Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Skal sikre syklister i Orkdalsveien

17022009153_1.jpgSnart blir tilværelsen tryggere for syklister langs Orkdalsveien. Alle biler som skal ut på veien får nå vikeplikt for syklister på gang- og sykkelbanen. Trafikksikkerhetsutvalget vil flytte seks vikepliktskilt for å markere dette. Det skal lages vikelinjer i asfalten også. (Skiltet på bildet står riktig plassert).

Utvalget har bevilget 15 000 kroner til å flytte skiltene og eventuelt sette på underskilt med en forklaring.

Problemet er dette:
Syklende er pr. definisjon kjørende også på sykkelbanen. Dermed kan de ha vikeplikt for biler som kommer fra sidegater og krysser sykkelbanen for å kjøre ut på Orkdalsveien.

ST har skrevet om flere uhell når syklister og biler møtes på denne måten.

De seks aktuelle vikepliktskiltene står i dag mellom sykkelbanen og Orkdalsveien. Det betyr at bilene kan passere gang- og sykkelbanen og kjøre helt fram til selve veien før de får vikeplikt for kryssende trafikk.

Nå blir det altså en forandring på dette.

Orkdal kommune har vedtatt en ambisiøs miljøvisjon. Den skal gi myke trafikanter forkjørsrett i dobbelt forstand foran biler med utslipp av klimagasser.

 

 

Publisert 17.02.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse