Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommunestyret vil lage bysentrum

B__rdshaug_004_1.jpgOrkdal kommune skal ha "en kompakt, levende bykjerne med attraktive sentrumsfunksjoner i gangavstand." Det vedtok et enstemmig kommunestyre etter mye fram og tilbake. Da gjenstår det å: 1) Plassere bykjernen. 2) Bestemme hvilke funksjoner den skal inneholde. 3) Finne ut hvordan disse funksjonene skal komme dit. Det er ingen liten utfordring...

Johan Skjølberg (SV) fremmet forslaget til visjon som alle partier kunne enes om onsdag - nemlig en ikke nærmere definert bykjerne. Det skjedde i forbindelse med starten på det store planarbeidet Orkdal 2040.

Berit Solem (Ap) forsøkte forgjeves å nå fram med en annen formulering både i formannskapet og kommunestyret. Den gikk ut på å peke ut Orkanger som sentrum. Bare Ap og Fremskrittspartiet støttet Solems forslag.

Rådmannen ville ha som visjon at hele området Orkanger-Fannrem-Gjølme utvikles til en småby. Nå kommer det altså en tilføyelse om at småbyen skal ha en attraktiv sentrumskjerne.

Dette er i tråd med høringsuttalelser fra Orkanger Vel og Orkladal Næringsforening. Begge mener det er avgjørende for utviklinga i kommunen at vi makter å skape en levende, samlende bykjerne med mange møteplasser. 

Det vil gjøre kommunen mer attraktiv blant ungdom og ettertraktet arbeidskraft. Det vil skape trivsel, opplevelser, sosial trygghet og redusere dragningen mot tilbudene i Trondheim.

Rådmannen forsvarer forslaget om å skape en småby av hele nedre del av kommunen med at dette avhenger av hva man legger i begrepet "småby". Orkanger Vel mener at slike begreper må avklares tidligst mulig hvis vi skal få en konkret og forpliktende plan, og ikke bare luftige visjoner ut av et arbeid til ti millioner kroner.

Det framgår av høringsuttalelsen vår.

Orkanger Vel har argumentert for å etablere videregående skole og kulturhus i Orkanger-området som viktige tiltak for å skape en bykjerne. Vi mener også kommunen må jobbe aktivt for å skaffe investorer til et hotell som del av et sentralt flerbrukshus.

Uten offentlige etableringer vil det trolig være umulig å skape den bykjernen politikerne nå har sagt at de ønsker seg.

Det er etter alt å dømme bred enighet om at en bykjerne må ligge innenfor Orkanger krets. Spørsmålet er blant annet om noen vil investere på Sæther/Rømme, eller for eksempel om det kan utvikles en kjerne med utgangspunkt i Idrettsparken og Orklahallen.

B__rdshaug_014_1.jpgDet siste foreslår det såkalte Visjonsutvalget, som ble ledet av varaordfører Oddbjørn Bang (Sp).

All større utbygging utenfor Orkanger vil virke motsatt av målet om å skape en bykjerne. Spørsmålet som skole, hall og kulturhus på Follo og nye varehus på Bårdshaug Vest (bildet) går rett inn i det som blir et kjernepunkt i arbeidet med Orkdal 2040.

 

Publisert 15.02.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse