Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Politikerne stoppet dobbelt-avtale med Havna

havna_1.jpg

Formannskapet sa onsdag nei til dobbelt-avtalen med  Trondheim Havn. Den gikk ut på at:
* Havna holder igjen 25 millioner for et tomtekjøp på land.
* Orkdal kommune får pengene hvis kommunen gjør som Havna vil utenfor Råbygda.
Politikerne vil også vite mer om konsekvenser av storhavn.

Vedtaket var enstemmig. Det viser blant annet til innspill fra Orkanger Vel og Råbygda Vel.

I stedet for å protestere mot planene, stilte de to velforeningene konkrete faktaspørsmål til Trondheim Havn og Orkdal kommune for å få et kunnskapsgrunnlag.

Svarte ikke
Svar på spørsmålene kom verken fra Havna eller fra næringsavdelinga i kommunen. I stedet ble et salg av 100 dekar næringstomt fremmet som hastesak - og koblet økonomisk til en annen sak: Ny arealdel til kommuneplanen.

Rekkefølgen ville dermed bli et bindende vedtak først og kunnskap om følgene av vedtaket etterpå:

1. Salg av eksisterende tomt på land FØR NYTTÅR - kombinert med økonomisk tvang for kommunen: Det vil si vedtak om omfattende oppfylling i sjøen i et trinn 2 utenfor Råbygda for å få hele kjøpesummen for trinn 1 ("Fesil-tomta").

2. Utredning av konsekvenser i neste omgang.

Vedtaket i Orkdal formannskap er en kombinasjon av forslag fra Arne Grønset (Venstre) og Hanne Nyhus (Ap). Her er hovedpunktene:

  • Formannskapet avviser den foreslåtte avtalen fordi den kobler salg av kommunal eiendom opp mot den kommende behandlinga av kommunens arealplan.
  • Konsekvenser av salg/utbygging må utredes. Det vises blant annet til spørsmål fra velforeningene.
  • Trafikkløsninger er aktuelt tema. Trafikktellinger på Havneveien skal inngå (dette har Orkdal kommune tidligere nektet å gjennomføre).
  • Trondheim Havn får opsjon (førkjøpsrett) på landtomta ("Fesil-tomta") til 2013-pris i inntil to år etter at arealplanen er godkjent.

Trondheim Havn responderte onsdag i ST og Adresseavisen på henvendelsen velforeningene sendte direkte til Havna 6.oktober. Havnedirektør Wollert Krohn-Hansen besvarer ingen av de konkrete spørsmålene i avisinnleggene.

Havnedirektøren skriver at han ikke har svarene ennå, men at spørsmålene er legitime.

De 20 spørsmålene går i hovedsak på to ting:

  • Negative konsekvenser: Vekst i godsmengder og andre forhold som kan si noe om hvilke belastninger bomiljø og lokalsamfunn vil få i form av tungtrafikk, industristøy mv.
  • Mulige gevinster: Antatt antall nye arbeidsplasser, direkte og indirekte, basert på erfaringstall fra andre havner.

Også visuell og estetisk skade er et relevant tema. Velforeningene har laget denne illustrasjonen for å vise hvordan de mener utsikten vil bli fra Råbygda ved full utbygging.

Havnill_kran_v3_1.jpg

 

Publisert 11.12.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse