Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ordføreren: Dramatisk for fødende i Orkdal

sjukehus4.jpg

Ordfører Gunnar H. Lysholm hevder i et brev til St.Olav at dramatiske hendelser har skapt redsel og frustrasjon blant fødende i Orkdal. Lysholm skriver at gravide har et langt dårligere tilbud etter at "føden" (bildet) ble nedlagt.
St. Olav avviser ordførerens beskrivelse av virkeligheten.

Ordføreren i Orkdal ber om at gravide i Orkdal og Meldal innlemmes i den såkalte følgetjenesten. Dette er en beredskapsordning der fødende med lang reisetid kan få med jordmor på vei til sjukehuset i Trondheim.

Skarp tone
"Søknaden" fra Lysholm er skarp i formen med flere sterke karakteristikker:

* Fødende er avvist av beredskapstjenesten, noe som har ført til "dramatiske hendelser for de fødende, bla. at de føder for seg selv på veg inn til sykehuset med sin partner som jordmor."

* "Det er forståelig at dette skaper mye redsel og frustrasjon."

* Ordningen er "meningsløs", fordi kompetente jordmødre har vakt i Orkdal uten at kommunens innbyggere får benytte seg av tilbudet.

* Fødende i Orkdal har fått "et langt dårligere tilbud" etter at fødeavdelinga i Orkdal stengte 1.juni 2012. Det er "stor misnøye hos gravide/fødende som er blitt avvist av beredskapstjenesten."

Uenig med ordføreren
Ledelsen ved kvinneklinikken ved St.Olav er av en annen oppfatning. I et kort svar heter det at:
* følgetjenesten gjelder kvinner med reisetid over 1 1/2 time (altså ikke Orkdal/Meldal).
* den vil snart bli evaluert på et faglig grunnlag.
* erfaringene så langt er gode.

Til slutt skriver St.Olav:
"Vi kjenner oss ikke igjen i deres beskrivelse i brevet."

Svaret til ordfører Gunnar H. Lysholm er signert klinikksjef Runa Heimstad, seksjonsleder Anne Lise Beversmark og lederen for beredskapstjenesten - Eli Kvakland (fra Orkdal).

sjukehus2.jpg

Mer enn ett år siden siste fødsel her.

 

Publisert 25.10.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Mor til to født på OSS 26.10.2013 09:36
Ledelsen ved ST.Olav kan ikke si annet grunnet fare for egen jobbsituasjon. Alle og en hver skjønner og forstår at fødetilbudet blir dårligere når avstanden til fødestue blir mye lengre.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse