Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ooops, du må kjøpe skog også: Nye 500 000 til Knyken

Knyken.jpg

Orkdal kommune må betale ytterligere 500 000 kroner for Knyken. Kommunen glemte å beregne verdien av hogstmoden skog da man vedtok å kjøpe OIL ut av knipa med grunneierne.
Forrige uke bevilget kommunen 535 000 til ny vannledning til anlegget.

Allskog har beregnet verdien av skog for de mange grunneierne som nå skal selge til Orkdal kommune. Beløpene varierer fra noen få tusenlapper opp til 160 000. Summen er ca 500 000 - inkludert noen andre merutgifter.

Denne prisen kommer i tillegg til oppgjør for selve arealene.

Tvist OIL-grunneier
Kommunen vedtok å kjøpe i Knyken da det viste seg at Orkdal IL bygde for minst 90 millioner uten å ha sikret seg langsiktige leieavtaler med alle grunneierne. Slike avtaler må til for å få helt nødvendige spillemidler.

OIL lå i en tvist med den mest sentrale grunneieren, som hevdet seg lurt blant annet på grunn av det voldsomme uttaket av fjell på eiendommen hans.

Kommunen anslo oppkjøpet til å ville koste 2,5-3 millioner kroner. Ekstrakostnaden på 500 000 gjør at man vil nå grensen på 3 millioner.

Skogvedtak i formannskapet
At grensen ikke blir brutt, skyldes at noen grunneiere ikke vil selge, men leie ut. Det betyr at kommunen i stedet må betale festeavgift.

Formannskapet vedtok onsdag å innlemme oppgjør for hogstmoden skog i Knyken-regnskapet. Hver enkelt skattyter må betale igjen.

En rekke lag ønsker kommunal hjelp til prosjektene sine. Orkdal kommune er opptatt av likebehandling, men skal prioritere tiltak med verdi for folkehelsa.

Ingen kvalitetssikring
I Knyken gjorde kommunen imidlertid et særskilt unntak fra vanlig praksis. Flertallet forhåndsbevilget hele 7 millioner kroner til et prosjekt som ikke var kvalitetssikret verken teknisk eller økonomisk. De stolte på Jorodd Asphjell.

- Politikerne stilte ingen kritiske spørsmål, sa prosjektleder Jorodd Asphjell til ST (10.12.09) etter å ha presentert planene. Planene stemte ikke. Kostnadene er mangedoblet siden Asphjells presentasjon.

Kommunen ga 7 millioner i startkapital og måtte tilleggsbevilge 2,5 millioner da sannheten om Knyken kom for en dag i 2011 (kausjon på 11,5 millioner i tillegg).

Fire millioner ekstra
Bare det siste året har Orkdal kommune vedtatt å gå inn med over 4 millioner i Knyken:

* 750 000 til Toppidrettsveka, som i realiteten er støtte til drift av Knyken (pris for å få arrangement som gir billett- og salgsinntekter).
* 535 000 til ny vannledning, som skal legges allerede i vinter - med påfølgende økte kostnader - av hensyn til arrangement.
* 3 000 000 til kjøp av eiendom og skog.

Kommunens investering nærmer seg 15 millioner. Det er det samme som hoppbakkene skulle koste da OIL søkte kommunen om 7 millioner i 2009.

Ifølge OIL har totale kostnader i stedet passert 90 millioner for byggetrinn 1. Byggetrinn 2 (Knykstuggu) og byggtrinn 3 (tredobling av alpinanlegget) skulle være ferdig i 2011, men er ikke påbegynt.

Orkdal kommune har tømt alle fond til idrettsformål mens flere prosjekter av verdi for folkehelse er på gang.

 

Publisert 27.10.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Arvid 28.10.2013 09:38
Det som folk må ta innover seg er at knykensprekken negativt går ut over andre idrettslige prosjekter i orkdal kommune. Finnes knapt kommuner som har blitt bondefanget på en værre måte.

Katrine 27.10.2013 20:57
Huffamei for en håpløs spiral. Nærmer seg 100 mill med stormskritt.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse