Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Navnesak 2: Ørbygg vil beholde Geitastrandveien

moan2.jpg

Orkdal by - eller Orkanger? Nesten ingen av mange tusen saker på orkangervel.no har hatt like mange lesere og skapt slike reaksjoner. Men en annen og mindre vidtrekkende navnesak ruller videre samtidig: Skal Geitastrandveien flytte fra Moan (bildet) til Geitastranda?

Geitastrandveiens framtid vekker også reaksjoner. Den saken har kommet lenger, men i motsetning til by-navnet skal vei-navnet gjennom en solid demokratisk prosess.

Politikerne i hovedutvalg teknikk har nå enstemmig støttet rådmannens forslag, som er slik:

  • Fylkesvei 710 fra Råbygda mot Lensvika får navnet Geitastrandvegen. Det skjer etter krav fra beboere på Geitastranda og massive protester mot et forslag om navnet Agdenesvegen.

  • Men da må Geitastrandveien i Moan på Orkanger endre navn. Nytt forslag er Rømmesmoan.

  • Berørte skal få uttale seg først. "Berørte" er ikke definert, men omfatter minst de med adresse i dagens Geitastrandvei på Orkanger.

Flere skrev inn saklige protester i kommentarfeltet da orkangervel.no omtalte saken forrige uke. De vil beholde et veinavn med lange tradisjoner og historiske røtter.

John Tore Kvernmo fra Geitastranda argumenter med at navnet Geitastrandvegen er brukt i dagligtale på Geitastranda i lange tider, og at det er naturlig at Geitastrandvegen går på Geitastranda.

Svend Åge Sæther, som vokste opp i Rømmesmoan, har sendt et forslag til løsning til alle politikerne i kommunestyret:

  • Geitastrandveien beholdes som veinavn på Orkanger.

  • Geitastranda blir navnet på Fv 710.

Navnesaken kommer opp fordi alle større veier nå må ha adressenavn for at ambulanse, brannvesen og politi skal finne fram fort.

PS - mer om Orkdal by:
Orkdal by-forslaget til ordfører Gunnar H. Lysholm har utløst et voldsomt engasjement med alt fra strengt saklige innvendinger til revy-humor og en smule sjikane. Saklighetsnivået er gledelig høyt i denne saken her på orkangervel.no.

Se kommentarer nederst i nyhetsartikkelen.

Mer enn 2 300 (!) hadde sett Facebook-utgaven av artikkelen vår etter ett døgn. Som ved en skjebnens ironi heter Facebook-sida "Orkanger - byen i Orkdalsregionen".

Den har 1 500 medlemmer og oppsto lenge før ordførerens ide som Orkdal som ny by.

Rauhmr (3)_1.jpg

Orkanger - by eller bydel i Orkdal?

 

Publisert 08.12.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse