Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal kommune: Selger industriområdet for 50 millioner

gr__n__ra3.jpg

Orkdal kommune forhandler om salg av Grønøra Vest som container-lager for 50 millioner kroner. Planen er å gjøre en avtale med Trondheim Havn tidlig i 2014. Etter et salg vil kommunen ha:
* Et stort fond.
* Ingen arealer å tilby virksomhet som kan gi arbeidsplasser.

Mangelen på gjenværende arealer til nye bedrifter blir understreket i rådmannens notat til budsjettet for 2014. Sitat:

"Hvis det inngås avtale med Trondheim havn om salg av areal på Grønøra Vest vil kommunen ha svært lite næringsareal å tilby."

Orkdal kommune gjør nå et valg som kan bety at man bruker Grønøra Vest til containere i stedet for arbeidsplasser.

Til gjengjeld vil Orkdal kommune få inn 50 raske millioner. De skal ifølge tidligere vedtak plasseres i et fond. Avkastningen fra fondet er tenkt brukt til:

  • Sentrumsutvikling.
  • Boligplanlegging.
  • Utredning av større prosjekter.

Aktuelle prosjekter å utrede er, ifølge notatet:

  • Svømmehall.
  • Folkehelsesenter (fysioterapi, treningssenter mm under ett tak).
  • Familiens Hus (PPT, helsestasjon, rusforebygging mm under ett tak).

Orkanger som trekkplaster
Samtidig som det satses på containerhavn vil Orkdal kommune starte et målrettet arbeid for å markedsføre Orkdal som bo- og etableringskommune. Det skal skje som ledd i sentrumsutvikling. Orkanger som regionsenter og handels- og servicesenter vil være et sentralt element i markedsføringa, heter det.

Noen andre forslag som berører Orkanger:

Orkdalsveien
skal få ny asfalt. Rådmannen anbefaler en million både i 2014 og 2015 i "gata" framfor å bruke penger på å asfaltere nye veier.

Høydebassenget i Hovslund
må tømmes og undersøkes etter krav fra Mattilsynet. Det er brukt en ukjent type Epoxy-belegg innvendig. Denne må sjekkes. Kostnad: En million.

Orklaparken
får nå noen rasteplasser. Dette ble vedtatt i år. Rådmannen peker flere steder på betydningen av å bygge ut denne type tilbud med lav brukerterskel av hensyn til folkehelsa. Spørsmålet henger i lufta om parken får lys - og hva det vil koste med drift dersom den skal ha samme standard helt opp til Forvebrua. Kommunen eier selv nedre del, men må forhandle med private grunneiere lenger opp.

Store tall
Orkdal kommune har sunn økonomi. Men enkelte store tall kaster skygger også over Orkdal:
* Pensjonsutgiftene er større enn beregnet. Her ruller millionene fort ut.
* Aksjene i Trønder-Energi har gitt ca 20 millioner i avkastning de siste årene. Beløpet vil krympe. Selskapet garanterer heretter ikke mer enn 6,4 millioner per år.

Under en visjon for en ekte Orklapark med steder å sette seg nedpå for å se på elva. Illustrasjon hentet fra Orkdal 2040:

Orklaparken_Selberg1.jpg

 

Publisert 12.11.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

PT 12.11.2013 17:16
Vil kommunen tjene noe på en anløpsavgift utover salget av tomta?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse