Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OIF frykter svømmeanlegg blir utsatt på ubestemt tid

2521_sv__m1_1.jpg

Orkanger IF ber i et brev til ordfører Gunnar H. Lysholm om "et klart og entydig svar på når og hvordan et svømmeanlegg blir gjenomført." 15.mai vedtok kommunestyret byggestart i 2014. Nå virker det uklart om vedtaket blir fulgt opp.

Rådmannen har ikke foreslått avsatt penger til bygging i budsjettet for 2014. Derimot vedtok formannskapet 13.november en ny og omfattende utredning for bruk av Idrettsparken og Sirkustomta.

Utredninga skal omfatte svømmeanlegg. OIF mener dette er ferdig utredet.

Kort historikk:

Orkdal satser på folkehelse. Svømming er ansett som den aktiviteten som gir aller best effekt på folkehelsa. Problem: Orkdal har ikke et attraktivt tilbud. Svømmehallen på Orkanger er verst. Den ble for øvrig bygd på 60-tallet etter innsamling og dugnad i regi av Orkla-Dagene, Orkanger Vel og andre.

Stor aktivitet
OIFs svømmeavdeling har vært svært aktiv gjennom mange år trass i elendige betingelser. Svømmeavdelinga har dokumentert den samfunnsmessige verdien av svømmeanlegg og presentert tekniske løsninger/kostnader.

Vent i 15-20 år
Ordfører Gunnar H. Lysholm uttalte da debatten kom at Orkdal kommune måtte bygge opp egenkapital før enda en investering i idrettsanlegg. (I verste fall 15-20 år).

Den blå lagune
Etter hvert ble det imidlertid bevegelse i enkelte politiske partier. Elkem Thamshavn lanserte også utendørsanlegg som en attraksjon med bruk av varmvatn fra bedriften.

I budsjettbehandlinga for ett år siden ble det først avslag, så knapt politisk flertall for å utrede et kostnadseffektivt svømmeanlegg.

I vår snudde stemningen fra det som hadde vært et klart NEI til et enstemmig JA: Orkdal kommune søkte om 5 millioner i ekstraordinære spillemidler og vedtok byggestart i 2014. (Det siste var en betingelse for å få de 5 millionene).

Orkdal tapte
Muligens litt overraskende ble Orkdal ikke en av de tre kommuner som fikk 5 millioner fra Kulturdepartementet.

5 millioner dekker imidlertid en liten del av totale kostnader på ca 70 millioner. OIF opplyser at taket for ordinære spillemidler til svømmeanlegg nå er økt med 3 millioner, slik at de 5 tapte millionene betyr enda mindre.

Lagbilde_Hommelvik_2011_1.jpg

OIF-svømmerne må konkurrere og delvis trene i andre kommuner der det finnes 25-meters basseng.

Uklar framdrift
Ved åpninga av Nye Orklahallen fredag kveld sa ordfører Gunnar H. Lysholm at han tror Orkdal får svømmeanlegg "om ikke så mange år."

OIFs leder John Ivar Evjen og svømmeavdelingas leder Tor Erik Sørensen hadde allerede skrevet bekymringsbrev til ordføreren, siden vedtaket om bygging i 2014 ikke ser ut til å stå ved lag.

I brevet heter det blant annet:

  • Søknaden om spillemidler beskriver et svømmeanlegg i tråd med alle kravspesifikasjoner til Norges Svømmeforbund. Anlegget (modul-løsning) dekker alle brukergrupper og fasiliteter (unødvendig med ny utredning).
  • Det er foruroligende at det ikke er foreslått avsatt ei krone for 2014.
  • Svømmeanlegg gir bedre folkehelse til alle aldersgrupper. 

2521_sv__m2_1.jpg

Slik kan et modul-anlegg ved Orklahallen og Gammelosen se ut.

 

Publisert 17.11.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Hinsides 17.11.2013 21:52
Skandaløst om politikerne svikter svømmerne. Direkte flaut blir det når pengebruken til visse skianlegg har vært hinsides all sunn fornuft.

Jon 17.11.2013 19:08
Triste greier hvis det blir utsettelse. Men man får som fortjent. Kommunen er satt sjakk matt og er bondefanget av timillionersprekken i Knyken.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse