Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Tidsskrift om Orkanger: Blir lager for hele Midt-Norge

containere_2.JPG

Fagtidsskriftet MTlogistikk skriver dette om havneplanene på Orkanger: "Orkdalsordfører Gunnar H. Lysholm ser for seg 350 dekar (50 fotballbaner) med gods og vil fylle Orkanger Havn med containere. Han ønsker å tilby lagerplass for hele Midt-Norge."

Tidsskriftet følger norsk transportbransje og samferdselspolitikk tett. MT i navnet MTlogistikk står for Moderne Transport.

Nettstedet/bladet skriver om havna på Orkanger i forbindelse med vedtaket i formannskapet før jul. Der sa politikerne nei til å gi havna alt den ber om av arealer uten å ta hensyn til det pågående arbeidet med ny arealplan.

Høringsfrist 1.mars
Vedtaket i formannskapet er ikke et nei til storhavn, mest trolig bare en utsettelse slik at folk kan få uttale seg innen en høringsfrist 1.mars (se nederst). MTlogistikk.no skriver da også i oppslaget at "Midt-Norges containerhavn må vente litt."

I motsetning til andre steder har storhavnplanene skapt liten debatt i Orkdal. Utenfor Orkdal er det gitt et inntrykk av at Orkdal tar imot alt havna ber om uten å stille krav. Ordfører Gunnar H. Lysholm har fortalt på åpne møter at befolkningen i Orkdal er vant til støy og industri.

Ordfører Gunnar H. Lysholm fikk da også transportbransjens "Logistikk-pris for Midt-Norge" i februar som takk for positiv holdning. Det blir omtalt i MTlogisikk.

Les artikkelen her.

MTlogistikk skriver at Lysholm var leder i representantskapet i det interkommunale havneselskapet inntil i fjor.

Spørsmål uten svar
Men også i Orkdal er det etter hvert reist en rekke kritiske spørmål knyttet til det å bli Midt-Norges lagerplass. De tre mest sentrale temaene:

1. Havna vil fylle opp svære arealer i sjøen utenfor Råbygda. Landskapet endres. Råbygda Vel er svært kritisk.

2. Enorme transportmengder skal presses gjennom vegsystemet på Orkanger. Det finnes ikke penger eller planer for å løse trafikk- og støyproblemer.

3. De siste næringsarealene går til lagerplass i stedet for til virksomhet som kan gi mange arbeidsplasser.

Orkanger Vel og Råbygda Vel sendte 6.oktober brev med konkrete spørsmål om disse temaene til Trondheim Havn og næringsavdelinga i Orkdal kommune.

Havna og kommunen har valgt ikke å gi informasjon, selv om mange av spørsmålene gjelder dagens situasjon og er enkle å svare på.

MTlogistikk.no nevner noe av virksomheten Orkanger/Råbygda vil få takket være ei storhavn: Trailerparkering, vaskehall for trailere og kontorbygg.

Havn2_1.jpg

Kartet:
Havna ønsker å ta i bruk hele det lyseblå området.
* Den innerste delen på land har havna opsjon på å kjøpe for 550 kr per kvm.
* Den ytterste delen - i sjøen foran Råbygda - er viktigste tema i arbeidet med ny arealplan. Høringsfristen er 1.mars. Deretter skal politikerne vedta om sjøen skal fylles opp til framtidig havneområde eller ikke.
* Det mørkeblå er havnebasseng; manøvreringsområde for skipstrafikk ved oppfylling i sjøen.

 

Publisert 29.12.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse