Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger IF: Ønsker å tilby fotball for barna på SFO

G11__2_.JPG

OIF Fotball ber kommunen la barn ved SFO (skole-fritidsordninga) på Orkanger barneskole bruke Orklahallen gratis på tidlig ettermiddag. Tanken er å skaffe frivillige som tilbyr ungene aktivitet i hallen i stedet for at de er på skolen.

OIF Fotball ønsker å prøve ut et opplegg en gang i uka for 2. til 4.klasse fra januar.

Tidsrommet 15.00-16.30 er mest aktuelt. Da står Orklahallen stort sett tom, mens mange unger er på SFO.

Det er en forutsetning at kommunen stiller hallen til disposisjon. Halleie vil gjøre tilbudet så dyrt at mange kommer til å falle utenfor: Egenbetaling på over 500 kroner i tillegg til vanlig SFO-avgift.

I søknaden til Orkdal kommune skriver OIF at flere skoler rundt om i landet har lignende tilbud.

15-20 barn var med på et aktivitetstilbud i gymsalen i fjor. Potensialet er 50-60 unger i aktivitet i Orklahallen.

Rektor og SFO-leder ved barneskolen er positive, men OIF understreker at planene er i en tidlig fase. Økonomien må avklares, og man må sikre nok frivillige/kvalifiserte trenere til å kunne gjennomføre et godt opplegg i praksis.

I brevet viser OIF Fotball til at det er for liten fysisk aktivitet blant barn i samfunnet i dag. Orkdal kommune har som prioritert mål å bedre folkehelsa.

 

Publisert 30.10.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Anne mor 30.10.2013 18:03
Flott opplegg. Tidspunktet på dagen er perfekt. Samfunnet klager på at barn er for passive og lite aktiv. Orkdal kommune MÅ la Oif få gratis leie. Tilbudet er brukt med hell mange på mange andre skoler.

Oifere 30.10.2013 13:36
Fantastisk forslag fra Oif. Dette er jo fysisk helse på sitt beste. Oif må være stolt av dette prosjektet.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse