Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger-trafikken: Slik skal du GÅ på Bårdshaug

G___b__rdshaug.jpg

Orkdal kommune har nå tegnet og forklart kritikerne hvorfor ingen får gå langs Bårdshaug Herregård trass i store investeringer rundt Amfi. Folk må i stedet krysse Orkdalsveien to ganger.  Eldrerådet og Orkdal Pensjonistforening er blant dem som protesterer.

De svarte strekene på kartet over viser hvor fotgjengere og syklister som kommer i retning fra Orkanger skal krysse Orkdalsveien for å besøke Amfi.

Det blir ett gangfelt rett før rundkjøringa og ett gangfelt rett etter.

Da det omfattende arbeidet startet, og trærne forsvant foran Bårdshaug Herregård, trodde mange at det ville bli gang- og sykkelbane langs bygget.

Det blir det ikke. På den trolig mest brukte vegstrekningen i hele Orkdal er det fortsatt brudd i tilbudet til myke trafikanter. Alle må på østsida av veien ved herregården, selv om det er plass til fortau på vestsida.

Senest denne uka var det for øvrig en påkjørsel i dagens gangfelt ved Amfi. Nå blir det altså to kryssinger litt nærmere herregården - på begge sider av ei travel rundkjøring.

Ingrid Voll i planavdelinga forklarer i korte trekk:

  • Kommunen har en langsiktig plan om gang- og sykkelveg mellom herregården og Orkdalsveien (på Amfi-sida av veien).
  • Men: Det er ikke bevilget penger, og tiltaket er heller ikke tatt inn i kommunens handlingsplan. (Ingen vet når/om det kommer).
  • Utbygginga ved Amfi vil likevel gjøre forholdene for gående bedre enn i dag: Ny adkomst fra Rådhuset over p-huset til Amfi, eller via heis i p-huset. (I tillegg to gangfelt som nevnt over).
  • Det vurderes fartsgrense 40 km/t.

DSC_0001.JPG

Orkdal kommune har planlagt, men ikke satt av penger til fortau langs Bårdshaug herrgård bort til Amfi. I stedet blir det stakittgjerde og nye trær.

 

Publisert 20.11.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Kjell Arne hestad 21.11.2013 06:40
Sæter har et godt poeng men det som er mer bekymringsverdig, er at politikerne vil undergrave hovedhensikten med en rundkjøring. Jeg trodde at hensikten med en rundkjøring var å skape flyt i trafikken, det får man ikke ved å "tette igjen" tre av løpene med fotgjengerfelt. Og ikke minst er dette bekymringsverdig mhp. de myke trafikantene. Dette har vi jo allerede sett ett eksempel på.

Svend Åge Sæther 20.11.2013 20:02
Det er en ypperlig vei for gående og og de på sykkel på vestsiden av kommunesenteret. Mange gamle fra Elvpromenaden Borettslag har benyttet den i mange år og kan sikkert gjøre det forsatt. Vil ikke de som kommer fra Orkanger sentrum benytte den gangvegen som allerede er på siden mot Kiwi sa kan de følge veien fra Røhme Amfi og benytte den fine gangvegen på vestsiden av kommunesenteret altså langs elven noen meter. Når alt er ferdig utbygd kan man også gå mellom kommunesenteret og Bårdshaug Herregård. Dette kan da vel ikke være problematisk. Altså 3 lette muligheter for å nå Amfi. Det var nå min mening :-)

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse