Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Budsjettforslaget: Vil øke husleia i Orklahallen til Follo-nivå

DSC_0002.JPG

Rådmannen foreslår å øke leia i Orklahallen med ti prosent neste år.
* Den kommunale Orklahallen koster 240 kr pr time.
* Fylkets nye hall på Follo koster 310 kr pr time.
Kommunen ønsker å få prisen i Orklahallen opp på Follo-nivå i løpet av fire år.

Det går fram av rådmannens notat til budsjett for 2014 og handlingsplan 2014-2017. Dette kommer nå til politisk behandling.

OIF betalte nesten 600 000
OIF er største leietaker i Orklahallen. I fjor betalte fotball, håndball og turn nesten 600 000 kroner i leie - hovedsakelig til tilbud for barn.

Orklahallens problem er mangel på leieinntekter på dagtid. På kvelder og i helger sørger frivillige for aktivitet og inntekter.

Orkdal kommune ville ikke arbeide for ny videregående skole ved hallen. I stedet bevilget flertallet 3,5 millioner kroner til en konkurrerende hall på Follo - eid av fylkeskommunen. En mulighet for utleie på dagtid forsvant.

Politikerne sa at de to hallene skulle ha lik leiesats.

Men: Fylkeskommunen har lagt seg over kommunen i pris ved utleie til eksterne. Det kan nå føre til en økonomisk smell for OIF og andre. OIF må betale leie ved hjelp av barnas egen treningsavgift og penger fra dugnad.

Til kommunens forsvar: Leia i Orklahallen har ikke holdt tritt med generell prisvekst.

Gammelhallen
Skal etter planen rives til våren. Det vil koste 800 000. Bygningsmessige tilpasninger i eksisterende hall fører samlet sum opp i ca 1,5 mill.

Noen andre forslag som angår Orkanger:

Nytt hybelhus ved Rosenvik
Rådmannen foreslår å bygge 12 kommunale leiligheter for utleie ved Rosenvik neste år. De skal være 46 kvm store. Pris ca. 17 millioner kroner. Dette kan delvis finansieres ved salg av andre, mindre egnede kommunale boliger.

Bofellesskap på Bårdshaug
Store lokaler står tomme ved Orkanger Pensjonistsenter (OPS) etter at hjemmetjenesten ble flyttet til Fannrem. Rådmannen foreslår å bygge om til leiligheter/bofellesskap for unge med fysiske og/eller psykiske handikap.

Det er også aktuelt å flytte funksjonen med avlastningsbolig fra Erik Aarviks gate (den gamle tannlegegården) til OPS. Det vakte protester blant foresatte sist kommunen foreslo flytting.

Svømmehall mm
Kommunestyret har vedtatt byggestart neste år. Rådmannen foreslår først en grundig utredning av aralbruk og nye funksjoner i Idrettsparken og på Sirkustomta. Advarer mot å forhaste seg.

Orkanger barneskole
Vil komme under sterkt press pga plassmangel dersom boligbygginga løsner, skriver rådmannen.

For øvrig har både barneskolen og ungdomsskolen stort behov for istandsetting av skolekjøkken. Men det er ikke satt av penger. Etter at nye Grøtte sto ferdig har det blitt betydelig forskjell på standarden ved skolene i Orkdal.

Havneveien
Er nedkjørt av tungtrafikk mellom Strandheim og brua ved Gammelosen (bildet). Ikke penger i 2014, men forslag om å utbedre veien i 2015. Heller ikke for neste år er det funnet penger til lys langs Havneveien.

Mer stoff om budsjettet kommer.

DSC_0008.JPG

 

Publisert 11.11.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse