Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Flertallet om Orkanger: Ikke by nok til å ha bystatus

DSC_0011.JPG

Orkanger er ikke bymessig nok til å ha bystatus. Mer urban utbygging må til. Spørsmålet om å markedsføre Orkanger som by tas opp igjen seinest i juni 2015, mener flertallet i formannskapet. Bare Orkdalslista og Høyre stemmer for by nå.

Dermed ble det 8 stemmer mot og 3 stemmer for å gi kommunen bystatus med Orkanger som selve byen. Orkanger (ikke Orkdal) som eventuelt bynavn ser ut til å være avklart. Ingen foreslår noe annet.

Kommunestyret avgjør by-saken 29.januar.

Ordfører Gunnar H. Lysholm  foreslår å vedta bystatus nå. Han fikk med seg bare partifellen Berit W. Johansen og Joar Syrstadeng fra Høyre.

Ap/Venstre utformet et utsettelsesforslag som fikk støtte fra Sp, KrF og SV - og dermed klart flertall. Men motivene for utsettelse kan være svært forskjellige:

Orkanger mot resten nok en gang?
En nærliggende tolking: Noen ønsker å satse tungt på markedsføring av Orkanger fordi det vil være mest effektivt for økt tilflytting og nyetableringer. Andre frykter at for mye fokus på sentrum vil gå ut over utvikling i grendene.

Arne Grønset (V) mener at Orkanger er for spredt og ikke har nok bypreg foreløpig. Grønset ville i utgangspunktet utsette i flere år. Han framhever at vi nå må markedsføre det vi har, og nevner Knyken-miljøet og planene på Ustjåren.

Knut Even Wormdal (Ap) ønsker en kortere utsettelse for å legge en strategi for å utnytte bystatus i markedsføring av kommunen. Wormdal/Ap prøver å få de andre partiene med på en mer forpliktende sentrumsutvikling, og understreker at forslaget ikke er "farlig"(!).

Flertallsvedtaket innebærer blant annet at bykjernen skal ligge i handlegata og på Sæther/Rømme. Det er også vedtatt tidligere (Orkdal 2040).

Markedsføring
Bystatus handler kun om en eneste ting: Markedsføring av kommunen.

Bystatus har null verdi uten at den brukes sammen med andre virkemidler for å nå vedtatte mål med markedsføringa. Orkdal kommune har imidlertid ingen strategi for å nå målene. 

De to selvsagte målene er:

* Økt tilflytting - med særlig vekt på unge mennesker med kompetanse som styrker eksisterende næringsliv.

* Etablering av nye virksomheter.

Salvesen & Thams har invitert kommunen inn i et samarbeid for  profesjonell markedsføring av kommunen, og da særlig Orkanger som et urbant område. Dette er noe av bakgrunnen for ordførerens forslag om å vedta bystatus på kort varsel.

Bygd mot by

  • Det kortsiktige problemet er at Gunnar H. Lysholm ikke har sikret seg politisk forankring for bystatus som ledd i en markedsplan.
  • Et mer alvorlig problem er trolig at deler av det politiske miljøet ikke ønsker å prioritere markedsføring av Orkanger (bygd mot by-frykten nok en gang).

Fordelen er at både politikere og administrasjon nå tvinges til å tenke tiltak for økt attraktivitet. Mens Skaun vokser i rekordfart, er det vanskelig å selge nye boliger i Orkdal.

Fra en nokså kaotisk debatt:
Arne Grønset (V): - Orkdal er både bygd og småby. Utbygging på Rømme bør realiseres før vi markedsfører Orkanger som by.

Knut Even Wormdal (Ap): - Det er en fordel å vise til at vi har en by når vi skal selge boliger eller tiltrekke oss nye butikker.

Ivar K. Gangås (KrF): - Jeg ser ikke formålet med bystatus. Vi bør i det minste vente til vi har Rømme og ei gågate på plass.

Gunnar H. Lysholm (O): - Når man skal selge Joplassen/Perbakkan og andre utbyggingsprosjekt er det en fordel å kunne markedsføre byfunksjoner.

Joar Syrstadeng (H): - Jeg vil ikke vente lenge med dette. Orkanger ligner en småby og vi har vedtatt planer som peker videre mot bymessig utvikling. Et vedtak vil også forplikte oss.

Oddbjørn Bang (Sp): - Det skjer mye nå innen utbygging og planlegging. Kanskje er det fornuftig å vente litt og ta en diskusjon om strategi når vi har vedtatt ny arealplan.

Det endelige flertallsvedtaket (forkortet):
Spørsmålet om bystatus for Orkdal Kommune utsettes, og tas opp igjen senest juni 2015.

For å oppnå visjonen (i Orkdal 2040) må potensialet i dagens handelsgate og Sæther/Røhmme-området  utnyttes og utgjøre bykjernen.

Målsettingen oppnås ikke igjennom bystatus alene, men krever målrettet og aktivt arbeid, i tillegg må vedtatte planer følges.
Før vedtak om at Orkanger betegnes som by ønsker kommunestyret å vurdere  hva som er Orkdal kommunes strategi med å bli bykommune og hvordan vi igjennom det kan bidra til å oppnå vedtatt visjon.
Det er også viktig å kartlegge hvilke tiltak kommunen kan bidra med for å nå målsettingen.

Tre korte kommentarer (personlig):

1. Oppmerksomhet er ikke det samme som markedsføring.

2. Politiske vedtak bør bygge på kunnskap. Det har tatt svært lang tid å få deler av det politiske miljøet i Orkdal til å tro på kunnskap om verdien av sentrumsutvikling.

3. Det vil være tragisk dersom handlegata visner mens vi venter på Rømme Øvre. Da blir Orkanger mindre by, ikke mer.

Hans Kringstad

R__mme__vre29.09.13.jpg

Her skal visst byen komme. Alle venter på Rømme Øvre.

 

Publisert 08.01.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Ketil Stokkan 09.01.2014 00:52
Det er ikke hver gang jeg er enig med Hr Kringstad, men i dette tilfelle er jeg det. Bare sett igang, Orkanger er en by i dalføret. Og vi må være stolt av det. Jeg er opprinnelig Ørlending og er veldig positiv til at Brekstad markedsfører seg som by. Glem janteloven.

Jomar 08.01.2014 20:46
Denne avstemmingen gjenspeiler tydelig hvem som ønsker utvikling eller avvikling av Orkanger som et moderne og tiltrekkende sentrum til det beste for alle i kommunen.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse