Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Selger de siste næringstomtene til Havna for 50 mill.

Havna.jpg

Onsdag skal formannskapet selge de siste 100 dekar på Grønøra til Trondheim Havn. Pris: Ca. 50 millioner. Etter salget står Orkdal kommune nesten uten ledige næringstomter. Havna og kommunen neglisjerer kritiske spørsmål fra velforeningene.

Det ser ut til at salget på land forutsetter videre utfylling i sjø (se lenger ned).

Kartet over viser de to tomteområdene:

  • 83 dekar mot Råbygda på Grønøra Vest til containerhavn.

  • 16 dekar mellom Havneveien og Gammelosen på Grønøra Øst til industrihavn.

Området på Grønøra Vest omfatter den såkalte Fesil-tomta. Der var det lenge håp om å få en solcellefabrikk med flere hundre arbeidsplasser. I stedet blir nå området etter alt å dømme havnelager med liten sysselsetting.

Ledelsen i Orkdal kommune og Trondheim Havn er enige om en kvadratmeterpris som tilsvarer en salgssum på 50-55 millioner kr.

Havna vil øke arealet sitt fra dagens 65 dekar til ca 165 dekar.

Vil fylle opp i fjorden
Men dette er bare første trinn i planen om å utvikle Orkanger til storhavna i regionen. Trondheim Havn vil gå videre med å fylle opp i sjøen utenfor Råbygda.

Rådmannens saksframlegg må leses slik at Trondheim Havn krever vedtak om videre oppfylling i sjøen for å betale hele beløpet for arealene på land.

Det heter at resterende kjøpesum (25 av 50 mill) blir innbetalt når Orkdal kommune har vedtatt en arealplan for kommunen i tråd med skisser fra Trondheim Havn.

Samtidig heter det at avtalen med Trondheim Havn (med en slik økonomisk klausul) ikke skal påvirke arbeidet med ny arealplan for kommunen.

Ingen tomter igjen
Rådmannen problematiserer ett spørsmål: Mangelen på ledige arealer etter et salg. Orkdal kommune har lenge hatt ledige tomter som strategi for å tiltrekke seg virksomhet som gir arbeidsplasser.

Nå er jakta i gang på nye tomter. Løsningen ligger i å omdisponere matjorda mellom Washington Mills og Orkla. Men slik omdisponering av matjord er vanskelig å få godkjent uten at det foreligger akutte, konkrete behov for større næringsarealer.

Vil utrede ringvirkninger
Trondheim Havn har engasjert en konsulent for å utrede ringvirkninger for Orkdal ved utbygging av storhavn for Midt-Norge; dvs nye arbeidsplasser og hva slags ny virksomhet man kan vente.

Orkanger Vel og Råbygda Vel har bedt om slike svar før endelig vedtak om salg. De har liten verdi etterpå.

Svarer ikke beboere
Trondheim Havn og Orkdal kommune har ikke svart på konkrete, saklige spørsmål fra velforeningene, som representerer folk i de mest berørte områdene. To måneder har gått siden havna og kommunen fikk brev.

- Jeg er forbauset over mangelen på åpenhet. Vi hadde ventet å så svar på saklige spørsmål. Folk har krav på kunnskap både om mulige ringvirkninger og om ulemper, sier leder Jan Aage Mortensen i Orkanger Vel.

Informasjon - ikke aksjon
Velforeninga har ikke fattet noe vedtak for eller mot havneutbygging, men frykter at bomiljøene blir skadet av transport og støy.

- Andre kommuner sier nei fordi de mener ulempene er større enn fordelene. I stedet for å lage aksjon mot havn har vi bedt om informasjon, men det får vi ikke, sier Mortensen.

"Gladsak"
Orkladal Næringsforening rykket derimot ut med ei pressemelding i ST for havn, fordi det er en "gladsak". Noe faktagrunnlag fantes heller ikke her.

Allerede for flere år siden ba Orkanger Vel om trafikktellinger i Havneveien for å ha et kunnskapsgrunnlag. Orkdal kommune avslo.

Havnill_kran_v3_1.jpg

Velforeningene mener utsikten fra Råbygda blir slik når havna har gjennomført trinn 2.

 

Publisert 09.12.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse