Besøkstall

22 297 denne måneden

11 879 715 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger Vel: Gi barn, unge og eldre trygge snarveier!

DSC_0004.JPG

Orkanger Vel ber kommunen sette opp gatelys og utbedre snarveier, særlig for barn og unge. Aktuelle steder på Orkanger:
* Til Orklahallen/Idrettsparken.
* I eksisterende og kommende boligfelt i Bakkan.
* Ved Prix/Gamle brannstasjonen (bildet).

Dette er et innspill til kommunens budsjett for 2014. Orkanger Vel sendte et lignende innspill i fjor.

Behovet for å følge opp er større enn noen gang. Det gjelder særlig etter utbygginga i Idrettsparken/Orklahallen og pga omfattende foreldrekjøring til skolen.

Grunner for å gjøre snarveier bedre:

* Trygge traséer motiverer barn til å gå og sykle, i stedet for at foreldre skal kjøre dem til Idrettsparken, Orklahallen, skolen og andre tilbud. Gode og dårlige vaner etableres tidlig.

* Lys eller oppgrusing på korte strekninger er billige og effektive tiltak. Kommunen får mye for pengene ved å tette brudd i ellers gode traséer.

* Viktig for folkehelse og trivsel.

Orkanger Vel oppfordret også i fjor Orkdal kommune til å kartlegge snarveier/potensielle snarveier i hele kommunen for å kunne priroritere. Det ble ikke gjort.

DSC_0001.JPG

Denne svingen ved den gamle brannstasjonen/Prix forserer barn og eldre hver dag, uten at biler har sikt. Snarvei både for myke trafikanter og biler i stor fart. Det er ikke lys i stolpen på bildet.
Kommunen og Coop ser ut til å vente på hverandre.

DSC_0009.JPG

Kjelveien: Mørklagt adkomst til Orklahallen, Idrettsparken og OTI. Trolig snart brukt til villparkering.

Velforeninga mener det må bevilges penger til disse punktene på Orkanger allerede i 2014:

 • Kjelveien/Rømmesveien (bildet over):
  Noen få lyspunkt vil gi en trygg snarvei for gående og syklende fra hele nordre del av Orkanger til Orklahallen, Idrettsparken og OTI. Nå ligger Kjelveien i stummende mørke mens folk kjører ungene rundt i bil.

 • Idrettsparken:
  Lys langs gangveien. Idrettsparken er en uhyre viktig, bilfri trasé, men gangveien er stort sett mørklagt. Ei jente er antastet der med påfølgende medieoppslag som skremmer brukere.

 • Parkveien-Idrettsparken:
  En kort sti med ett eller to lyspunkt vil åpne ny trasé.

 • Njardargate-Prix/Orkdalsveien:
  Lys og asfalt eller bilsperre. Dette er snarveien for de som går/sykler mellom Orkdalsveien/Prix og hele Nerøra. Men her kjører også biler hele tida. Punktet har vært et skammens kapittel i år etter år. Trangt, mørkt, trafikkfarlig og nedkjørt grusvei. I perioder uframkommelig for dem som trenger passasjen: Eldre, andre som er dårlige til beins, barn som sykler og går.
  (Merkelig nok kan det bevilges svære beløp på sparket til mange tiltak i kommunen, mens en liten bevilgning for folkehelse ikke lar seg gjennomføre. Saken er muligens for liten til å vekke politisk interesse?)

 • Hovsbakkan/Rømmesbakkan/Joplassen:
  Et nett av uformelle snarveier bringer unger til og fra skolen/Orkanger uten bil. Orkanger barneskole sliter med økende foreldrekjøring, som både er trafikkfarlig og i strid med mål om folkehelse og miljø. Stier og snarveier i de store boligfeltene - og det kommende på Joplassen  - bør kartlegges med tanke på oppgrusing og eventuelt lys.

 • Havneveien:
  Det mangler fortsatt lys langs en av de mest brukte turveiene inn til Terna og Gammelosen. Tafikkfarlig kryssing i retning Strandheim. Ideelt sett bør også Nerviksdalen ha lyspunkter.

DSC_0007.JPG

Snarvei fra Parkveien til Idrettsparken. Kan bli populær med litt tilrettelegging.

DSC_0005.JPG

Snarvei fra Hovsbakkan til/fra skolen.

DSC_0006.JPG

Snarvei fra Hovsbakkan i retning barneskolen. Fortauet langs bilveien er omvei.

Utbedring av snarveier vil være et bvillig bidra til å oppfylle Orkdal kommunes store ambisjoner innen folkehelse og miljø. Uten tiltak som prioriterer barn og andre myke trafikanter vil kommunen tvert imot skape mer bilkjøring fra boligområder til kjøpesentre, skoler og idrettsanlegg.

 

Publisert 23.11.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse