rekke å gi hjelp når flere må ha hjelp samtidig. Sykepleieroppgaver utsettes ved fravær.

  • Desember 2013: Gjeldnes kontakter igjen Fylkesmannen. Skriver at ansatte mener forholdene er uholdbare. Forverring etter omorganseringa - enda mindre bemanning og større arbeidspress.

Sykefraværet ved helstunet ligger på drøyt 17 prosent. ST skrev før helga at det står 23 pleietrengende på ventelister. Pasienter har bodd på bad.

Orkdal kommune satte av ekstra midler til helsetunet i budsjettet for 2014, men vanskene skyldes mer enn penger.

Rekrutteringsproblem:
Orkdal har et betydelig problem med å rekruttere både sykepleiere og ledere. Best kjent er krisen i barnevernet. Kommunen har måttet omorganisere for i det hele tatt å få kvalifiserte søkere til nøkkelstillinger innen helse og omsorg.

Lav kompetanse
Orkdal har liten andel ansatte med høyskoleutdanning innen pleietjenester:
* 20 prosent i Orkdal.
* 35 prosent i Skaun (sammenligningskommune).
* 40 prosent i Malvik (sammenligningskommune).
* 32 prosent i snitt i Norge.

Også dette er relevant for planen om å starte markedsføring av Orkdal som en attraktiv bo- og arbeidskommune med urbane kvaliteteter og kort reisetid til Trondheim.

Forsvarlig?
Sykepleierforbundet hevder at ansatte ikke ble involvert i arbeidet med omorganisering. Forbundet ønsker svar på om dagens bemanning og turnusordning er forsvarlig i lovens forstand av hensyn til pasientene.

Politikerne blir orientert om saken onsdag.

DSC_0002.JPG

 

Publisert 13.01.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Pårørende 06.02.2014 00:20
Jeg er pårørende til noen på Orkdal helsetun og har nylig sendt inn klage. Forholdene der er etter min mening både uverdige og uforsvarlige..

Brigitte Kvarsnes 13.01.2014 21:53
Vi har mine svigerforeldre der og vi er veldig fornøyde.. De har fått hver sitt rom ved siden av hverandre. Familien er ofte på besøk, og vi har opplevd mye vennlighet blant personalet. mvh. Brigitte Nicolas Kvarsnes

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse