Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Storhavn: 100 000 trailere gjennom Orkanger

Orkanger_Utsikt_Rokollen.jpg

Trondheim Havn ser for seg å øke kapasiteten på Grønøra fra dagens 15 000 til ca 100 000 containere per år. Det tilsvarer nesten 100 000 trailere inn og ut av Orkanger.
Orkdal kommune har så langt ikke stilt noen krav for å huse ei storhavn ingen andre vil ha (ill: Trondheim Havn).

Montasjen over viser ei framtidig storhavn sett fra Rokollen. Mesteparten av utvidelsen kommer utenfor Råbygda. Det grå området markerer ønsket oppfylling i sjøen.

DSC_0013___Kopi.JPG

Her ser du området slik det er i dag - samme perspektiv.

Trondheim Havn presenterer planene på egen hjemmeside. Se artikkelen her.

Havna skriver at et areal på over 200 dekar på Grønøra Vest kan romme både lager og logistikktjenester - og håndtering av 100 000 TEU årlig. TEU er betegnelsen på en 20-fots container. Det normale er at en trailer tar en TEU, av og til to.

Ønsket kapasitet betyr med andre ord nærmere 100 000 trailere mot dagens 15 000. I tillegg kommer annen trafikkøkning.

Les mer her om utfordringer med trafikk i sentrum og på Havneveien. Det foreligger ingen konkrete planer for hvordan trafikk- og støyproblemer skal løses.

200 dekar tilsvarer for øvrig ca 30 fotballbaner.

131209_Rumba_lossing.jpg

15 000 slike containere går årlig over Orkanger havn i dag. Dette kan øke til 100 000. Til sammenligning frakter jernbanen i hele Norge drøyt 500 000 containere på ett år (Ill: Trondheim Havn).

ST omtalte torsdag en rapport fra konsulentfirmaet Sweco om støy ved utbygging av storhavn. Konklusjon: Støyen vil ikke øke i Råbygda, og øke marginalt på Orkanger. På den annen side er støynivået allerede i dag litt over anbefalt grense.

Rapporten tar for seg støy fra selve havnevirksomheten, ikke fra økt godstrafikk.

Orkanger_Funksjonsdeling.jpg

Bildet viser den omfattende oppfyllinga havna ønsker utenfor Råbygda (grått), og en  mindre oppfylling i sjøen utenfor Gammelosen (Ill: Trondheim Havn).

Illustrasjonen over forklarer ønsket fordeling av funksjoner på ny storhavn: Industrihavn mot Orkanger og containere mot Råbygda. Det er ikke orientert om hva slags virksomhet som er tenkt plassert utenfor Gammelosen. Her blir avstanden til den nærmeste bebyggelsen i Strandveien 205 meter.

Avstanden fra containerhavna til boliger i Råbygda blir fra 230 meter og oppover.

Ved siden av trafikken er Råbygda Vel særlig opptatt av at sikten ut mot fjorden delvis blir blokkert. Trondheim Havn lover en løsning med høy kvalitet; parkmesssig anlegg, bru over Skjenaldelva og tårn for fuglekikking - se under:

Orkanger_Avbotende_tiltak.jpg

Avbøtende tiltak utenfor Råbygda (Ill: Trondheim Havn).

Både havna og Råbygda/Orkanger Vel har laget visualiseringer for å vise framtidig sikt fra Råbygda. Bildene er tatt fra litt forskjellige posisjoner:

Orkanger_Utsikt_Rabygda.jpg

Slik blir utsikten, ifølge Trondheim Havn (Ill: Trondheim Havn).

Havnill_kran_v3_1.jpg

Slik blir utsikten, ifølge velforeningene (Ill: Råbygda Vel og Orkanger Vel).

Velforeningene har nå ventet i litt over tre måneder på svar på brev med spørsmål til havna og Orkdal kommune.

 

Publisert 10.01.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Svend Åge Sæther 12.01.2014 09:32
Håper grunnforholdene i sjøen er slik at det er ok med 1000-vis av tonn med stein og annen fyllmasse som det blir behov for. Dette kommer jo i tillegg til det som er i området fra før. NGU har vel en rapport?

Jan Erik 11.01.2014 19:40
Syns vi har mer enn nok tungtrafikk rundt Orkanger sånn som det er i dag. Hvis vi får 600-700% økning i trafikk til havna så blir det kaos og masse støy som venter.

Morten Angvik-Kristiansen 11.01.2014 09:55
Ser helt klart potensialet for et parkområdet tilknyttet prosjektet. Redd for at ting ikke sees i den større sammenheng. Personlig ønske om et parkområdet mellom fotballbane på Gjølme og industriområdet. Gjerne gangvei som knytter fotballbane med industriområdet. Dette vil redusere faren for skader og ulykker hos barn som til daglig sykler langs med R710 til Orkanger. Parkområdet bør være stort, slik at dette også kan brukes som tur eller treningsområdet sommer som vinter. Her er det store potensiale.

Terje 10.01.2014 21:11
Meget skeptisk til dette. Men Lysholm kjører på med støtte fra de som ikke har forhold til Orkanger. Det skremmer mest.

Svend Åge Sæther 10.01.2014 20:05
Viss 100.000 trailere er 100.000 containere er vel reknestykket det samme med dagens 15.000. Tar vi 15.000 trailere og deler på 220 arbeidsdager blir det 69 trailere pr dag. 100.000 blir 456 trailere pr dag. Tenk for en kjøresituasjon det blir for vanlige bilister inn til og ut av byen. Vil vi dette da?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse