Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Eldre trygler om fortau forbi Bårdshaug Herregård

DSC_0001.JPG

Eldre, uføre og andre myke trafikanter skal fortsatt tvinges til å krysse Orkdalsveien to ganger på strekningen mellom rådhuset/Bårdshaugveien og Amfi. Pensjonister trygler om fortau i brev til kommunen og via avisa. Miljøkommunen Orkdal kommune gir ingen forklaring på nedprioriteringen av gående.

Gunhild Bjørnbet skriver kort og godt følgende i et brev til Orkdal kommune:

"Vær så snill! Gi oss fortau langs herregården! På vegne av pensjonistene, Gunhild Bjørnbet, Bårdshaugveien 8."

Det er lagt ved kopi av et leserinnlegg i ST fra pensjonister. Der er budskapet utdypet med en bønn om å la folk med stokk og rullator ferdes trygt.

Overraskelse
Mange ble åpenbart overrasket da trærne falt og planeringsarbeid startet utenfor Bårdshaug Herregård - og det viste seg at dette IKKE skulle gi et sammenhengende tilbud til gående og syklende langs Orkdalsveien.

I stedet kommer det nye trær og et stakittgjerde.

Ingen informasjon
Orkdal kommune har ikke forklart innbyggerne hva slags vurderinger som ligger bak. Det er ikke gitt noen forklaring om hvordan løsningen stemmer med vedtatte mål om å prioritere miljø og myke trafikanter foran biltrafikk.

Ingen leserinnlegg er besvart, og det er ikke lagt ut informasjon om trafikkløsningene på kommunens hjemmeside.

Derimot har ordfører Gunnar H. Lysholm svart følgende på spørsmål fra ST: Det har aldri vært diskutert å bygge sammenhengende gang- og sykkelveg forbi Bårdshaug Herregård fram til Amfi (det viktigste målpunktet i hele regionen).

Intervjuet tok opp Lysholms dobbeltrolle som ordfører og eier av herregården, men ikke bakgrunnen for valget av løsning.

Orkdal kommune har heller ikke forklart om hvorvidt andre, nye traseer kan løse utfordringen for blant annet beboere ved pensjonistsenteret og omsorgsboligene i området.

Hotellet redd for innsyn
Orkdal kommune har erklært at det skal satses på gående og syklende. I virkeligheten får nå biltrafikken bruke den rette linje, mens myke trafikanter sendes ut på en omvei fram til Amfi - stikk i strid med intensjonene i vedtatt politikk.

Bårdshaug herregård motsatte seg også å få en tverrforbindelse for gående og syklende nær hotellet på sørsida (mot Amfi) fordi folk kunne komme til å se inn på rommene. Tvisten om denne traseen sør for hotellet er løst.

 

Publisert 18.10.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

ErikP 19.10.2013 12:58
Folk skal gå på gåveien som er laget og ASFALTERT på den andre siden, forbi Rådhuset! De har ingeting med å gå i andre folks hage.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse