Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger kan få bommer på alle kanter

DSC_0006.JPG

Orkdal kommune ønsker storhavn uten at det fins penger som kan løse trafikkproblemene. Resultatet kan bli bommer i de fleste retninger. Nå skal kommunene i regionen finne ut om de vil gå for et bomprosjekt fra Lensvika gjennom Orkanger til Thamshavn.

Initiativet er en oppfølging av Oddbjørn Bangs forslag om "Miljøpakke Orkdal". Den lokale Miljøpakken skulle primært finansiere tiltak på E39: Kulvert på Bårdshaug og tunnel under Rømmesbakkan/Hovsbakkan for å ta unna økende tungtrafikk.

Dette kan bli utvidet til et større prosjekt. 28. november var det et møte mellom Orkdal kommune, Agdenes kommune, Ørland kommune, fylkeskommunen og Statens vegvesen.

Tema: Utbedring av Fv. 710 fra Lensvika til Gjølme i tillegg til de åpenbare problemene på Orkanger.

DSC_0007.JPG
Første rundkjøring på vei fra havna mot Trondheim.

* Den gode nyheten:
Trafikk-, støy- og miljøproblemene kommer seriøst på dagsorden. Konkrete planer for utbygging av vegnettet i og rundt Orkanger eksisterer ikke trass i at tungtrafikken vil øke kraftig.

* Den dårlige nyheten (for mange):
Eneste løsning er trolig mye bompenger rundt Orkanger i mange år.

Orkdal prøver nå å få andre berørte kommuner med på bompenger. Det må være enighet i kommunene. Deretter kommer en prosess som kan ta flere år før Stortinget eventuelt godkjenner enda mer bompengeinnkreving.

Møtet 28.november konkluderte blant annet slik, ifølge referatet:

 • Full oppslutning må sikres i regionen.
 • Kommunene lager interimstyre som driver saken videre.
 • Prosjektets omfang må bestemmes (Lensvik-Thamshavn trolig mest aktuelt).
 • Hvor mye bompenger/bompengeandel må avklares.  
 • 10. februar: Seminar med mange deltakere skal kartlegge interessen. Orkdal kommune blir vertskap.

Hovedgrepet er å koble opprusting av Fv 710 Lensvik-Gjølme til nytt transportsystem i og rundt Orkanger. Fv 710 har for liten trafikk til at en bomstasjon bare på grensa Agdenes/Orkdal vil gi nok inntekt. Fylket klarer ikke å bygge ut veien med egne midler i overskuelig framtid, heter det i referatet.

Orkanger og havn
Men: Den virkelige flaskehalsen finnes rundt Orkanger; på strekningen Gjølme-Thamshavn. Med utbygging av storhavn får aksen Gjølme-Bårdshaug-Orkanger betydelige deler av godstrafikken i Midt-Norge.

Orkdal kommune har så langt ikke stilt krav om investeringer i trafikksystemet eller andre betingelser for å ta imot havna. Tvert imot; like før jul planla kommunen å sette arbeidet med arealplanen til side for å gi havna alt den vil ha så fort som mulig. Dette ble stoppet politisk.

Flere forhold vil bidra til økt godstrafikk på Orkanger:

 • Havna: Utbygging betyr tusenvis av nye trailere inn og ut av Orkanger. Alt må gå på vei siden vi ikke har jernbane.
 • Ny E39: Kommer snart fra Søvasskjølen ned Skjenalddalen. Dette øker trafikken Gjølme-Bårdshaug.
 • Lakseveien fra Frøya/Hitra: Rustes nå opp for bedre å ta unna tungtransport.
 • Kampflybasen på Ørlandet: Anleggsarbeidet starter snart. Det vil gi mer tungtrafikk via Orkanger. 

Orkdal og Orkanger møter disse utfordringene med fire trange rundkjøringer tvers gjennom sentrum - oppe i dagen.

Det er  investert enorme beløp i Trondheim for å få tungtrafikk til havn og bane under bakken. Etter hvert skal trolig mye av trafikken flyttes til Orkanger, der alt går på bakkenivå.

DSC_0016.JPG
Amfi havner midt i knutepunktet for godstrafikken i Midt-Norge med utbygging av havn uten penger til kulvert og tunnel. Dette er en av fire rundkjøringer på noen få hundre meter.

Havneveien
Havneveien er en nødløsning. Den er nedkjørt, danner en barriere mellom Orkanger og sjøen og forringer verdien av rekreasjonsområdet som er bygd opp.

Tre problemer:

 • Orkdal er alvorlig på etterskudd. Utbygging av vegnettet vårt er ikke inne i noen overordnede planer. Køen foran er allerede lang, og det er lite håp om kulvert/tunnel osv uten stor andel bompenger.
 • Kommunene må være enige om et bompengeprosjekt for at Stortinget skal si ja.
 • Selv med enighet kan det oppstå trøbbel: Vi er snart omgitt av bompengeprosjekter på alle kanter. Sentrale politikere vil bremse.

På den annen side:

 • Andre bompengeprosjekter kan også være et argument for enda ett: E6 i Gauldalen fylles snart med bommer, mens E39 etter planen blir bomfri i 2017. Det kan gi uønsket omkjøring via Orkdal/Meldal/Rennebu. Et nytt bomprosjekt på E39 vil hindre lekkasje av godstrafikk fra E6.

Les møtereferatet her.

Hans Kringstad

DSC_0024.JPG
Her på Bårdshaug er ideen å grave ned veien for å få gods- og fjerntrafikk ut av gatebildet. Ingen vet foreløpig hva det vil koste og hva folk eventuelt må betale i bompenger.

 

Publisert 22.12.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Jan Erik 24.12.2013 09:28
Ny vei bør legges i undersjøisk tunnel fra Thamshavn til Gjølme via havna. Kostnadsbesparende og mer effektivt.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse