Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ulovlig garasje på Nerøra: Får stå - men 25 000 i bot

brann1_1.jpg

Uthuset på Nerøra brant (bildet) Eieren satte opp ny dobbeltgarasje feil sted på tomta. Rådmannen krever respekt for planene og krever flytting. Nå har politikerne bestemt at garasjen får stå mot ei bot på 25 000.

Denne feilplasserte garasjen og garasjen til en politiker på Fannrem reiste spørsmålet om hvordan kommunen skal reagere ved brudd på bestemmelsene i kommunens reguleringsplaner.

Garasjene ble en slags prøvesaker.

Rådmannen ønsket en hard linje for å hindre uthuling av planene:

1. Overtredelsesgebyr på 5000.
2. Flytting/riving innen fastsatt frist.
3. Dagbøter på 500 kr for hver dag som går ut over frist for flytting/riving.

Onsdag fikk politikerne i hovedutvalg forvaltning Nerøra-saken til behandling. Flertallet på 8 mot 2 valgte å bøye av.

* Garasjen får stå der den står.
* 25 000 i overtredelsesgebyr.

Altså større engangsbot, men et ulovlig bygg blir lovlig.

Avveining:
1. Er 25 000 en avskrekkende merkostnad hvis noen vil bygge ulovlig for å utnytte egen eiendom bedre?

2. Er krav om flytting/riving for brutalt når et bygg ikke skaper spesielle problemer, selv om det står i strid med tillatelse?

Det politiske flertallet mener garasjen kan stå nettopp fordi den ikke er til hinder for vegvedlikehold eller trafikksikkerhet.

Uthus kontra garasjer
På Nerøra er for øvrig uthus og garasjer et stadig mer aktuelt tema. Folk får ikke rive upraktiske (men verneverdige) uthus for å sette opp moderne garasjebygg. Flere uthus holder på å ramle sammen.

Nå har det blant annet kommet søknad om å få flytte et 150 år gammelt stabbur for å bygge garasje i Orkdalsveien (ved gamle Todal).

Flyttet mot vegen
Den aktuelle garasjen på Nerøra skulle i prinsippet erstatte et gammel uthus, men ble flyttet nærmere veg og port.

Samtidig som Nerøra-saken kom opp, viste det seg at også en av politikerne som behandler byggesaker hadde en feilplassert garasje. Sverre Magne Fagerholt (Orkdalslista) ble dermed selv tema for bruk av dagbøter. Hans sak er avklart. Fagerholt deltok ikke på møtet om Nerøra-garasjen onsdag.

Bare to av Ap-representantene fulgte rådmannens krav om riving/flytting.

Gunnar Bergem (også han Ap) foreslo løsningen som  ble vedtatt. Ytterligere en fra Ap, samt Orkdalslista (3), Sp, Høyre og Venstre stemte for tilgivelse - og 25 000 i bot.

 

Publisert 06.12.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Ketil Stokkan 07.12.2013 07:04
Igjen. Våre politikkere har igjen bevist at de har rygg som kokt spagetti. Håper nå at alle andre som har lyst til å strekke tillatelser tar sjansen. Det er bare å henvise til overnevnte sak, bare husk å legge inn kr 25ooo.- i byggekostnadene når det budsjetteres for "boten".

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse