Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Gave fra Orkanger Vel: BMX-banen er ferdig

BMX1.jpg

BMX-banen ved Skateboardparken er ferdig. Denne uka har Orkla Maskin lagt på toppdekket. Drenering er unnagjort. Banen bør få hvile fram til våren slik at dekket blir fast og fint. Derfor beskjed fra entreprenøren: Ikke bruk den ennå!
(PS: I skrivende stund kan man også høre hvordan det er når Hilde kommer.)

Bildet er tatt oppe fra startpunktet. Et ganske stort anlegg for ikke-organisert idrett er dermed bygd ferdig omtrent samtidig med åpninga av bane 3, basishallen og klatrehallen like ved.

100 000 kroner
Orkanger Vel har tatt ansvaret for å bygge både skateboardparken og BMX-banen. Orkdalsbanken skateboardpark var et stort økonomisk løft (total pris ca 1 million kroner) gjort mulig med støtte fra banken, sanitetsforeninga og kommunen.

BMX-banen er et rimeligere anlegg med samlede kostnader for velforeninga på ca 100 000.

Her ventes det litt kommunal støtte i tillegg til spillemidler for nærmiljøanlegg (40 000).

BMX-banen er både lang og kupert. Orkdal kommune stiller arealet til disposisjon ved Sirkustomta.

bmx.jpg

Slik så området inntil Havneveien ut våren 2012, før utbygging.

Arbeidet startet våren 2012. Orkla Maskin kjørte på overskuddmasse fra friidrettsanlegget. Foreldre og unge syklister prøvde seg fram med bakkeprofiler.

Råd fra andre BMX-miljø
Orkanger Vel ventet med finishen med toppdekke til det var gjort justeringer av profilen. Orkanger Vel-leder Jan Aage Mortensen har rådført seg med BMX-utbygger på østlandet for valg av type grus.

Fram til nå har syklistene kjørt på jord og delvis ugras. Nå er banen dekket med en godt tilpasset type fin grus. I tillegg har Orkla Maskin drenert og lagt et rør på tvers på det laveste punktet for å ta unna overflatevatn.

BMX1.jpg

De første BMX-syklistene testet banen i slutten av mai i fjor. Fortsatt bare jord og stein, men tøft å sykle.

BMX94.jpg
Populært også under bygging og utprøving i fjor.

I løpet av noen får år har nå ei lokal velforening blant annet bygd/bidratt til:

* Tre sandstrender i Gammelosen.

* Scene, tribune, kiosk, kanobu, badebrygge, grillplass mm i Hermetikken.

* Skateboardanlegg - ett av de beste i Trøndelag. 

* Gratis utlån av kanoer og kajakker til skolene.

* Skifergrill og rasteplass i nordenden av Hermetikken.

* Komplett badeanlegg og p-plass for funksjonshemmede i nordenden. I tillegg soltribune bla. for å skjerme mot tungtrafikk på Havneveien.

* Lagerbygg på Nedre Rømme.

* Arboretum med skilt og informasjon særlig for skolene - og rasteplass - i Hovslund.

* 150 000 til OIFs kunstgressbane i Idrettsparken.

* Banefor BMX-sykling.

...og mye som ikke er nevnt, for eksempel skiltene i Gammelosen som kostet 30 000.

skilt_007_1.jpg

 

Publisert 16.11.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse