Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rådmannen: Vil utbedre fortauet på Vigorbrua

Vigorbrua8.jpg

Sommeren 2012 tok Orkanger Vel og Råbygda Vel opp de farlige forholdene for syklister på Grønørbrua (Vigorbrua). Nå foreslår rådmannen å bruke 390 000 kroner til tiltak på brua i løpet av 2014.

Forslaget går bare ut på å gjøre dekket bedre - ikke å gjøre fortauet bredere.

Fortauet er smalt, høyt og har et elendig dekke. Det gjør brua til et standardbrudd på en ellers god gang- og sykkelvei mellom Råbygda og Orkanger.

Her går det massiv tungtransport til havna og industrien. Samtidig er brua skoleveien for mange barn og unge, og den direkte adkomsten til Idrettsparken, Orklahallen, Gammelosen, OTI og Orkanger sentrum for folk som velger å sykle.

Orkanger Vel og Råbygda Vel tok opp saken fordi foreldre sier at de kjører ungene i stedet for å la dem sykle på grunn av brua. For ett år siden ba politikerne rådmannen utrede spørsmålet. Nå foreligger et forslag som de samme politikerne skal stemme over.

Flikker på betongskader
Halve bredden av dekket er asfaltert. Den andre halvparten består av betong. Den er delvis smuldret opp slik at du lett punkterer mot stålkanter mellom elementene i brua.

Dette problemet mener Orkdal kommune nå å kunne løse slik:

  • Asfalten freses ned og det legges ny asfalt på samme nivå som betongdekket.
  • Det flikkes på skadene i betongen.

Prianslag er 390 000 kroner. Forslaget er utarbeidet i samråd med Statens vegvesen, ifølge rådmannens innstilling.

Det er ikke foreslått å fjerne fortauskant på østsida av brua, slik det er på vestsida. Ofte vil det være tryggere å sykle i veibanen over brua enn på det trange fortauet pga møtende syklister og gående. Men den høye fortauskanten på Orkanger-sida (bildet under)  gjør det vanskelig å sykle av og på på begge sider.

Vigorbrua1.jpg

 Også vinterdriften er et problem: Veien blir prioritert. Fortauet brøytes fullt og er tidvis uframkommelig. Dermed er forbindelsen Råbygda-Orkanger blokkert for myke trafikanter.

Første svar fra Orkdal kommune til Orkanger vel og Råbygda Vel (etter purring) i 2012 gikk for øvrig ut på at fortauet på brua er vegvesenets ansvar. Men det er det ikke. Vegvesenet har bare ansvar for selve veien.

Nytt samarbeid
Orkanger Vel og Råbygda Vel har nå innledet et samarbeid om en ny og større sak: Konsekvenser av storhavn/containerhavn inntil sentrum. Også nå har velforeningene måttet sende purring til Orkdal kommune fordi det ikke kommer svar på spørsmål.

Heller ikke Trondheim Havn har svart etter ca to måneder. Spørsmålene dreier seg blant annet om:

 

  • Forventet gods- og trafikkmengde for å kunne forstå følger for bomiljø på Orkanger og i Råbygda.
  • Forventet antall arbeidsplasser for å kunne forstå om havnelager er en klok bruk av de siste næringsområdene.

 

Havnill_kran_v3_1.jpg

Forventet utsikt fra Råbygda. Ill: Orkanger Vel/Råbygda Vel.

 

 

Publisert 01.12.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse