Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger som Containerby? 20 spørsmål fra velforeninger

Havna_1.jpg

Vil containerhavn gi eller ta arbeidsplasser? Ender Orkanger og Råbygda som Trøndelags største lager og transportkorridor? Er det mulig å forene storhavn med visjonen om en attraktiv småby?
Tre foreninger har stilt 20 konkrete spørsmål rundt dette temaet til Trondheim Havn - så langt uten å få svar.

Derfor delte leder Jan Aage Mortensen i Orkanger Vel ut spørsmålene skriftlig til politikerne i formannskapet onsdag. Der orienterte havnedirektør Wollert Krohn-Hansen om planene på Orkanger.

Orkanger Vel, Råbygda Vel og U og IL Glimt har diskutert å lage ei faktaside på nett om havneutbygging.

De tre foreningene mener det trengs mer kunnskap om konsekvensene for å få til en faktabasert og saklig debatt. Det er den direkte bakgrunnen for at det 6.oktober ble sendt brev med spørsmål til havna og kommunen.

Under kartet er et redigert utdrag av spørsmålene til Trondheim Havn.

Havn2_1.jpg

Lys blå er planlagt utvidelse av havna på Grønøra Vest, delvis ut i sjøen utenfor Råbygda. Mørk blå er basseng for båttrafikken. Den opprinnelige planen er krympet fordi den strakk seg inn på vernet område.

Spørsmål til havna fra velforeningene og Glimt:
 • Hva blir kapasiteten på antall containere ved maksimal utbygging på Orkanger sammenlignet med i dag?
 • Hvor mange tungtransporter vil det tilsvare inn og ut på havna per år?
 • Hvor mange skipsanløp hadde havna på Orkanger i fjor, og hvor mange anløp er sannsynlig ved maks utbygging?
 • Hvor stort areal disponerer havna totalt på Orkanger i dag, og hvor mye av dette går til containere?
 • Hvor stort areal vil havna disponere på Orkanger ved maks utbygging, og hvor stort areal til containere?
 • Hvor mange containere stables i høyden, og vil det endre seg i framtida? Hva tilsvarer dette i antall meter i høyden?
 • Hva er normal driftstid i døgnet i dag på Orkanger, og når vil Trondheim Havn tidligst innføre døgndrift?
 • Når kan maksimal utbygging (i sjøen og bruk av bakenforliggende arealer) tidligst være fullført?
 • Hvor mange ansatte har Trondheim Havn på Orkanger i dag, og hvor mange ansatte vil havna anslagsvis ha ved maksimal utbygging?
 • Hva slags type ringvirkninger kan vi være sikre på ved utbygging?
 • Referansehavner: Hvilke havner i Norge er mest sammenlignbare med fullt utbygd havn på Orkanger – i størrelse og beliggenhet ved tettbebyggelse?

Spørsmål til Orkdal kommune
Faggruppe næring i Orkdal kommune har fått tre spørsmål som ikke er besvart:

1. Hvor mange nye arbeidsplasser ventes direkte knyttet til havnevirksomheten (håndtering av gods/transport) ved full utbygging av containerhavn, basert på kunnskap fra sammenlignbare havner?

2. Hva slags næring ventes å oppstå som ringvirkninger av containerdriften?

3. Hvor mange arbeidsplasser ventes fra avledet næringsvirksomhet, basert på kunnskap fra sammenlignbare havner?

Møte med kommunen
Avdeling for plan og forvaltning i Orkdal kommune inviterte derimot de tre foreningene på møte for å redegjøre for arealbruk og videre saksbehandling. Noen av spørsmålene er riktignok henvist til Trondheim Havn, noen er foreløpig uavklart. Et kort utdrag:

1. Hvor mye ledig næringsareal vil Orkdal kommune ha på Grønøra etter full utbygging av containerhavn?
 
2. Hvor stort og hvilket areal er foreslått avsatt til utvidet havn? Når skal dette behandles politisk, ut på høring osv?

3. Vil det i forbindelse med prosessen bli foretatt trafikkmåling/trafikkanalyse av ferdsel på Havneveien?

DSC_0007.JPG
 
Ikke bare Grønøra Vest: Plansje som viser planer for utvidelse utenfor Gammelosen. Bilde fra folkemøte om ny arealplan i juni.

 

Publisert 14.11.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Atle Olav Larsen 17.11.2013 16:41
Orkla Shipping som er driftsoperatør av Orkanger Containerterminal kan gi svar på de fleste av de spørsmål som stilles. Dere er hjertelig velkommen til et besøk hos Orkla Shipping, der vi kan gi dere utfyllende svar på dagens drift, og hva som en evt. Utbygging vil medføre av negative og positive konsekvenser. VG ta kontakt med undertegnede på tlf 97177145 / 72487450 eller e-post: atle@orkla-shipping.no

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse