Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Eldrerådet: Krever fortau langs Bårdshaug Herregård

DSC_0001.JPG

Eldrerådet i Orkdal insisterer på at kommunen bygger fortau langs Bårdshaug Herregård. Leder Jorunn Wormdal Asbøll (Venstre) protesterer mot at eldre og brukere av rullator og rullestol skal tvinges til å krysse Orkdalsveien for å komme til apotek, post og andre tilbud.

Eldrerådets protest føyer seg inn i en rekke av reaksjoner som kom da folk forsto hva som skal skje ved Bårdshaug Herregård/Amfi:

Trærne utenfor praktbygget forsvant. Men i stedet for å gi plass til gående og syklende, kommer det stakittgjerde og nye trær.

Biltrafikken får fortsatt prioritet.

Taust fra kommunen
Etter flere uker har miljøkommunen Orkdal fortsatt ikke forsvart eller forklart løsningen offentlig - bortsett fra en kommentar fra ordføreren i ST om at fortau på vestsida av Orkdalsveien (Amfi-sida) aldri har vært tema.

Eldrerådet er et rådgivende organ som skal uttale seg om alle saker som berører eldres levekår. 22.oktober sendte rådet følgende brev til Orkdal kommune:

"Gangbane langs Orkdalsveien/vest (langs Bårdshaug Herregård):
Eldrerådet vil sterkt argumentere for at det blir anlagt en gangvei på denne siden.
Det er mange eldre som bruker rullator/rullestol som går langs veien.
Det er uheldig at disse skal være nødt til å krysse Orkdalsveien mange ganger for bla. å komme til Amfi. Her er det apotek, post og mange andre tilbud.
Vi ønsker å bygge på prinsippet om universell utforming. Vi ønsker å gjøre tilgjengelighet optimal for alle.
Gangbanen vil være med på å gjøre tilværelsen bedre og tryggere for en stor brukergruppe."

Medlemmene
I eldrerådet sitter to politikere og tre fra pensjonistforeningene:
Jorunn Wormdal Asbøll (Venstre, leder).
Lisa Marie Husby (Ap)
Malvin Simonsen
Margit Vangen
Ragnar Johansen

Tema i kommunestyret
Torstein Larsen (bildet) fra Pensjonistpartiet er varamedlem i rådet. Larsen tar nå opp kommunens behandling av eldrerådet i kommunestyret. Torstein_Larsen_l_1.jpg

I et grunngitt spørsmål til ordføreren spør han enkelt sagt om Orkdal kommune vil følge loven ved å sørge for at eldrerådet får alle saker som angår eldres levekår til uttalelse.

Larsen viser til at eldrerådet blant annet skal kunne uttale seg om reguleringssaker, samferdselssaker og kommunikasjonsplaner.

Fortau-saken på stedet der det ferdes mest folk i hele kommunen har både praktisk og prinsipiell betydning. Orkdal kommune skal arbeide aktivt for folkehelse, miljø og myke trafikanter.

 

Publisert 31.10.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Annika Haugen 03.11.2013 10:39
Høres fornuftig ut med gangfelt. Både med hensyn til sikkerhet og tilgjengelighet. La det vakre bygget komme til sitt rette uten å stenge utsikten med trær.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse