Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Få PCer på Orkanger-skolene

Skolen_018_1.jpgElevene på Orkanger barneskole har færre PCer på deling enn barna ved de andre skolene i Orkdal. Det går seks barn på hver PC. Orkanger ungdomsskole er tredje dårligst av de seks skolene med knapt tre elever pr PC. Målet til kommunen er at elevene på ungdomstrinnet skal ha en PC hver. På barnetrinnet skal det gå tre elever på en PC. Nedenfor finner du også litt om karakterer.

Tallene for PC-dekning kommer fram i forslaget til Oppvekstplan for perioden 2009-2012. Kommunestyret har vedtatt et mål om at Orkdal skal bli en av landets ti beste skolekommuner innen 2012.

Dit er det langt igjen målt etter karakterer:

Den beste skolekommunen i landet, Roan, har 46,90 grunnskolepoeng (gjennomsnittet av alle karakterer ganget med ti).
Den tiende beste kommunen har 43,40. Og det er altså der Orkdal må ligge.
Orkdal har 38,00. Det betyr at hver eneste elev må opp mer enn en halv karakter i alle fag.

På nasjonale prøver ligger ikke Orkdal-elevene bare langt under de ti beste, men også under landsgjennomsnittet.

Dette var skåren for 5.trinnet ved Orkanger barneskole (med landsgjennomsnittet i parentes):
Engelsk: 1,7 (2,0)
Lesing: 1,8 (2,0)
Renging: 1,8 (2,0)

Her er skåren for 8.trinnet ved Orkanger ungdomsskole (med landsgjennomsnittet i parentes):
Engelsk: 2,8 (3,0)
lesaing: 2,7 (3,1)
Regning: 3,0 (3,1)

Skolen_022_1.jpgÅ måle kvalitet bare etter karakterer er omstridt. Mange av de beste skolekommunene målt etter grunnskolepoeng og nasjonale prøver er svært små.

De har få elever pr. lærer og små undervisningsgrupper sammenlignet med skolene i Orkdal.

Rådmannen foreslår en rekke tiltak i Oppvekstplanen. Tre av disse er:

* Vurdere undervisningstilbud utenfor skolene for elever med spesielle behov.

* Bruke feks miljøterapeuter og barnevernspedagoger i skolen for å forebygge vansker.

* Alle skolene skal ha en plan for foreldresamarbeid.

 

 

Publisert 18.02.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse